1.
R. Dojka1, J. Jezierski1, J. Campbell2
1Silesian University of Technology, Gliwice, Poljska
2Univerza v Birminghamu, Birmingham, Združeno kraljestvo.
IZDELAVA KAKOVOSTNIH ULITKOV

2. 
D. Molnar, A. Kiss, C. Majoros, D. Halapi
Inštitut za livarski inženiring, Univerza v Miškolcu, Miškolc, Madžarska
IZRAČUN IN SIMULACIJA PREDHODNEGA POLNJENJA PRI TLAČNEM LITJU

3. 
P. Mrvar, S. Kastelic, A. Križman, M. Tercelj, M. Petrič in Danijel Mitrović
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
NOVA SIVA LITINA ZA TRANSPORT STALJENIH AL-ZLITIN

4. 
B. Horvat1, V. Ducman1, A. Sešek Pavlin2
1Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija
2Termit d.d., Moravče, Slovenija
ODPADNI LIVARSKI PESEK KOT PREKURZOR V PROCESU ALKALIJSKE AKTIVACIJE


1.
R. Dojka1, J. Jezierski1, J. Campbell2
1Silesian University of Technology, Gliwice, Poljska
2Univerza v Birminghamu, Birmingham, Združeno kraljestvo.
IZDELAVA KAKOVOSTNIH ULITKOV

Izvleček

V livarski industriji je postopek litja tekočih kovin že tradicionalno turbulenten ter povezan s prehajanjem površinskega oksidnega filma na kovini v talino, kar posledično ustvarja obsežne razpokam podobne nepravilnosti (ang. bifilm – dvojni film) in velikega števila zračnih mehurčkov.

Bifilm poslabša mehanske lastnosti, še posebej v povezavi z raztezkom in utrujenostjo, hkrati pa lahko poveže nasprotni strani in povzroči uhajanje tekočin skozi stene. Bifilmi predstavljajo najresnejše napake, vendar so tako tanki, da jih rentgensko slikanje ne zazna. Na splošno pa so manj škodljive napake, tj. zračni mehurčki, jasno vidni, zaradi česar se taki ulitki pogosto zavržejo.

Prenos kovin brez bifilmov ali zračnih mehurčkov v forme je zato ključna zahteva za izdelavo visoko kakovostnih ulitkov. Opisani bodo tehnike gravitacijskega litja, vključno s kontaktnim litjem, ter ključni vidiki zasnove gravitacijskih polnilnih sistemov. Novi vidiki uporabe filtrov iz keramične pene, npr. za preusmerjanje zračnih mehurčkov, ter prispevek končnih lovilcev spina na koncu razdelilnih kanalov z vidika zračnih mehurčkov in hladne kovine predstavljajo dragocene nove lastnosti.

Nove tehnike se že uporabljajo in preizkušajo za litje zlitin Al, Ni ter za jekla. Na splošno se stopnje izmeta znatno znižajo, včasih se celo povsem odpravijo, posledično pa se bistveno znižajo stroški.


2.
D. Molnar, A. Kiss, C. Majoros, D. Halapi
Inštitut za livarski inženiring, Univerza v Miškolcu, Miškolc, Madžarska
IZRAČUN IN SIMULACIJA PREDHODNEGA POLNJENJA PRI TLAČNEM LITJU

Izvleček

Tlačno litje je proizvodni proces za izdelavo natančno izoblikovanih, dobro razmejenih kovinskih delov z gladko ali teksturirano površino. To je mogoče doseči z brizganjem tekoče kovine pri visoki hitrosti in visokim tlakom v jeklene forme, primerne za ponovno uporabo. V primerjavi z drugimi procesi litja imata tako tlak kot hitrost pri tlačnem litju najvišje vrednosti. Visoka hitrost pomeni zelo turbulentno stanje pretoka. Proces pogosto opisujemo kot najkrajšo razdaljo med surovino in končnim izdelkom.
Predhodno polnjenje je procesna tehnika, ki je posledica pomembnega zavlačevanja začetka hitrega litja prek položaja »kovine v dovodnem kanalu«. Določiti ga je mogoče kot odstotkovno vrednost napolnjenosti lunkerja ali kot razdaljo prek položaja kovine v dovodnem kanalu.

Ključne besede: HPDC, predhodno polnjenje, simulacija


3.
P. Mrvar, S. Kastelic, A. Križman, M. Tercelj, M. Petrič in Danijel Mitrović
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
NOVA SIVA LITINA ZA TRANSPORT STALJENIH AL-ZLITIN

Izvleček

V tej študiji smo razvili, izdelali in preskusili nov material z analizo želene obrabne trdnosti, večje toplotne prevodnosti in bistvenim znižanjem stroška enote glede na obstoječe in pogosto uporabljane materiale (vroče obdelana orodna jekla) za brizgalni tulec pri procesu visokotlačnega litja.
Preiskovana litoželezna zlitina je bila preizkušena in podvržena realnim proizvodnim pogojem, poznejša ocena obrabe je bila opravljena na kritičnih površinah pod vplivom triboloških lastnosti.
Skupni proizvodni strošek za tulec, proizveden iz novega naprednega materiala skupaj z drugačnim pristopim k proizvodnji, je obsegal eno tretjino predhodno obstoječega in najpogosteje uporabljanega postopka.

Ključne besede: litoželezna zlitina, odporna proti visokim temperaturam, določitev lastnosti, mikrozgradba


4.
B. Horvat1, V. Ducman1, A. Sešek Pavlin2
1Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija
2Termit d.d., Moravče, Slovenija
ODPADNI LIVARSKI PESEK KOT PREKURZOR V PROCESU ALKALIJSKE AKTIVACIJE

Izvleček

Cilj članka je predstaviti uporabnost odpadnega livarskega peska v procesu alkalne aktivacije za uporabo v gradbeništvu. S tem nizkocenovnim postopkom bi nadgradili odpadek v krožnem gospodarstvu, mu zvišali vrednost ter zmanjšali težave odlaganja odpadnega livarskega peska tako za naravo kot za industrijo.
Prekurzorji, ki so obetavni za proizvodnjo alkalijsko-aktiviranih materialov, vsebujejo amorfen SiO2 ter Al2O3, zato smo določili kemijsko in mineraloško sestavo livarskega peska, skladiščenega na Termitu, ter mu določili vsebnost Si in Al v kristalni ter amorfni fazi. Analizirali smo tudi obliko, velikost ter površino delcev v nepredelanem praškastem stanju.
Prizme alkalijsko aktiviranega livarskega peska smo po negi, razkalupljenju in sušenju testirali glede na tlačno in upogibno trdnost.

Ključne besede: alkalijska aktivacija, livarski pesek, SEM, XRF, XRD, mehanska trdnost