1.
M. Pesci
HA ITALIA S.p.A., Italija
PREPREČEVANJE DEGENERACIJE GRAFITA Z NAPAJALNIKI BREZ FLUORA CHEMEX

2.
M. Matejka1, D. Bolibruchová1, A. Sládek1 , R. Podprocká2
1Univerza v Žilini, 2Rosenberg-Slovaška, Slovaška
VREDNOTENJE NOTRANJE HOMOGENOSTI ZLITINE ALSI7MG0,3CU0,5 Z DODATKOM ZR, TI IN SR

3.
J. Poklič1,2, A. Nagode1 , P. Mrvar1 , A. Tekavčič2 , M. Petrič1
1Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2Kovis Livarna d.o.o., Slovenija
PRIMERJAVA UDARNE IN LOMNE ŽILAVOSTI SIVE LITINE S KROGLASTIM GRAFITOM IN FERITNEGA JEKLA


1.
M. Pesci
HA ITALIA S.p.A., Italija

PREPREČEVANJE DEGENERACIJE GRAFITA Z NAPAJALNIKI BREZ FLUORA CHEMEX

Povzetek

V sodobnih livarnah uporaba natančnih napajalnikov oblikovalcem pomaga preprečiti poroznost v ulitkih iz nodularnega grafitnega železa, kar zagotavlja strukturno celovitost in mehanske lastnosti v skladu z zahtevami stranke. Hkrati pa lahko uporaba teh napajalnikov vpliva na metalurške vidike. V okolici oblog in mini napajalnikov je pogosto prisoten nenormalen ali celo degeneriran grafit, kar vodi do izgube mehanskih lastnosti do točke, ko je potrebno ulitek zavreči. Namen te študije je bil oceniti učinek eksotermnih oblog tako z vidika morfologije grafita v površini ulitka kot tudi prisotnosti napake »ribje oko«. Preiskava je bila izvedena s primerjavo različnih vrst napajalnikov, kot so vložne obloge in mini napajalniki. Predvsem smo analizirali grafitno strukturo ob prisotnosti inovativnega eksotermnega materiala brez fluora podjetja CHEMEX in jo primerjali s klasičnimi eksotermnimi materiali, ki so na voljo na trgu.
Za izvedbo projekta je bila zasnovana modelna plošča s kockami z različnimi toplotnimi moduli, izračunanimi s simulacijsko programsko opremo NovaFlow&Solid: 1,6 cm, 1,9 cm in 2,3 cm. Eksperimentalni preskus je bil izveden v dejanski livarni, in sicer z litjem standardne sive litine s kroglastim grafitom razreda EN-GJS-500-7. Celoten postopek taljenja je bil nadzorovan z uporabo sistema za nadzor metalurških procesov ATAS MetStar 10.1, ki deluje na podlagi termične analize. Ugotovili smo, da lahko eksotermni napajalniki brez fluora CHEMEX zagotovijo popolno celovitost površine ulitka ter popolno nodularnost pod vratom napajalnika in neposredno ob njegovi površini zloma.

Ključne besede: napajalniki, degenerirani grafit, napaka »ribje oko«, eksotermne obloge, brez fluora


2.
M. Matejka1, D. Bolibruchová1, A. Sládek1 , R. Podprocká2
1Univerza v Žilini, 2Rosenberg-Slovaška, Slovaška

VREDNOTENJE NOTRANJE HOMOGENOSTI ZLITINE ALSI7MG0,3CU0,5 Z DODATKOM ZR, TI IN SR

Povzetek

Dandanes inženirske industrije nenehno poudarjajo izboljšanje lastnosti materialov. Eden od načinov za izboljšanje lastnosti zlitine Al je dodajanje legirnih elementov. Ena od možnosti je uporaba Zr v zlitinah Al, ki pozitivno vpliva na povečanje trdnosti, odpornosti proti koroziji in toplotne odpornosti. Najpogosteje se izceja v obliki intermetalnih faz Al3 Zr oziroma AlSiZr. Nastane med peritektično reakcijo pri masnem deležu Zr ≥ 0,1 mas.%. Osnovna morfologija intermetalnih faz Zr (disperzoidov) je v obliki dolgih iglic oziroma ploščic, njihova velikost pa se povečuje z večanjem vsebnostjo Zr. Dodatek Zr in Ti zlitinam Al-Si povzroči močnejše udrobnjevanje kot pri uporabi posameznih elementov. Sr skupaj z Zr tvori faze na osnovi Al3 (Sr1 -xZrx), ki lahko delujejo kot nukleacijska mesta kristalizacije. Prispevek se osredotoča na možnosti izboljšanja lastnosti zlitine AlSi7Mg0,3Cu0,5, obogatene z elementi na osnovi Zr, Ti in Sr, lite v keramične forme s tehnologijo precizijskega litja. Najboljše rezultate je dala zlitina z dodatkom 0,15 mas.% Zr in 0,2 mas.% Ti. Zlitina ima izboljšane mehanske lastnosti in ugodne lastnosti precipitiranih faz Zr v mikrostrukturi.

Ključne besede: zlitina Al-Si-Mg-Cu, dodatek Zr, Ti in Sr, mikrostruktura, mehanske lastnosti


3.
J. Poklič1,2, A. Nagode1 , P. Mrvar1 , A. Tekavčič2 , M. Petrič1
1Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2Kovis Livarna d.o.o., Slovenija

PRIMERJAVA UDARNE IN LOMNE ŽILAVOSTI SIVE LITINE S KROGLASTIM GRAFITOM IN FERITNEGA JEKLA

Povzetek

Namen raziskave je bil določitev lomne in udarne žilavosti sive litine s kroglastim grafitom EN-GJS-400-18LT in njena primerjava z valjanim konstrukcijskim jeklom S235JR+AR pri sobni temperaturi, 0 °C, -20 °C in -40 °C. Prav tako je bil cilj določiti temperaturni interval prehoda iz duktilnega v krhek lom ter analizirati lomno obnašanje obeh zlitin.
V ta namen smo za obe zlitini izvedli preizkuse lomne žilavosti s tri-točkovnim upogibnim preizkusom in preizkuse udarne žilavosti po Charpyu pri prej omenjenih temperaturah. Izvedli smo tudi metalografsko analizo, analizo prelomnih površin na makroskopskem nivoju ter na določenih vzorcih tudi mikrofraktografijo z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM).
Izkazalo se je, da je udarna žilavost jekla S235JR+AR pri sobni temperaturi bistveno večja kot udarna žilavost zlitine EN-GJS400-18LT, a z nižanjem temperature drastično pade, tako da pri -40 °C obe zlitini izkazujeta enako vrednost udarne žilavosti. Lomna žilavost zlitine EN-GJS-400-18LT je pri vseh temperaturah večja od lomne žilavosti jekla S235JR+AR in s padcem temperature celo nekoliko naraste.