1.
Fegyverneki, M. Bubenkó, D. Molnár
Univerza v Miskolcu, Livarski inštitut, Madžarksa
UČINEK UDROBNJEVANJA NA PRIMARNO STRJEVANJE

2.
RUDOLF1, T. RAVLAN2, G. LOJEN1, I. ANŽEL1, A. IVANIČ3, J. MELE4, E. HUDRAP2
1Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
2SIJ Ravne Systems d.o.o, Ravne na Koroškem,
3CPPE d.o.o., Celje
4Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
RAZVOJ NAPREDNEGA ORODNEGA JEKLA ZA NAJZAHTEVNEJŠE APLIKACIJE V INDUSTRIJI

3.
Aigner, M. Brandner, L. Elizondo, A. Paar, T. Trickl, M. Krobath, P. Prevedel
Eisenwerk Sulzau-Werfen R. & E. Weinberger AG, Avstrija
POSTAVITEV MODELA ZA TOPLOTNO OBDELAVO DELOVNIH VALJEV ZA VROČE VALJANJE


1.
Fegyverneki, M. Bubenkó, D. Molnár
Univerza v Miskolcu, Livarski inštitut, Madžarksa

UČINEK UDROBNJEVANJA NA PRIMARNO STRJEVANJE

Povzetek

V tej raziskavi smo izvedli termične analize različnih zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo gravitacijsko litih glav cilindrov. Poskusi so bili izvedeni pod industrijskimi pogoji. Namen je bil proučiti učinek majhne količine dodatka predzlitine za udrobnjevanje na primarno kristalizacijo. Preizkusili in primerjali smo različne metode termične analize. Rezultati so pokazali, da je dodatek majhne količine zlitine za udrobnjevanje v livarski proizvodnji koristen.

Ključne besede: zlitina Al-Si, obdelava taline, udrobnjevanje, predzlitina


2.
RUDOLF1, T. RAVLAN2, G. LOJEN1, I. ANŽEL1, A. IVANIČ3, J. MELE4, E. HUDRAP2
1Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
2SIJ Ravne Systems d.o.o, Ravne na Koroškem,
3CPPE d.o.o., Celje
4Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

RAZVOJ NAPREDNEGA ORODNEGA JEKLA ZA NAJZAHTEVNEJŠE APLIKACIJE V INDUSTRIJI

Povzetek

V članku je predstavljen potek razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji, ki se izvaja v podjetju SIJ Ravne Systems v povezavi z Univerzo v Mariboru in partnerji Bosio d.o.o. ter CPPE d.o.o. Razvoj je na eni strani povezan z identifikacijo ključnih lastnosti orodnega jekla, ki predstavljajo konkurenčno prednost v primerjavi z ostalimi konvencionalnimi jekli. To so: žilavost, trdota, trdnost in rezilna sposobnost. Po drugi strani pa razvoj predstavlja vpeljavo ustrezne tehnologije izdelave in naknadne toplotne oziroma mehanske obdelave, kar omogoča doseganje ključnih lastnosti naprednega orodnega jekla.

Ključne besede: razvoj, orodno jeklo za delo v hladnem, lastnosti, toplotna in mehanska obdelava, karakterizacija


3.
Aigner, M. Brandner, L. Elizondo, A. Paar, T. Trickl, M. Krobath, P. Prevedel
Eisenwerk Sulzau-Werfen R. & E. Weinberger AG, Avstrija

POSTAVITEV MODELA ZA TOPLOTNO OBDELAVO DELOVNIH VALJEV ZA VROČE VALJANJE

Povzetek

Toplotna obdelava kompozitnih delovnih valjev je ključni korak v postopku, v katerem lahko nastanejo velike notranje napetosti, ki so posledica različnih termofizikalnih lastnosti uporabljenih materialov. Namen tega prispevka je bil ustvariti parametriziran model FE, ki omogoča varno preizkušanje novih materialov in načinov obdelave. V tem prispevku so predstavljeni uvodni eksperimentalni koraki, postavitev ter validacija simulacijskega modela v povezavi s simulacijo prevajanja toplote, kot tudi ocena nastajanja napetosti skozi mehansko simulacijo.

Ključne besede: valjanje, toplotna obdelava, simulacija, Abaqus, zaostala napetost