1.
J. Campbell
ODPOVED JEKLA KOT POSLEDICA NAPAK MED LITJEM

2.
R. Ozah, M. Manapuram
DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INDUSTRY 4.0 AND ITS SUB-SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE PISTON CASTING

3.
Y. Yin, Y. Zhang, J. Zhou, X. Ji, X. Shen
A SHRINKAGE CAVITY MODEL BASED ON MULTI-FORCE FIELDS FOR CAST STEEL GRAVITY CASTINGS

                         


1.
J. Campbell
Department of Metallurgy and Materials, University of Birmingham (ZK)

ODPOVED JEKLA KOT POSLEDICA NAPAK MED LITJEM

Povzetek:

Litje jekla v jeklarnah in v livarnah je mogoče znatno izboljšati. Gravitacijsko litje se uporablja pogosto in vnaprej oblikovane refraktorne cevi so v splošni rabi. Gre za tehnologijo, s katero je v najboljšem primeru mogoče proizvesti povprečno jeklo, v najslabšem pa nezanesljive ali celo neprimerne izdelke.
Težava je v vdoru zraka in posledičnem nastanku bifilmov in mehurčkov, ki imajo negativen vpliv na ulitke. Zlomi zaradi nateznih razpok, utrujenosti, razpok zaradi korozije ob obremenitvi, krhkosti zaradi vodika so očitno posledica prisotnosti bifilmov v večini jekel. Ti mehanizmi napak bodo prvič pojasnjeni in opisani.
Če bo dopuščal čas, bodo še posebej pojasnjeni konkretni načini nastanka napak dragih jekel, ki se izdelujejo z vakuumskim indukcijskim taljenjem (VIM) in vakuumskim obločnim taljenjem (VAR). Pomniti je treba, da takšno vakuumsko taljenje in livni postopki trenutno niso priporočeni. Pojasnili bomo, da jeklo, proizvedeno skozi elektropretaljevanje pod žlindro (ESR), trenutno velja za bistveno bolj zanesljivo ter da je mogoče zanesljivost še dodatno izboljšati. Tako bi prvič zagotovili v celoti zanesljiv vir jekla.

Ključne besede: jekleni ulitek, bifilmi, krhkost, zlom


2.
R. Ozah, M. Manapuram
Department of Mechanical Engineering, North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli, Itanagar-791109, Arunachal Pradesh (Indija)

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INDUSTRY 4.0 AND ITS SUB-SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE PISTON CASTING

Povzetek:

V tem prispevku so predstavljeni različni postopki izdelave ulitkov, različne oblike ter materiali, ki se uporabljajo za izdelavo batov. Razvit je bil konceptualni okvir za litje batov za indijske avtomobile ob upoštevanju tehnologij Industrije 4.0. Izpostavljeni so matrica tehnik Industrije 4.0 za tlačno litje batov, konceptualni okvir izdelave bata z oblikovanjem čela bata, materiali ter oblikami in tehnologije Industrije 4.0 s petimi materiali in pet čeli batov kot tudi štirimi različnimi tehnikami.

Ključne besede: Industrija 4.0, bat, internet stvari, velepodatki, CPS, tlačno litje


3.
Y. Yin, Y. Zhang, J. Zhou, X. Ji, X. Shen
State Key Laboratory of Material Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074 (Kitajska)
A SHRINKAGE CAVITY MODEL BASED ON MULTI-FORCE FIELDS FOR CAST STEEL GRAVITY CASTINGS

Povzetek:

Skrčevalni lunkerji so ključna težava v proizvodnji ulitkov, ki vpliva na nadzor kakovosti ulitkov. Napovedovanje napake zaradi skrčevalnega lunkerja z visoko natančnostjo je del načrtovanja in optimizacije procesa litja. V tej študiji je predstavljen model skrčevalnega lunkerja za gravitacijsko litje, zasnovan na polju delovanja različnih sil. V tem modelu je predlagano ključno tlačno merilo, v okviru katerega se lahko izolirana območja s tekočinami medsebojno polnijo, in sicer na podlagi analize lastnosti povezljivosti in dovajanja v izolirana območja s tekočinami med postopkom strjevanja. Velja, da atmosferski tlak in gravitacijsko polje vplivata na nastanek skrčevalnih lunkerjev ter izboljšano natančnost napovedovanja. Nastajanje izoliranih volumnov tekočin in mesta skrčevanja so simulirani za napoved napak v skrčevalnem lunkerju. Natančnost napovedi modela je preverila skupina s preskusom litja jekla tipa U. Mesto, oblika in obseg skrčevalnih lunkerjev, pridobljenih s simulacijami, se dobro ujemajo z rezultati preskusa.

Ključne besede: gravitacijsko litje, napovedovanje skrčevalnega lunkerja, porazdelitev tlaka, numerična simulacija