POMEMBNA DOLOČILA IZ PRAVILNIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

1. Določila iz Pravilnika o varstvu osebnih podatkov Društva livarjev Slovenije sledijo določilom zakona Evropske unije o varstvu osebnih podatkov z dne 25. maj 2018 (GDPR).

2. Skrb za vse podatke članov Društva livarjev Slovenije (v nadaljevanju Društva) in poslovnih partnerjev Društva (v obeh primerih kot fizičnih ali pravnih oseb) je naša pomembna naloga. Zato se zavezujemo, da bo zasebnost vseh naštetih zaščitena in bodo vsi podatki o le-teh objavljeni ali uporabljeni v skladu z Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov Društva livarjev Slovenije oziroma GDPR in vašimi dovoljenji.

3. Zavedamo se, da smo dolžni vsem posameznikom, podjetjem in ustanovam zagotoviti potrebno zaščito ter skrbno in pozorno ravnati s širokim obsegom digitalnih informacij, ki so nastale in še nastajajo ter jih zajemamo in hranimo.

4. Na ravni Društva imamo sezname udeležencev livarskih dogodkov z imeni, pripadnostjo po podjetjih in elektronskimi naslovi.

5. Društvo lahko hrani osnovne podatke o članih in tudi poslovnih partnerjih, kot so: ime in priimek osebe, podjetje in elektronski naslov. Beleženje in hramba teh podatkov je v seznamih podatkov Društva, ki jih pridobivamo od vseh skozi poslovne dogodke, redno pošto, telefonske klice ali po elektronski pošti. Ti podatki se lahko uporabljajo v novicah Društva, livarskih dogodkih ali pri promocijah oseb ali podjetij in ustanov.

6. V vsakem trenutku se lahko obrnete na nas in preverite, s katerimi vašimi podatki razpolagamo. Prosimo vas tudi, da nas o vseh spremembah vaših podatkov obveščate. V primeru, da se odločite za izbris vaših podatkov iz seznamov, nas obvestite na elektronski naslov: drustvo.livarjev@siol.net.

7. Vsi udeleženci livarskih prireditev oziroma dogodkov so zbrani v posebnih seznamih, ki vključuje naslednje podatke: ime udeleženca, pripadnost podjetju in državi. Ti seznami so na voljo samo tistim, ki so uradno prijavljeni udeleženci livarskih dogodkov, trajno pa jih hrani Društvo. V primeru, da nekdo ne soglaša z vključitvijo v te sezname, mora svojo odločitev sporočiti dva mesca pred uradnim začetkom livarskega dogodka.

8. Osebni podatki pod nobenimi pogoji niso dostopni tretjim osebam. Društvo jih bo delilo z drugimi samo v primeru pridobljenega dodatnega soglasja.

9. Društvo izbira in hrani osebne podatke z namenom izmenjave ustreznih informacij, novic in prihodnjih livarskih dogodkov.

10. Funkcionarji Društva z osebjem v pisarnah se zavedajo svojih obveznosti po GDPR.

11. Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih zanimivih spletnih mest. Ko uporabite te povezave in odidete z naše spletne strani, moramo opozoriti, da nimamo nadzora nad varnostjo teh drugih spletnih strani. Zato ne moremo biti v teh primerih odgovorni za zaščito pri pridobivanju kakršnih koli dodatnih informacij na ta način.

12. Naša spletna stran www.drustvo-livarjev.si uporablja piškotke, kar nam omogoča, da vidimo, koliko obiskovalcev obišče naše spletno stran in kako jo le-ti uporabljajo. To sčasoma pomaga izboljšati uspešnost spletne strani.

13. Društvo livarjev Slovenije kot organizator livarskih dogodkov zbira in hrani osebne podatke udeležencev dogodkov, ki jih v času pandemije zahtevajo državni organi po posebnih odredbah.

14. Ta pravila lahko občasno spremenimo. Če bomo spremenili kaj bistvenega, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Prav tako bomo posodabljali spletno stran Društva z novostmi.


Predsednica mag. Mirjam Jan-Blažić
DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE