ALMOS, Škofja Loka, d.o.o.
Zminec 30
SI-4220 ŠKOFJA LOKA

Direktorica: Jožica PRIMOŽIČ

Kontaktna oseba:
Jožica PRIMOŽIČ
Tel.: +386 4 51 55 910
Fax: +386 4 51 55 911

e-mail: almos.doo@gmail.com
e-mail: almos@almos.eu
spletna stran: http://www.almos.eu
Proizvodni program
Al – livarna peščenega, kokilnega in nizkotlačnega litja:
(mehanska, termična in površinska obdelava ulitkov ter izdelava orodij)
CIMOS d.d. TOVARNA MARIBOR
Perhavčeva ulica 21
SI-2000 MARIBOR

Kontaktna oseba:
Kovše BOŠTJAN
bostjan.kovse@cimos.eu
Tel.: +386 2 450 11 11
Fax: +386 2 461 42 99

e-mail: info@cimos.eu
spletna stran: http://www.cimos.eu
Proizvodni program
Livarna aluminija gravitacijsko litje:
(ulitki za ohišja kompresorjev, glav valjev motorja, nosilcev motorja, nosilcev črpalk, nosilcev alternatorja, sesalnih kolektorjev, ohišja super polnilnikov in nosilnih plošč)
DIFA d.o.o.
Kidričeva cesta 91
SI-4220 ŠKOFJA LOKA

Direktor: Borut AŽMAN

Kontaktna oseba:
dr. Aleš PETEK
Tel.: +386 4 502 01 00
Fax: +386 4 502 01 26

e-mail: difa@difa.si
spletna stran: http://www.difa.si
Proizvodni program
Livarna visoko tlačnega litja Al- in Zn- zlitin:
(pretežno za avtomobilsko industrijo, tlačni stroji za Al zlitine z zapiralno silo do 830 ton in za Zn zlitine z zapiralno silo do 125 ton)
Hidria d.o.o.
PE Hidria Alutec
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija

 

Direktor PE Alutec: Andrej VELEC

Kontaktna oseba:
Andrej KOVAČIČ
Tel.: +386 5 375 60 00

e-mail: info@hidria.com
e-mail: andrej.kovacic@hidria.com
spletna stran: http://www.hidria.com
Proizvodni program
Livarna visokotlačnega litja Al- zlitin:
(pogonski sklopi, krmilni sistemi, HEV)

ISKRA ISD - Livarna d.o.o.
Savska loka 4
4000 KRANJ

Slovenija

Direktor PP: BORUT DREMELJ

Kontaktna oseba: BORUT DREMELJ

Tel.: +386 30 71 07 78
Fax: +386 4 20 76 852

e-mail: borut.dremelj@iskra-isd.si
spletna stran: http://www.iskra-isd.si
Proizvodni program
Livarna tlačnega litja Aluminija, obdelava in montaža:
(pretežno za avtomobilsko industrijo, tlačni stroji za Al zlitine z zapiralno silo do 850 ton, CNC mehansko obdelavo, skupni razvoj, izdelava prototipov, izdelava orodij in priprav)
LTH Castings d.o.o.
Vincarje 2
SI-4220 ŠKOFJA LOKA

Direktor: g. Matjaž TURK

Kontaktna oseba:
Brane RUS
Škofja Loka
Tel.: +386 4 51 12 100
Fax: +386 4 51 12 112

Obrat Ljubljana
Tel.: + 386 1 50 01 840
Fax: + 386 1 50 01 860

e-mail: info@lthcastings.com
spletna stran: http://www.lthcastings.com
Proizvodni program
Livarna visokotlačnega litja Al- zlitin:
(vodilni evropski dobavitelj visoko zahtevnih ter mehansko obdelanih tlačnih ulitkov za globalno avtomobilsko industrijo, skupni razvoj, izdelava prototipov, izdelava orodij in priprav v lastni orodjarni)

MAHLE Electric Drives Komen d.o.o., Tlačno litje in obdelava delov  iz aluminija
Skrajšano ime: MAHLE Electric Drives Komen, d.o.o. 

Komen 139
SI-6223 KOMEN

Direktor: Boštjan VODOPIVEC

Kontaktna oseba:
Boštjan VODOPIVEC

Tel.: +386 5 739 57 04
Fax: +386 5 76 68 383

e-mail: bostjan.a.vodopivec@si.mahle.com
spletna stran: http://www.mahle.com
Proizvodni program
Livarna visokotlačnega litja Al- zlitin:
(z mehansko obdelanimi ulitki in možnostjo manjših montažnih sestavov, ponudba orodij in manjših serij)
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.
Oreško nabrežje 9
SI-2000 MARIBOR

Predsednik uprave
Samo Iršič

Kontaktna oseba:
mag. Andrej MIKLOŽIČ
Tel.: +386 2 234 61 00
Fax: +386 2 234 62 75

e-mail: info@mlm-mb.si
spletna stran: http://www.mlm-mb.si
Proizvodni program
1. Livarna visokotlačnega litja Al- zlitin:
(deli menjalnika in motorja, anti-vibraciski deli, elektronske komponente z obdelavo, lastno konstrukcijo in izdelavo orodij in prototipov ter težo ulitkov od 0,1 do 10 kg ter orodij do 10 ton)
2. Izdelava kovanih polizdelkov iz bakrenih zlitin:
(polni odkovki, votli odkovki s horizontalno in vertikalno kovanimi luknjami, cevno kovani odkovki za armature, dele za spajanje ter elektro in strojno industrijo)
3. Galvanska obdelava medenine in jekla
(visokosijajno niklanje, dekorativno kromanje, niklanje v bobnih, bakrenje)

OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o.
Skrajšano ime: OMCO METALS SLOVENIA d.o.o.

Cesta Žalskega tabora 10
SI-3310 ŽALEC

Direktor: Jan De Mey

Operativni direktor in kontaktna oseba:
Andrej RESNIK

Tel.: +386 3 713 13 00
Fax: +386 3 571 74 07

e-mail: info@omcometals.com
spletna stran: http://www.omcomould.com/
Proizvodni program
Livarna kositrovega in aluminijevega brona:
Livarna sive lamelarne, nodularne in vermikularne litine ter (ulitki iz visoko legirane sive litine in temperaturno ter ognje odporne litine za potrebe steklarske industrije, različni ulitki z mehansko obdelavo, litje zvonov za sakralne objekte)
TALUM d.d., PE Ulitki
Tovarniška c. 10
SI-2325 KIDRIČEVO

Predsednik uprave: Marko DROBNIČ

Kontaktna oseba PE ULITKI: mag. Avgust ŠIBILA, direktor
Tel.: +386 2 79 95 570
Fax: +386 2 79 95 579

e-mail: avgust.sibila@talum.si
spletna stran: http://www.talum.si 
Proizvodni program
Livarna gravitacijskega in nizkotlačnega in visokotlačnega litja Al- zlitin:
(ulitki za transportno industrijo, energetiko in splošno strojegradnjo)
TELKOM d.o.o.
Cesta Točke Čeč 45
SI-1420 TRBOVLJE

Direktor: Branko LENART

Kontaktna oseba:
Marjeta LENART
Tel.: +386 3 56 27 711e-mail: marjeta.lenart@telkom.si
spletna stran: http://www.telkom.si
Proizvodni program
Livarna visokotlačnega litja Al- zlitin:
(ulitki površinsko obdelanih in pripravljeni za vgradnjo, izdelava orodij)