1.
Edo Meyer, Ashley Stone. Livarski vestnik. MAXImolding! Technology GmbH, Nemčija.
PRIHODNOST LAHKIH KOVINSKIH DELOV: POSTOPEK MAXImolding®, STROJ MAXImolding®, STISKALNICA Multi-Shot-Multi-Injectors-Press (TERApress™ majhnih dimenzij) V PAMETNIH DIGITALNIH LIVARNAH.

2.
L. Lazić, M. Lovrenić-Jugović, M. Borošić. Livarski vestnik. Univerza v Zagrebu, Fakulteta za metalurgijo.
DOLOČANJE RAZMERJA KOVINSKIH KOMPONENT ŠARŽE V KUPOLKI.

3.
Suresh Kumar Subbarayalu, Muralidhar Manapuram. Livarski vestnik. Oddelek za strojništvo, Severovzhodni regionalni inštitut za znanost in tehnologijo, Indija.
STANJE ELEKTRIČNIH LAHKIH MOTORNIH VOZIL V INDIJI.

4.
Delijić, M. Filipović, V. Manojlović. . Livarski vestnik. Univerza v Črni gori, Črna gora, Univerza v Beogradu, Srbija.
KOROZIJSKO VEDENJE KROGEL ZA MLETJE IZ BELEGA LITEGA ŽELEZA Z VSIOKO VSEBNOSTJO KROMA, IZDELANIH S CEPIVOM Al5Ti1B.

 


1.
Edo Meyer, Ashley Stone. Livarski vestnik. MAXImolding! Technology GmbH, Nemčija.

PRIHODNOST LAHKIH KOVINSKIH DELOV: POSTOPEK MAXImolding®, STROJ MAXImolding®, STISKALNICA Multi-Shot-Multi-Injectors-Press (TERApress™ majhnih dimenzij) V PAMETNIH DIGITALNIH LIVARNAH.

Povzetek

Brizganje poltrdne kovine je postopek brizganja, ki vključuje polnjenje forme s kovino v delno staljenem stanju, pri katerem so kroglice trdne snovi homogeno razpršene v talini. Štirje postopki, ki se trenutno uporabljajo za litje poltrdnih kovin, in sicer Thixomolding®, Thixocasting®, Rheocasting® in postopek z napetostno inducirano aktivacijo taline (SIMA), so na začetku zapleteni in izredno zahtevni za vzdrževanje. Postopki tlačnega litja v hladno ali toplo komoro ali vakuumskega tlačnega litja ne izpolnjujejo pričakovanj končnega uporabnika glede kakovosti, enostavnosti, prihranka energije, varnosti, ekonomičnosti in okoljske odgovornosti. Tu nastopi postopek MAXImolding® , ki še dodatno poenostavi in izboljša postopek Thixomolding®. Postopek MAXImolding® deluje na podlagi mehansko obremenjenih drobcev oz. drobcev z želeno metalurško konfiguracijo.

Ključne besede: litje poltrdih kovin, prihranki energije, ekonomičnost, okoljska odgovornost


2.
Lazić, M. Lovrenić-Jugović, M. Borošić. Livarski vestnik. Univerza v Zagrebu, Fakulteta za metalurgijo.

DOLOČANJE RAZMERJA KOVINSKIH KOMPONENT ŠARŽE V KUPOLKI.

Povzetek

Talilna peč je najpomembnejša oprema v livarni. Za taljenje litega železa se uporabljajo različne vrste peči. Pri pripravi taline za visoko stopnjo proizvodnje se v obratih za litje železa uporabljajo predvsem kupolke ali električne talilne peči. Glavne prednosti kupolk v primerjavi z električnimi so: enostavna in gospodarna naprava, manj škodljiva za okolje, manjša občutljivost na nizkokakovostne materiale šarže in onesnaževalce, oksidacijske in redukcijske reakcije med taljenjem v kupolki potekajo znotraj talilne cone in nad njo, kar omogoča uporabo visoko oksidiranega in nizkokakovostnega odpadnega materiala, cenejših zlitin in nekovinskih dodatkov. Ena osnovnih tehnoloških težav pri delovanju kupolke je določitev razmerij med komponentami šarže, ki jo sestavljajo koks, topilo in kovinska šarža, da bi ustvarili talino z želeno kemijsko sestavo. V praksi je masno razmerje kovinske šarže in koksa v določenih vrednostih, prav tako tudi skupna masa topila glede na maso koksa. Izkazalo se je, da je glavna težava določitev sestavin kovinskega dela šarže, ki je običajno sestavljena iz odpadkov iz lastne proizvodnje, jeklenega odpada, kupljene sive litine, nodularne litine, silicijevega mangana, ferosilicija itd. V tem prispevku smo z metodo izbire iz razpoložljivega razpona izračunali deleže kovinskih komponent kovinskega dela šarže za izdelavo taline iz sive litine, standardizirane pod oznako EN-GJL-250.

Ključne besede: kupolka, šarža, kovina, komponente


3.
Suresh Kumar Subbarayalu, Muralidhar Manapuram. Oddelek za strojništvo, Severovzhodni regionalni inštitut za znanost in tehnologijo, Indija.

STANJE ELEKTRIČNIH LAHKIH MOTORNIH VOZIL V INDIJI.

Povzetek

Indija je četrti največji proizvajalec lahkih motornih vozil na svetu. Trenutno se v Indiji letno proizvede 4 milijone lahkih motornih vozil z motorji z notranjim izgorevanjem (ICE). Indija je začela električna vozila proizvajati leta 2015 in njihovo proizvodnjo hitro povečuje. Električna lahka motorna vozila (ELMV), ki jih poganja električni motor z akumulatorskimi baterijami z motorjem z notranjim izgorevanjem (ICE) ali brez njega, ki so opremljena z menjalnikom kot tudi z diferencialom, so proizvajajo v velikem obsegu. Hibridno električno lahko motorno vozilo (HELMV) poganjata tako motor z notranjim izgorevanjem kot baterija. Podsistemi HELMV so baterija, elektromotor, močnostna elektronika in prenos, napajalni sklopnik, motor z notranjim izgorevanjem. V tem prispevku so opredeljeni hibridno električno vozilo in njegovi podsistemi ter obravnavani različni sistemi pogonskega sklopa, in sicer zaporedni, vzporedni, zaporedno-vzporedni in kompleksni. Poskušali smo tudi ugotoviti stanje proizvodnje vozil HELMV in njihovo rast v prihodnosti do leta 2030, prepoznane podsisteme, primerne za indijsko avtomobilsko industrijo, skupaj s tehnično-gospodarsko analizo.

Ključne besede: lahka motorna vozila, hibridna električna lahka motorna vozila, motor z notranjim izgorevanjem, pogonski sistem, močnostna elektronika in tehničnogospodarska analiza


4.
Delijić, M. Filipović, V. Manojlović. . Livarski vestnik. Univerza v Črni gori, Črna gora, Univerza v Beogradu, Srbija.

KOROZIJSKO VEDENJE KROGEL ZA MLETJE IZ BELEGA LITEGA ŽELEZA Z VSIOKO VSEBNOSTJO KROMA, IZDELANIH S CEPIVOM Al5Ti1B.

Povzetek

Korozijsko vedenje krogel za mletje iz zlitine belega litega železa z visokim deležem kroma (HCWCI), izdelanih z udrobnjevalcem Al5Ti1B (masni delež 0,5–2,0 wt.%), smo ocenili z elektrokemijskimi metodami, ki jim je sledila analiza mikrostrukture in merjenje trdote. Kot inokulant smo uporabili predzlitino Al5Ti1B, ki ima dvojno vlogo: je sredstvo za razplinjanje in sredstvo za modifikacijo, saj poleg aluminija vsebuje tudi karbidotvorne elemente, tj. titan in bor. Korozijske preskuse smo opravili v 0,1 M NaCl in v sladki vodi. Vzorce smo preskusili v litem stanju. Zlitina HCWCI, modificirana z 0,5 wt.% Al5Ti1B, je zagotovila optimalno kombinacijo preskušenih lastnosti.

Ključne besede: belo lito železo z visoko vsebnostjo kroma, krogle za mletje, cepiva Al5Ti1B, korozija