Datum: 31.03.2024

PREGLED LIVARSKIH PRIREDITEV V LETU 2024 (pdf)

 

Datum dogodka

Ime dogodka

Mesto in država

29.02. – 01.03. 2024

Proizvodni procesi in njihov vpliv na kvaliteto livarskih izdelkov

Varaždin , Hrvaška

14.03. – 15.03. 2024

48. Aachener Giessereikolloquium 2024

Aachen, Nemčija

25.04. – 26.04. 2024

Grosse Giessereitechnische Tagung 2024

Salzburg, Avstrija

16.05. – 17.05. 2024

Aalener Giesserei Kolloquium

Aalen, Nemčija

04.06. – 06.06. 2024

CastForge 2024

Stuttgart, Nemčija

10.06. – 11.06. 2024

Industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologij

Portorož, Slovenija

18.09. – 20.09. 2024

64. IFC Portorož 2024

Portorož, Slovenija

23.09 – 25.09. 2024

3rd Carl Loper Conference

Brasov, Romunija

26.09. – 27.09. 2024

13. Ranshofener Leichtmetalltage 2024

Saalfelden, Avstrija

08.10. – 10.10. 2024

Aluminium

Düsseldorf, Nemčija

25.10 – 30.10. 2024

The 75th World Foundry Congress

Deyang, Kitajska

 

Datum: 07.07.2021

SPOROČILO  ZA  JAVNOST

Priprave na letošnjo tradicionalno 61. Mednarodno livarsko  konferenco  z livarsko razstavo Portorož 2021, ki bo potekala  od 15. do 17 septembra 2021 v slovenskem obmorskem mestu Portorož gredo počasi h koncu. Z 30. junijem so zaključene prijave predavanj, ki bodo prvega delovnega dne  konference, dne 16.septembra predstavljena s desetimi kot plenarna, preostalih 36 predavanj pa bo predstavljeno  naslednji dan v treh ločenih sekcijah in v obliki posterskih predstavitev. Prispela predavanja  prihajajo iz 12 držav. Program predavanj konference bo (vsebinsko in terminsko) objavljen do konca meseca julija na spletni strani Društva livarjev Slovenije.

Za razstavljanje na livarski razstavi je na voljo še nekaj prostih razstavnih prostorov.Prijave za le-te so odprte kot vsako leto do konca meseca julija. Pričakovano oz. možno število razstavnih mest je cca 40. Prijave za ostale udeležence, ki se konference in razstave želijo udeležiti samo kot obiskovalci konference in razstave,  je 10. september.

Na predvečer konference, 15. septembra je v programu tradicionalno pozdravno-spoznavno druženje udeležencev konference in razstave v starodavnem obmorskem mestecu Piran. Po prvem delovnem dnevu, 16. septembra pa sledi livarski večer na obali v Portorožu.

Po enem letu težavnih zapor zaradi pandemije korona virusa bodo udeleženci imeli kar nekaj odličnih možnosti za socialne strokovne kontakte, katere smo vsi zelo pogrešali v zadnjem letu. Društvo livarjev Slovenije kot organizator tega mednarodnega livarskega dogodka bo poskrbel za to, da bo Portorož ohranil sloves strokovno ugledne lokacije in enega od največjih mednarodnih  livarskih dogodkov v tem delu Evrope.

Organizacijski odbor 61. IFC Portorož 2021
Predsednica
mag. Mirjam Jan-Blažić


VSEM ČLANOM
DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

Datum: 16.02.2021

VABILO

Skladno z 21. členom Statuta Društva livarjev Slovenije Izvršni odbor Društva sklicuje redni letni Občni zbor Društva livarjev Slovenije po video konferenci, ki bo

v četrtek, 25.02.2021 ob 10:00 uri.

Obravnavali bomo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev Občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsednika in ostalih delovnih teles Občnega zbora:


3. Poročilo predsednice o delu in finančnem poslovanju Društva v letu 2020 s stališčem Nadzornega odbora
4. Volitve organov Društva (predsednik, dva podpredsednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, častno razsodišče)
5. Program dela Društva livarjev Slovenije za leto 2021 in 2022
6. Spremembe in dopolnitve Statuta Društva livarjev Slovenije
7. Razno

Vsi člani Društva livarjev Slovenije se lahko udeležijo seje Občnega zbora. Prijavo za udeležbo na Občni zbor lahko pošljete na naslov drustvo.livarjev@siol.net. Iz tega naslova vam bomo potem en dan pred sejo Občnega zbora poslali povezavo na Microsoft Teams.

Vabljeni s stanovskim pozdravom SREČNO!

Predsednica
mag. Mirjam Jan-Blažič


 

Datum: 6.10.2020

IM MEMORIAM, dipl. ing. Erich Nechtelberger

V zadnjem koledarskem tednu septembra je bitko z nekaj letno boleznijo izgubil naš cenjeni stanovski kolega, velik livar po znanju in  pripadnosti livarstvu, naš dolgoletni prijatelj in več desetletij redni udeleženec livarske konference v Portorožu ter častni član Društva livarjev Slovenije, dipl. ing. Erich Nechtelberger.  

Januarja letos je praznoval svoj 83 osebni praznik. Najpomembnejše mejnike iz njegovega  bogatega življenjepisa povzemamo v nadaljevanju.

Po študiju metalurgije na visoki šoli za montanistiko v Leobnu se je leta 1962 zaposlil kot asistent v preizkusni livarni Avstrijskega livarskega inštituta v Leobnu. Leta 1979 je bil imenovan za namestnika vodje Inštituta in leta 1983 za direktor za praktične livarske raziskave kot tudi direktorja Avstrijskega livarskega inštituta. Že od leta 1989, ko se je upokojil  je  vodil rudarski svet za poklice  Republike Avstrije.

Leta 2001 je sprejel funkcijo namestnika predsedujočega direktorja Društva avstrijskih livarjev, leta 2002 pa redakcijo osrednjega avstrijskega livarskega časopisa »Giesserei-Rundschau« Že od 1960 leta dalje je bil član Društva livarjev Slovenije in s redkimi presledki reden .udeleženec našega tradicionalnega livarskega dogodka v Portorožu. Po sklepu organov Društva livarje Slovenije  je bil  imenovan za  častnega člana Društva livarjev Slovenije in letos je  bil tudi dobitnik medalja Društva livarjev Slovenije ob 60 jubileju mednarodne livarske konference v Sloveniji. V njegovi odsotnosti sta medaljo na otvoritvi 60. IFC Portorož 2020 prevzela člana  poslovodstva OGI- Avstrijskega livarskega inštituta, dipl,ing. Gerhard Schindelbacher in prof. Peter Schumacher. Že od 1965 leta dalje je bil tudi član Društva nemških livarjev. Za posebne zasluge v livarstvu je leta 2010 prejel Bernhard-Osann medaljo VDG- Društva nemških livarjev. Vrsto let je v njegovem strokovnem delokrogu v ospredju bilo lito železo in lito železo z kroglastim grafitom.

Moje poznanstvo in stanovsko sodelovanje s Erichom Nechelbergerjem sega že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. To se je še posebno poglobilo v zadnjih 15 letih mojega vodenja Društva livarjev Slovenije. Srečevala sva se zelo pogosto na vrsti livarskih dogodkov po svetu in kontinuirano izmenjevala pomembne strokovne informacije in si medsebojno pomagala s ocenami, pogledi ali raznimi potrebnimi rešitvami v danem trenutku. V vsakem trenutku je bil pripravljen vzeti čas in prisluhniti problemom, idejam ali dilemam. Erich je bil  po naravi zelo umirjen in preudaren ter v prvi vrsti zelo zanesljiv in tudi po duši zelo dober  človek.  

Zato se ga bomo z velikim veseljem spominjali in črpali iz njegove bogate zakladnice dobrih delin idej rešitve in izkušnje, ki so še zmeraj zelo dragocene in aktualne. V imenu Društva livarjev Slovenije in v mojem imenu ti se, dragi Erich lepo zahvaljujem za  pomemben prispevek, ki si ga tekom svojega zelo aktivnega življenja vlagal  v napredek in nenehno rast livarstva in livarske stroke v svoji domači Avstriji, Sloveniji in drugih državah po svetu.  

Predsednica Društva livarjev Slovenije

Mag. Mirjam Jan-Blažić

                                     

Dipl. eng. Erich Nechtelberger


DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kovinskih materialov in nekovin ter Združenjem kemijske industrije organizira:

Seminar na temo »Varnost in varovanje zdravja delavcev«,

v četrtek, 4.4.2019 od 9. do 14. ure


OBVESTILO

Topomatika d.o.o. iz Zagreba nas je obvestila, da bo dne 7.03.2018 od 10-15 ure v Monshotelu, Pot za brdom 4 Ljubljana, potekala njihova 2. delavnica na temo uporabe optične 3D tehnologije v livarstvu.

Več informacij dobite na spletni strani GOM: http://www.gom-workshop.com/si/

 

VSEM ČLANOM

DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

Datum: 15.02.2018

VABILO

Na redni letni Občni zbor Društva livarjev Slovenije, ki bo

v sredo, 28.02.2018 ob 12:00 uri v podjetju TERMIT d.d., Drtija 51, v Moravčah.

Obravnavali bomo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev delovnega predsednika
2. Izvolitev ostalih delovnih teles Občnega zbora:
      a) Verifikacijska komisija
      b) Zapisnikar
      c) Dva overovatelja zapisnika
3. Poročilo predsednice o delu Društva in finančnem poslovanju v letu 2017 s stališčem Nadzornega odbora
4. Program dela Društva livarjev Slovenije za leto 2018
5. Razno

Pred pričetkom Občnega zbora bo udeležence Občnega zbora pozdravil predsednik uprave TERMIT d.d., g. Anton Serianz, ki bon podal tudi kratko predstavitev podjetja. Potem bo sledil še ogled podjetja.  

Po končani seji Občnega zbora je predvideno tudi krajše neformalno druženje ob kosilu.

Prijazno prosimo vse direktorje podjetij - članic Društva livarjev Slovenije, da zagotovijo udeležbo vsaj enega delegata iz vsakega podjetja na Občnem zboru.

Vabljeni s stanovskim pozdravom SREČNO!

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

Predsednica

mag. Mirjam Jan-Blažič

Ad.1 

Občni zbor bo odprla predsednica Društva, ki bo predlagala tudi delovno predsedstvo.

Ad. 2

Delovni predsednik bo predlagal izvolitev ostalih delovnih teles.

Ad. 3

Pisno poročilo predsednice o delu Društva  in finančnem poslovanju v letu 2017 bo poslano direktorjem in kontaktnim osebam po elektronski pošti en teden pred Občnim zborom.

Ad. 4

Program dela Društva livarjev Slovenije za leto 2018 bo poslan direktorjem in kontaktnim osebam po elektronski pošti en teden pred Občnim zborom.

Ad. 5

Predlog za lokacijo Občnega zbora v februarju leta 2019 bo dogovorjen na sami seji.


 

Datum: 30.01.2017

80.  ŽIVLJENJSKI JUBILEJ  ČASTNEGA ČLANA DRUŠTVA,   dipl.ing. ERICHA NECHTELBERGERJA

Danes praznuje svoj 80. življenjski jubilej dipl. ing. Erich Nechtelberger, častni član Društva livarjev Slovenije, po udeležbi na našem livarskem posvetovanju v Portorožu  več desetletji, najbolj zvest udeleženec  te naše osrednje livarske prireditve, odličen poznavalec livarstva in strokovnjak ter izjemen stanovski kolega in prijatelj.

Po študiju metalurgije na visoki šoli za montanistiko v Leobnu se je leta 1962  zaposlil kot asistent v preizkusni livarni Avstrijskega livarskega inštituta v Leobnu. Leta 1979  je  bil imenovan za namestnika vodje Inštituta in leta 1983  za direktor za praktične livarske raziskave kot tudi direktorja Avstrijskega livarskega inštituta. Že od leta 1989  vodi rudarski svet za poklice  Republike Avstrije.

Leta 1989 se je upokojil, nakar je leta  2001 sprejel  funkcijo namestnika predsedujočega direktorja Društva avstrijskih livarjev, leta 2002 pa je  še  prevzel redakcijo osrednjega avstrijskega  livarskega časopisa » Giesserei-Rundschau. Že od 1965 leta dalje je  Erich Nechtelberger tudi  član Društva nemških livarjev. Vrsto let je v  njegovem delokrogu v ospredju lito železo in litoželezo z vermikularnim grafitom. Za posebne zasluge v livarstvu je leta  2010 prejel Bernhard-Osann medaljo  VDG- Društva nemških livarjev.

Iskrene čestitke in najboljše želje  ob visokem jubileju ter še veliko ustvarjalnih let in  tradicionalnih kontaktov  s Društvom livarjev  Slovenije.

                                     

 

REDAKCIJA LIVARSKEGA VESTNIKA

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

Glavni in odgovorni urednik

Predsednica

zasl. prof. dr. Alojz   Križman

mag. Mirjam Jan-Blažić


 

V nadaljevanju vam predstavljamo dva nova člana Društva livarjev Slovenije:

ISKRA ISD – LIVARNA d.o.o.

Z dnem 06.12.2016 je podjetje Iskra ISD – Livarna d.o.o. postalo novi član Društva livarjev Slovenije.

Iskra ISD – Livarna d.o.o. je podjetje ki združuje nosilne tehnologije tlačnega litja aluminijevih litin. Dolgoletna tradicija je izdelava tehnično zahtevnih delov za avtomobilsko industrijo in elektro industrijo.

Ključne kompetence so izdelava orodij, tlačno litje aluminijevih litin in mehanska obdelava ulitkov ter montaža teh delov v sklope.

Njihova glavna prednost je celovita ponudba tako simultanega inženiringa pri razvoju izdelka, konstrukcija in izdelava orodja, izvedba prvih vzorčenj oz. pilotne proizvodnje, serijske proizvodnje in mehanske obdelave. S pomočjo vpeljanih dobaviteljev in kooperantov za razne podsestave pa izvajajo tudi operacijo montaže končnih sklopov.

BENTOPRODUCT   d.o.o. iz Bosne in Hercegovine

Z dnem 14.10.2016 je podjetje BENTOPRODUCT d.o.o. iz Bosne in Hercegovine  postal novi član Društva livarjev Slovenije. BENTOPRODUCT je gospodarska družba, ki se ukvarja s proizvodnjo proizvodov na bazi visokokvalitetnega bentonita. Družba ima sedež v Banja Luki (Republika Srpska, BiH ), proizvodni obrat  pa  je v 80 km oddaljenem Šipovu, v neposredni bližini nahajališča surovine.  Na razpolago imajo surovinsko bazo od več kot 5 milijonov ton surovega bentonita, z vsebnostjo montmorilonita od 70 do 98 %. Inštalirana kapaciteta omogoča proizvodnjo od okoli 50.000 ton različnih proizvodov, posebno visoke kvalitete.

BENTOPRODUCT je regionalni leader v proizvodnji in prodaji na bazi bentonita na naslednjih petih različnih programih:

 

V sektorju livarstva nudijo skupino visokokvalitetnih mešanic BENTOPROCARBO in livarskega bentonita BENTOPRO-A. V preteklih treh letih obstoja podjetja dosežen nivo prodaje znaša cca. 22.000 ton finalnih proizvodov letno. Reference v tem sektorju so dobave naslednjim livarnam po državah:

 

Vsako livarno obdelujejo individualno in pri uvajanju proizvoda nudijo potrebno tehniško podporo s katero se zagotavlja pravilno vodenje procesa in optimizacija prilagojena pogojem, organizaciji vsake posamezne livarne.

BENTOPRODUCT d.o.o. prevzema odgovornost za organizacijo točne dobave proizvodov do livarne in posluje v skladu z integriranim management sistemom, ki vključuje: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Za program živilske industrije pa razpolagajo še s certifikati Halal in Košer.