2024
64. IFC Portorož 2024
 
2023
63. IFC Portorož 2023
62. IFC Portorož 2022

2021
61. IFC Portorož 2021
 
2020
60. IFC Portorož 2020
 
2019
59. IFC Portorož 2019
več informacij
 
2018
58. IFC Portorož 2018
več informacij
 
2017
57. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2017
več informacij
 
2016
56. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2016
več informacij
 

2015
55. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2015
več informacij 

2014
54. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2014
več informacij 

2013
53. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2013
več informacij

2012
52. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2012
več informacij

2011
51. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2011
več informacij

2010
50. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2010
več informacij

2009
49. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2009
več informacij

2008
48. livarsko mednarodno posvetovanje, Portorož 2008
več informacij

2007
47. livarsko posvetovanje: Portorož, 12 -14. septembra 2007
več informacij

2006
46. livarsko posvetovanje: Portorož, 13 -15. septembra 2006
več informacij

2005
45. livarsko posvetovanje: Portorož, 14 -16. septembra 2005
več informacij

2004
44. livarsko posvetovanje: Portorož, 16.-17. septembra 2004

2003
43. livarsko posvetovanje : Portorož, 18. - 19. septembra 2003

2002
42. livarsko posvetovanje : Portorož, 23. - 24. maja 2002