1.
B. Dickinson, T. Midea, A. Adams
Vesuvius Inc. (Cleveland Foundry), ZDA
OCENJEVANJE DIZAJNOV ŽELEZNIH FILTRIRNIH PLOŠČ SEDEX* – 30 LET POZNEJE

2.
S. K. Subbarayalu, M. Manapuram
North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Indija
OBLIKOVANJE IN IZDELAVA ULITKA BATA MOTORJA INDIJSKEGA LAHKEGA MOTORNEGA VOZILA S POSTOPKOM TRIDIMENZIONALNEGA TISKA: ŠTUDIJA

3.
J. Brence1, S. Kastelic1 2, A. Mahmutovič2, P. Mrvar3
1Livarna Titan, d.o.o., Slovenija
2TC Livarstvo, Slovenija
3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija
OPTIMIZACIJA ULIVNO-NAPAJALNEGA SISTEMA ULITKA KAPE IZOLATORJA IZ BELE TEMPRANE LITINE


1.
B. Dickinson, T. Midea, A. Adams
Vesuvius Inc. (Cleveland Foundry), ZDA

OCENJEVANJE DIZAJNOV ŽELEZNIH FILTRIRNIH PLOŠČ SEDEX* – 30 LET POZNEJE


2.
S. K. Subbarayalu, M. Manapuram
North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Indija

OBLIKOVANJE IN IZDELAVA ULITKA BATA MOTORJA INDIJSKEGA LAHKEGA MOTORNEGA VOZILA S POSTOPKOM TRIDIMENZIONALNEGA TISKA: ŠTUDIJA

Povzetek

Indija je četrti največji proizvajalec lahkih motornih vozil (LMV) na svetu. V Indiji se letno proizvede okoli štiri milijone lahkih motornih vozil. Avtomobil je vozilo s kolesi, ki nosi lastno težo in je namenjeno prevažanju med destinacijami. Sestavljen je iz pribl. 15.000 delov, ki tvorijo njegove podsisteme, kot so motor, pogonski sistem, vzmetenje, zavorni sistem, električni sistemi, šasija in karoserija. Beseda »avtomobil« izhaja iz grške besede »autos«, ki pomeni »jaz«, in latinske besede »mobiles«, ki pomeni »gibljiv«. Avtomobile lahko glede na zmogljivost razvrstimo na dvokolesnike, trikolesnike, lahka motorna vozila, gospodarska vozila (tovornjaki in avtobusi). Lahka motorna vozila poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem (ICE), ki delujejo na bencin, dizel, plin ali elektriko. Podsisteme motorjev z notranjim izgorevanjem sestavljajo okrov motorja, glava valja, bat z ojnico, ročična gred vključno z odmično gredjo in ventili. Bat je del motorja, ki toplotno in tlačno energijo, ki nastane pri zgorevanju goriva, pretvori v mehanska dela. Bat motorja je najkompleksnejši sestavni del pri avtomobilu. Izmed vseh sestavnih delov zahtevajo bati največ spretnosti za načrtovanje ulitka, ki obsega tradicionalne proizvodne postopke, in sicer litje v pesek, tlačno litje in litje s stiskanjem. Tradicionalne metode so dolgotrajnejše, med postopki pa se zavrže večja količina kovine. Zato se je treba poslužiti najnovejšega proizvodnega postopka, ki se imenuje tridimenzionalno tiskanje (3DPP). Gre za novo-nastajajočo proizvodno tehnologijo, ki se uporablja za izdelavo dejanskih delov z uporabo podatkov CAD, in sicer z dodajanjem materiala različnih oblik (trdni, tekoči in praškasti) v plasteh. S tehnologijo 3-D tiskanja je mogoče natisniti predmet plast za plastjo z nanosom materiala neposredno iz računalniško podprtega modela.
Večina proizvajalcev batov se poslužuje običajnih proizvodnih metod. Zato smo v tem prispevku proučili načrtovanje in izdelavo ulitja bata s pomočjo tehnologije 3DPP.

Ključne besede: avtomobil, lahko motorno vozilo, motor z notranjim izgorevanjem, zasnova bata, postopek 3-D tiskanja


3.
J. Brence1, S. Kastelic1 2, A. Mahmutovič2, P. Mrvar3
1Livarna Titan, d.o.o., Slovenija
2TC Livarstvo, Slovenija
3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija

OPTIMIZACIJA ULIVNO-NAPAJALNEGA SISTEMA ULITKA KAPE IZOLATORJA IZ BELE TEMPRANE LITINE

Povzetek

Ulivno-napajalni sistem za vertikalno litje v peščene forme mora biti dimenzioniran na način, da je tok taline čim manj turbulenten, da plini iz peščene forme in okoliški zrak niso ujeti v toku ter da med litjem ne prihaja do erozije peščene forme. Talina mora vstopiti v livno votlino na način, da povzroči temperaturno razliko, ki spodbuja usmerjeno strjevanje ulitka.
Med masovno proizvodnjo se lahko pri litju v peščene forme pojavijo številne napake, kot so plinska in krčilna poroznost, hladni spoji, vključki žlindre, razpoke v vročem, pripečen pesek, odkrušena forma itd. Računalniško podprte simulacije litja in strjevanja so dandanes ključne za optimizacijo parametrov procesa litja ter za predvidevanje možnih napak in tveganj, še preden te nastopijo. Z njimi lahko že v fazi razvoja orodja določimo najbolj optimalne pogoje litja in konstruiramo primeren ulivno-napajalni sistem glede na specifikacije ulitka. V tem članku je opisana optimizacija elementov ulivno-napajalnega sistema kape izolatorja, izdelane iz bele temprane litine. V podjetju Livarna Titan d.o.o. v Kamniku so namreč na tem artiklu beležili velik delež kakovostno neskladnih ulitkov. Korektivni ukrepi so bili izvedeni na podlagi enostavne termične analize »in situ« in računalniško podprtih izračunov litja in strjevanja z uporabo programskega paketa ProCAST.

Ključne besede: gravitacijsko litje, ulivno-napajalni sistem, temprana litina, simulacija, ProCAST