»Dan livarstva« na 4. sejmu Livarstvo Celje, 14.04.2011