Seminar na temo
»Seminar za tlačne livarne: Jet cooling in mazanje tlačnih orodij«

Gospodarska zbornica Slovenije, 15. 3. 2018