Seminar za železove in neželezove livarne: »Okoljevarstvena problematika za livarne«

17. junij 2022, Gospodarska zbornica, Ljubljana