Uredniški odbor

Izdajatelj:

Društvo livarjev Slovenije
Lepi pot 6, P.P. 424, SI-1001 Ljubljana
Tel.: +386 1 252 24 88
E-mail: drustvo.livarjev@siol.net
Spletna stran: www.drustvo-livarjev.si

 

Glavni in odgovorni urednik:

prof.dr. Alojz KRIŽMAN
E-mail: probatus@triera.net 

 

Tehnično urejanje:

mag. Mirjam Jan-Blažić

 

Uredniški odbor:

prof. dr. Alojz Križman, Univerza v Mariboru
prof. dr. Primož Mrvar, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Rebeka Rudolf, Univerza v Mariboru
prof. dr. ing. Andreas Bührig-Polaczek, Giesserei Institut RWTH Aachen
prof. dr. Peter Schumacher, Univerza Leoben
prof. dr. Rüdiger Bähr, Otto-von Güricke-Universität Magdeburg
prof. dr. Reinhard Döpp, TU Clausthal
prof. dr. Jerzy Jozef Sobczak, Foundry Research Institute, Krakow
prof. dr. Jaromir Roučka, VUT Brno
prof. dr. Branko Bauer, Univerza v Zagrebu

 

Prevod v angleški jezik:

Marvelingua, Aljaž Seničar s.p.

 

Lektorji:

Angleški jezik:
Yvonne Rosteck, Düsseldorf

Slovenski jezik:
Marvelingua, Aljaž Seničar s.p.

 

Tisk:

Fleks d.o.o.

 

Naklada:

4 številke na leto
800 izvodov

Letna naročnina: 35 EUR z DDV