Seminar za livarne sive in nodularne litine na temo
»Konstruiranje ulivnih in napajalnih sistemov«

12.9.2018, Kongresni center Hotela Slovenija, Portorož