Video seminar na temo »Strjevanje sivih litin in napake povezane s strjevanjem«

20.10.2021 preko Microsoft Teams konference

Vsebina seminarja:

  1. Zlitine iz sistemov: Sistema Fe-C-Si-(Mn-Cu-Sn-…)
  2. Strjevanje zlitin in vpliv kemijske sestave (FGI, SGI, CGI)
  3. Vpliv kemijske sestave na morfologijo strjevanja
  4. Vpliv ohlajevalne hitrosti na velikost zrn, kot tudi na obliko, velikost in porazdelitev faz
  5. Vpliv in opredelitev nukleacijskega potenciala na makro in mikro strukturo, ter na -mehanske lastnosti
  6. Tehnološke lastnosti (Livnost zlitin, nagnjenost h krčenju, nagnjenost k pokanju v vročem, nagnjenost k belemu strjevanju itd.)
  7. Vpliv ohlajevalne hitrosti na mehanske lastnosti Fe livnih zlitin
  8. Opredelitev mehanskih lastnosti pogosto uporabljenih zlitin
  9. Livarske napake