Osnovna dejavnost

Društvo livarjev Slovenije združuje livarske in druge strokovnjake, ki so zainteresirani za livarstvo. Včlanjuje tudi zainteresirana podjetja in posameznike iz tujine. Osnovni cilj je strokovno izobraževanje s prirejanjem posvetovanj, seminarjev, predavanj, študijskih potovanj kakor tudi izdajanje osrednjega strokovnega glasila Livarski vestnik in posredovanje strokovne literature. Izdaja tudi Zbornik predavanj in seminarjev.

Ustanovitev in članstvo

Društvo livarjev Slovenije je bilo ustanovljeno na pobudo livarske industrije Slovenije in Univerze v Ljubljani leta 1953. Od leta 1992 je član WFO (World Foundrymen Organization), je članica MEGI - Srednjeevropske livarske iniciative, kjer delujejo livarska združenja ali društva Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Češke Republike, Slovaške, Madžarske in na Poljske.

Livarski vestnik

Izhaja od leta 1954 redno v obsegu 192 strani letno in obvešča livarstvo Slovenije z dosežki v svetu. Objavlja strokovne in znanstvene članke domačih in tujih avtorjev.

Vsakoletno mednarodno livarsko posvetovanje v Portorožu

Livarsko posvetovanje v Portorožu je osrednji in že tradicionalni strokovni dogodek Društva. Letos že potekajo priprave ne 58. IFC - Mednarodno livarsko posvetovanje Portorož 2018, ki bo od 12. do 14.09.2018. Udeleženci posvetovanja so znanstveniki iz tujih in domačih univerz ter inštitutov, kot tudi strokovnjaki iz livarskih podjetij ter dobavitelji livarske industrije.

Vsako leto se tradicionalnega IFC - Mednarodnega livarskega posvetovanja v Portorožu udeleži do okoli 280 udeležencev iz vrste evropskih držav in tudi ostalega sveta. Posvetovanje je zanimivo mednarodno stičišče znanstvenikov in strokovnjakov, ki jih združuje livarska stroka.

V času livarskega posvetovanja poteka tudi livarska razstava, na kateri razstavljavci iz Slovenije in tujine predstavijo svoje novosti. Posvetovanje nudi možnost tudi za formalne in neformalne sestanke v okviru mednarodnih združenj MEGI, WFO ter redni sestanek uredniškega odbora livarske revije Društva – Livarski vestnik.