IZVRŠENI SEMINARJI:

2024
1. Seminar za neželezne in železne livarne na temo:
»Aktualna okoljevarstvena problematika za livarne (trajnostno poročanje)«
Izvajalec: Gospodarska zbornica Slovenije,Služba za varstvo okolja
Lokacija in datum izvedbe:  Gospodarska zbornica Slovenije, dne 17. aprila 2024
2. Seminar »PROCESNE KEMIKALIJE V VISOKOTLAČNEM LITJU« »Process chemicals in HP Die Casting«, 3.julij 2024, GZS
 
2023
1. Seminar za neželezne in železne livarne: »Digitalizacija procesov kakovosti v livarski industriji«, 8. marec 2023, Ljubljana, Slovenija
2. Nadaljevalni seminar za livarne visokotlačnega litja, 4–5. maj 2023, Leoben, Avstrija
3. Seminar za neželezne in železne livarne: »Livarski odpadki in obuditev možnosti njihove koristne izrabe«, 21. junij 2023, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
4. Seminar za železne livarne v izvedbi HA Group, 6. julij 2023, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
5. Seminar za neželezne in železne livarne: »Digitalizacija procesov kakovosti v livarski industriji«, 13. september 2023, Portorož, Slovenija
6. Dvodnevni seminar za železove livarne ÖGI- Avstrijski livarski inštitut v Leobnu, 8-9 november 2023, ÖGI- Avstrijski livarski inštitut v Leobnu
7. Enodnevni seminar za železove in neželezove livarne ter dobavitelje za livarsko industrijo, 5. december 2023, Gospodarska zbornica Slovenija
 
2022
1. Seminar za neželezove livarne: Tehnologija mazanja in vplivi mazanja na čistost ulitkov, površinsko napetost in efekte v nadaljnji uporabi ulitkov, 11–12 maj 2022, Leoben, Avstrija
2. Seminar za železove in neželezove livarne: »Okoljevarstvena problematika za livarne«, 17. junij 2022, Gospodarska zbornica, Ljubljana
3. Seminar za železove livarne: Cast iron and casting defects, 28–29 junij 2022, Leoben, Avstrija
4. Seminar za neželezove livarne: »Heat treatment of AI-parts – ways to achieve better mechanical properties«, - 14. september 2022, Portorož, Slovenija
5. Seminar za neželezove livarne: »Training die casting«, 26 – 28 oktober 2022, Bühler AG, Uzwil, Švica
6. Seminar za neželezove livarne: »Vpliv nečistoč v ingotih in krožnem materialu na kakovost izdelkov in mehanske lastnosti«, 8. december 2022, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 
2021
1. Video seminar na temo »High-pressure die-casting«, 5.5. in 6.5.2021 preko Microsoft Teams konference
2. Video seminar na temo »Cast iron and casting defect«, 11.5. in 12.5.2021 preko Microsoft Teams konference
3. Video seminar na temo »Okoljevarstvena problematika za livarne«, 10.6.2021 preko Microsoft Teams konference
4. Seminar na temo »Elektro mobilnost«, Portorož, 15.09.2021
5. Video seminar na temo »Strjevanje sivih litin in napake povezane s strjevanjem«, 20.10.2021 preko Microsoft Teams konference
6. Video seminar na temo »Strjevanje livarskih aluminijevih zlitin, razvoj mikrostrukture in povezane napake«, 26.10.2021 preko Microsoft Teams konference

2019
1. Seminar na temo »Varnost in varovanje zdravja delavcev« 4.4.2019, Gospodarska zbornica Slovenije
2. Seminar na temo »Local Heat Treatment – Non-ferrous«, 18.9.2019, Kongresni center Hotela Slovenija, Portorož
3. Seminar za livarne železovih zlitin na temo »Formanje in materiali za peščena jedra« (tematika vezana za preizkušanje kvalitete livarskih peskov), 24.10.2019, Gospodarska zbornica Slovenije
4. Seminar »Die Casting Basics«, 13.11.-15.11. 2019, Bühler AG, Uzwil, Švica
5. Seminar za livarne neželeznih zlitin »HPDC 2-advanced«, 21.11.2019, Gospodarska zbornica Slovenije
 
2018
1. Seminar na temo »Novosti in veljavna zakonodaja na področju okoljevarstvene problematike za livarne« 14.2.2018, Gospodarska zbornica Slovenije
2. Seminar na temo »Seminar za tlačne livarne: Jet cooling in mazanje tlačnih orodij« 15.3.2018, Gospodarska zbornica Slovenije
3. Seminar za livarne sive in nodularne litine na temo » Konstruiranje ulivnih in napajalnih sistemov«, 12.9.2018, Kongresni center Hotela Slovenija, Portorož
4. Seminar »Training Die Casting Basics«, 07.11.-09.11. 2018, Bühler AG, Uzwil, Švica
5. Seminar: »HPDC 2-advanced (hands-on)«, 14.11.-15.11. 2018, ÖGI Leoben, Leoben, Avstrija
 
2017
1. Seminar za železove livarne  31.01.2017, Gospodarska zbornica Slovenije
2. Seminar »Novosti in veljavna zakonodaja na področju okoljevarstvene problematike za livarne« 28.02.2017, Gospodarska zbornica Slovenije
3. Gating and riser design for gray and ductile iron, 13.9.2017
4. Moulding and core sand materials: Hands-on training, 19.-20.10.2017
5. HPDC – basic, 28.11.2017
6. HPDC – advanced, 13. in 14. 12. 2017
 
2016
1. Novosti in veljavna zakonodaja na področju okoljevarstvene problematike za livarne, dne 11.02.2016,
2. Drugi del seminarja iz tlačnega litja, ki vključuje samo praktični del 07.-08.11.2016, OGI avstrijski livarski inštitut, Leoben,
3. Nadaljevalni seminar iz tlačnega litja s praktičnim delom 09.-11.11.2016, OGI avstrijski livarski inštitut Leoben
 

2015
1. Aktualna okoljevarstvena problematika v livarstvu, dne 12.02.2015,
2. Metalurgija sivega litega železa, dne 15.04.2015 na GZS,
3. »DAN LIVARSTVA«, 21.-24.04.2015 na Celjskem sejmu,
4. HPDC – seminar tlačnega litja, BASICS (30.11.2015) in ADVANCED (01.12.2015)

 

2014
1. HPDC- Seminar tlačnega litja, dne 05.11.2014,

2. Aktualna okoljevarstvena problematika za gospodarske družbe, dne 12.02.2014,

 

2013
1. Aktualna okoljevarstvena problematika za livarne«, dne 13.02.2013,

2. Tehnološke novosti, dne 26.11.2013 na NTF v Ljubljani

2012

1. Sodobni koncepti načrtovanja in kontrole izdelave materialov in sklopov, dne 6.12.2012,

2011
1. Dan livarstva« na 4. sejmu Livarstvo Celje, dne 14.04.2011

2. Oprema za nadzor kvalitete v livarstvu in želežarstvu, dne 24.11.2011, na NTF Ljubljana

3. Aluminijeve livne zlitine, ter strjevanje v odvisnosti od uporabljene tehnologije, dne 24.01.2012

2010

1. KONTROLNE METODE NA PODROČJU ŽELEZOVIH LITIN IN IZDELAVA LIVARSKIH FORM IN JEDER OZ. PROTOTIPOV, dne 6.12.2010 na NTF Ljubljana

2. OKOLJEVARSTVENA PROBLEMATIKA ZA LIVARNE , dne 27.01.2011 na NTF Ljubljana

2009
1. POTENCIAL PRIHRANKOV PRI TLAČNEM LITJU, dne 27.05.2009 na NTF Ljubljana
2. STRJEVANJE KOMPLEKSNIH ULITKOV IZ SKUPINE SIVIH LITIN , dne 28.01.2010 v Ljubljani

2008
1. INTEGRACIJA SIMULACIJE LIVARSKIH PROCESOV V PROCESNO VERIGO, dne 02.12.2008 v Ljubljani

2. PODALJŠEVANJE ŽIVLJENJSKE DOBE ORODIJ ZA TLAČNO LITJE IN IZRAČUN TOPLOTNEGA UTRUJANJA ORODJA, dne 20.06.2008, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani

2007
1. CELOVITA REŠITEV - OD SIMULACIJE LIVARSKIH PROCESOV, TOPLOTNE OBDELAVE IN VARJENJA DO IZDELKA 20. in 21. Novembra 2007 s pričetkom ob 9:00 uri na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 12

2. ORODJA ZA LITJE - ANALIZA OBREMENITEV IN PREPREČEVANJE NASTANKA POŠKODB NA ORODJIH 31. Maja 2007 s pričetkom ob 9:30 uri na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 12

3. 2. SEJEM LIVARSTVO 17.-19. APRIL 2007 z Dnevom Livarstva, dne 19. aprila 2007

2006
1. PROCESNO POGOJENE NAPAKE PRI PROIZVODNJI TLAČNIH ULITKOV - Petek 07.aprila 2006 s pričetkom ob 9 uri na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 12 (predavalnica P106, I. nadstropje). Predavatelj, vrhunski strokovnjak za tlačno litje, prof.dr. Friedrich KLEIN iz ARGE METALGUSS iz Nemčije.

2. 3D DIGITALIZACIJA IN OBRATNO INŽENIRSTVO V NAMENE LIVARSTVA - Naravoslovnotehniška fakulteta Ljubljana, 08.12.2006 ob 9.00 uri

2005
1. MAGNASOFT-NUMERIČNA SIMULACIJA LITJA ŽELEZOVIH IN JEKLENIH LITIN NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, 10. 3. 2005,

2. OPTIMIZACIJA PROCESOV IN OBLIKE (DIZAJNA) ULITKOV Z UPORABO SIMULACIJE PRI POSTOPKU TLAČNEGA LITJA V MARIBORSKI LIVARNI, MARIBOR,

2004
Prof. dr. F. Klein: Razvoj procesa: tlačno litje, Ljubljana, 8. marca 2004

2003
Prof. dr. F. Klein: Identifikacija napak in preprečevanje pri tlačnem litju, Ljubljana, 13. marca 2003
Doc. dr. M. Horaček: Precizno litje, Ljubljana, 8.maja 2003
Poljski dan v Sloveniji, 16. september 2003