Seminar za neželezove livarne: Tehnologija mazanja in vplivi mazanja na čistost ulitkov, površinsko napetost in efekte v nadaljnji uporabi ulitkov

11–12 maj 2022, Leoben, Avstrija

 

Seminar za železove livarne: Cast iron and casting defects

28–29 junij 2022, Leoben, Avstrija

 

62. IFC PORTOROŽ 2022

14-16 September 2022, Portorož, Slovenija


Spletne/digitalne prijavnice:

 

GLAVNA POKROVITELJA IN SOORGANIZATORJA KONFERENCE 2022

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

 

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

 

MEDIJSKI POKROVITELJI