Livarski vestnik 52 / 2005 št. 2

Mihael Brunčko, Ivan Anžel, A. Križman:
Spremljanje procesa strjevanja z meritvijo električne upornosti

J. Medved, P. Mrvar, A. Papež, B. Rus
Strjevanje zlitin Mg-Al

H. Roedter:
Napake pri nodularni litini - kaj je potrebno za njihovo odpravljanjeMihael Brunčko, Ivan Anžel, A. Križman:

Spremljanje procesa strjevanja
z meritvijo električne upornosti

 

Povzetek

V prispevku predstavljamo uporabnost in učinkovitost sprotnih meritev električne upornosti z štiritočkovno merilno metodo za spremljanje procesa strjevanja. Za ta namen smo razvili merilno celico, ki omogoča izvedbo sočasnih sprotnih meritev električne upornosti in temperature (merilna metoda EUT), za karakterizacijo fazne transformacije L → S kovin in zlitin. Uspešnost merilne metode EUT je bila eksperimentalno potrjena na evtektični zlitini Pb-Sn (61,9 wt% Sn), katere fazno transformacijo L → S smo določili tudi s konvencionalno DTA analizo. Rezultati raziskave, opravljene v tem prispevku, kažejo, da merilna metoda EUT omogoča, ob natančni izvedbi eksperimentov ter pravilni izbiri merilnih inštrumentov, enolično določitev točke začetka in konca fazne transformacije L → S iz krivulje upornosti R(t) kot tudi njunih temperatur.
Ključne besede: strjevanje, fazna transformacija L → S, sočasne sprotne meritve električne upornosti in temperature, evtektična zlitina Pb-Sn

na vrhJ. Medved, P. Mrvar, A. Papež, B. Rus

Napake pri nodularni litini -
kaj je potrebno za njihovo odpravljanje

 

Povzetek

Najdražji material, ki ga šaržiramo, so odpadni ulitki. Ker obstaja razlog, zakaj pri ulivanju dobimo ulitke z napakami, je pomembno razmišljati, kaj bi lahko naredili za zmanjšanje težav, kjer nastanejo ulitki, ki so izmeček. Obstaja večje število livarn, ki imajo finančne težave zaradi stopnje izmečka, ki je v proizvodnji visoka. Če je stopnja izmečka previsoka, pomeni to, da proizvodni proces ni pod pravim nadzorom.
Če hočemo stopnjo izmečka znižati na zelo nizko raven, potem morate imeti najprej zelo izkušene delavce. Velik del proizvodnje ulitkov je neposredno povezan s kakovostjo delavcev. Veliko število stvari pri pripravi peska, formanju, taljenju in popravljanju z ognjevzdržnimi materiali je mehaniziranih, vendar pa je še vedno veliko število korakov, ki jih morajo narediti delavci. Na splošno je proizvodnja ulitkov delovno intenzivna proizvodnja. V zadnjih letih se je veliko število stvari spremenilo v uporabo bolj avtomatsko nadzorovano mehanizirano opremo. Na eni strani mehanizacija pomaga povečevati produktivnost, na drugi strani pa je to pot za organiziranje ponovljivega konstantnega procesa.
Običajna klasična livarna ima proizvodnjo na leto okrog 30 ton/delavca. Danes imajo moderne livarne proizvodnjo več kot 80 ton/delavca in stopnjo izmečka pod 3 %. Povečevanje dobička in zmanjševanje proizvodnih stroškov pomeni povečati izkoristek ulivanja in zmanjšati proizvodnjo ulitkov, ki so izmeček. Za livarne, ki so konkurenčne na mednarodnem tržišču, je zelo pomembno proizvajati ulitke s konstantno kakovostjo. Čedalje več kupcev gleda zelo pozorno na kakovost površin ulitkov. Popravljanje in brušenje sta večkrat dovoljena samo na posebnih površinah ulitkov. Veliko kupcev zahteva zelo čisto površino ulitkov. Če površina ulitkov ni lepa, je potrebno porabiti veliko časa za čiščenje z jeklenim zdrobom.
Ključne besede: napake pri ulitkih, konstantnost procesa, kakovost ulitkov z avtomatizacijo procesov


na vrhH. Roedter:

Napake pri nodularni litini -
kaj je potrebno za njihovo odpravljanje

 

Povzetek

Najdražji material, ki ga šaržiramo, so odpadni ulitki. Ker obstaja razlog, zakaj pri ulivanju dobimo ulitke z napakami, je pomembno razmišljati, kaj bi lahko naredili za zmanjšanje težav, kjer nastanejo ulitki, ki so izmeček. Obstaja večje število livarn, ki imajo finančne težave zaradi stopnje izmečka, ki je v proizvodnji visoka. Če je stopnja izmečka previsoka, pomeni to, da proizvodni proces ni pod pravim nadzorom. Če hočemo stopnjo izmečka znižati na zelo nizko raven, potem morate imeti najprej zelo izkušene delavce. Velik del proizvodnje ulitkov je neposredno povezan s kakovostjo delavcev. Veliko število stvari pri pripravi peska, formanju, taljenju in popravljanju z ognjevzdržnimi materiali je mehaniziranih, vendar pa je še vedno veliko število korakov, ki jih morajo narediti delavci. Na splošno je proizvodnja ulitkov delovno intenzivna proizvodnja. V zadnjih letih se je veliko število stvari spremenilo v uporabo bolj avtomatsko nadzorovano mehanizirano opremo. Na eni strani mehanizacija pomaga povečevati produktivnost, na drugi strani pa je to pot za organiziranje ponovljivega konstantnega procesa.
Običajna klasična livarna ima proizvodnjo na leto okrog 30 ton/delavca. Danes imajo moderne livarne proizvodnjo več kot 80 ton/delavca in stopnjo izmečka pod 3 %. Povečevanje dobička in zmanjševanje proizvodnih stroškov pomeni povečati izkoristek ulivanja in zmanjšati proizvodnjo ulitkov, ki so izmeček. Za livarne, ki so konkurenčne na mednarodnem tržišču, je zelo pomembno proizvajati ulitke s konstantno kakovostjo. Čedalje več kupcev gleda zelo pozorno na kakovost površin ulitkov. Popravljanje in brušenje sta večkrat dovoljena samo na posebnih površinah ulitkov. Veliko kupcev zahteva zelo čisto površino ulitkov. Če površina ulitkov ni lepa, je potrebno porabiti veliko časa za čiščenje z jeklenim zdrobom.
Ključne besede: napake pri ulitkih, konstantnost procesa, kakovost ulitkov z avtomatizacijo procesov


na vrh