V organizaciji Društva livarjev Slovenije in GZS seminar:
»Novosti in veljavna zakonodaja na področju okoljevarstvene problematike za livarne«

na GZS v Ljubljani, 11.02.2016


Vabilo

Prijavnica