VODSTVO IN ORGANI DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 - 2025

Predsednica: mag. Mirjam JAN-BLAŽIĆ
   
Podpredsednik: prof. dr. Primož MRVAR,  NTF, Univerze v Ljubljani
   
Podpredsednik:

mag. Avgust ŠIBILA, Talum d.d., PE Ulitki

   
Strokovni tajnik: Dr. Sebastjan KASTELIC, NTF Univerze v Ljubljani
   
Člani Izvršnega Dr. Matej DROBNE, Valji d.o.o.
odbora: Mag. Andrej MIKLOŽIČ, Mariborska livarna Maribor d.d
  Igor SKOK, ETA d.o.o. Cerkno
  Janko ČEVKA, Exoterm d.d.
  Brane RUS, LTH Castings d.o.o.
  Anton SERIANZ, Termit d.d.
  Andrej RESNIK, OMCO Metals Slovenia d.o.o.
  Jerica VRANC, Kovis Livarna d.o.o.
  prof. dr. Ivan ANŽEL,  Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
  Mag. Drago BRENCE, Livarna Titan d.o.o.
   
Člani nadzornega Andrej KOVAČIČ,  Hidria d.d. PE Alutec
odbora: Simona STEGNE CERAJ, Livarna Gorica d.o.o.
  Aleksander FERJANČIČ, Living d.o.o.
   
Častno razsodišče: Renato PAVŠIČ, Hidria d.d. PE Alutec
  Boštjan VODOPIVEC, MAHLE Electric Drives Komen, d.o.o
  Bojan DAMJANOVIČ, EKW-Kremen d.o.o.,
   
  ČASTNA IMENOVANJA
   
Častni predsednik: † prof. dr. Ciril PELHAN, Ljubljana
   
Častni predsednik: † prof. dr. Milan TRBIŽAN, Ljubljana
   
Častni člani: † Borut MARINČEK, Zürich
  † Franz SIGUT, Dunaj
  † Eberhard SCHÜRMANN, Clausthal
  prof. dr. Gerhard ENGELS, Dűsseldorf
  † Erich NECHTELBERGER, Dunaj
  prof dr. Karel RUSIN, Brno 
  prof.dr. Friedrich  KLEIN, Aalen
  prof.dr. Alojz KRIŽMAN
  prof.dr. Reinhard DÖPP, Clausthal

SEJE ODBOROV DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

25.2.2021
Video seja Občnega zbora Društva livarjev Slovenije preko Microsoft Teams

24.2.2021
36. video seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije preko Microsoft Teams

27.8.2020
35. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana.

27.8.2020
Izredni Občni zbor Društva livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana.

4.3.2020
34. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije v podjetju Livarna Titan d.o.o. v Kamniku.

4.2.2020
Občni zbor Društva livarjev Slovenije v podjetju Livarna Titan d.o.o. v Kamniku.

29.8.2019
33. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana.

7.3.2019
32. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije, v podjetju Hidria d.o.o.

7.3.2019
Občni zbor Društva livarjev Slovenije v podjetju Hidria d.o.o.

30.08.2018
31. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

28.02.2018
Občni zbor Društva livarjev Slovenije v podjetju Termit d.d., Moravče

28.02.2018
30. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije v podjetju Termit d.d., Moravče

30.08.2017
29. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

30.08.2017
Seja IO

15.02.2017
Občni zbor Društva livarjev Slovenije v podjetju Kovis Livarna d.o.o., Štore

15.02.2017
28. seja Izvršnega odbora Društva livarjev Slovenije v podjetju Kovis Livarna d.o.o., Štore

23.08.2016
27. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

01.03.2016
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju OMCO Feniks d.o.o., Žalec

01.03.2016
26. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju OMCO Feniks d.o.o., Žalec

27.08.2015
25. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

25.02.2015
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v hotelu Cerkno, Cerkno

25.02.2015
24. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v hotelu Cerkno, Cerkno

27.08.2014
23. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v železo-livarskem muzeuj in galeriji na Dvoru, Žužemberk

27.02.2014
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju Livar d.d., Ivančna Gorica

27.02.2014
22. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju Livar d.d., Ivančna Gorica

11.12.2013
21. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju SIJ- slovenska industrija jekla, d.d.

28.02.2013
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju Magneti d.d., Ljubljana

28.02.2013
20. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju Magneti d.d., Ljubljana

17.12.2012
19. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Gospodarski zbornici Slovenije

28.08.2012
18. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

29.02.2012
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju Talum d.d., Kidričevo

29.02.2012
17. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju Talum d.d., Kidričevo

25.08.2011
16. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana

15.02.2011
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju Valji d.o.o., Štore

15.02.2011
15. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju Valji d.o.o., Štore

23.08.2010
14. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Gospodarski zbornici Slovenije

25.02.2010
Občni zbor Društva Livarjev Slovenije v podjetju LTH ulitki d.o.o, Škofja Loka

25.02.2010
13. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije v podjetju LTH ulitki d.o.o, Škofja Loka

23.11.2009
12. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Gospodarski zbornici Slovenije

25.08.2009
11. seja Izvršnega odbora Društva Livarjev Slovenije na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana