1.
N. Erhard
Oskar Frech GmbH + Co. KG, Schorndorf, Nemčija
PRIHODNJE ZAHTEVE PRI LITJU V TRAJNE FORME IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DONOSNOST

2.
R. Dańko, Univerza AGH za znanost in tehnologijo, Krakov, Poljska
PREGLED STANJA IN VPOGLED V PRIHODNOST SVETOVNE PROIZVODNJE ULITKOV. VLOGA FAKULTETE ZA LIVARSTVO PRI IZOBRAŽEVANJU INŽENIRJEV ZA LIV

3.
A.Mahmutović1, S. Kastelic1, 2, M. Petrič2, V. Buda3, P. Mrvar2
1 TC Livarstvo, Ljubljana, Slovenija
2 Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
3 MAHLE Letrika Komen, Komen, Slovenija
NAČRTOVANJE ORODJA IN PROCESA TLAČNEGA LITJA S POMOČJO FEM ANALIZEARSKO INDUSTRIJO.

4.
T. Balaško, M. Petrič, J. Medved, P. Mrvar
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
VPLIV TOPLOTNE PREVODNOSTI RAZLIČNIH MATERIALOV ORODIJ NA STRJEVANJE ZLITINE ALSI9CU3


1.
N. Erhard
Oskar Frech GmbH + Co. KG, Schorndorf, Nemčija
PRIHODNJE ZAHTEVE PRI LITJU V TRAJNE FORME IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DONOSNOST

Izvleček

Zgornji primeri prikazujejo nekaj orodij za izboljšavo dobičkonosnosti tlačnega litja tako s ciljno usmerjenimi inovacijami kot v primerjavi z izhodišči. Uporabni so podatki o procesu, iz katerih lahko pridobimo zanesljive in objektivne informacije ter ki se lahko uporabljajo za ciljno usmerjene izboljšave.

Na voljo je tehnologija za ustvarjanje informacij iz podanih podatkov. Za tvorbo pravilnih sklepov je potrebno tudi razumevanje in poznavanje različnih področij tlačnega litja. V tem smislu je Skupina Frech organizirana skladno za uvajanje nenehnih izboljšav tlačnega litja skupaj s strankami ter za postavitev livarstva kot sodobne industrije za prihodnost z inovacijami in novitetami.


2.
R. Dańko, Univerza AGH za znanost in tehnologijo, Krakov, Poljska
PREGLED STANJA IN VPOGLED V PRIHODNOST SVETOVNE PROIZVODNJE ULITKOV. VLOGA FAKULTETE ZA LIVARSTVO PRI IZOBRAŽEVANJU INŽENIRJEV ZA LIV

Izvleček

Proizvodnja ulitkov velja za enega glavnih dejavnikov, ki vpliva na razvoj svetovnega gospodarstva. Ta članek obravnava pregled stanja in vpogled v prihodnost svetovne proizvodnje ulitkov na podlagi najnovejših statističnih podatkov. Napredek v zadnjih nekaj letih na področju livarstva je prikazan kot možnost dodatnega razvoja livarske tehnologije. Zadnje desetletje je prineslo pomembne spremembe na področju največjih proizvajalcev ulitkov. Globalizacija in preoblikovanje gospodarskih sistemov se odražata v spreminjanju proizvodnje livarn v različnih državah, pri čemer globalizacija gospodarstva ne pomeni zgolj priložnosti, pač pa predstavlja tudi nevarnost za poljske in evropske livarne [1–5].

V drugem delu te predstavitve je prikazan razvoj livarn in metalurških znanosti na Univerzi za znanost in tehnologijo AGH v Krakovu na Poljskem od ustanovitve Fakultete za obdelavo železa in jekla leta 1922 do danes. Raziskava predstavlja zgodovino izgradnje znanstvenega, didaktičnega in organizacijskega profila Fakultete za livarski inženiring, ki so jo ustanovili najuglednejši člani raziskovalne ekipe na univerzi AGH, kjer se ukvarjajo z disciplinami, vezanimi na livarsko industrijo z železnimi in neželeznimi kovinami v najširšem smislu.

Podan je kratek opis didaktičnih dejavnosti fakultete, raziskovalnih področij in sodelovanja z industrijo. Poudarjena je vloga, ki jo ima fakulteta pri rasti poljske livarske industrije.

Ključne besede: livarna, litje, proizvodnja, razvoj, izobraževanje


3.
A.Mahmutović1, S. Kastelic1, 2, M. Petrič2, V. Buda3, P. Mrvar2
1 TC Livarstvo, Ljubljana, Slovenija
2 Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
3 MAHLE Letrika Komen, Komen, Slovenija
NAČRTOVANJE ORODJA IN PROCESA TLAČNEGA LITJA S POMOČJO FEM ANALIZEARSKO INDUSTRIJO.

Izvleček

Danes je uporaba numeričnih simulacij pri načrtovanju proizvodov standardna pot pri večini podjetij. V livarstvu načrtovanje tehnologije litja temelji pretežno na uporabi posebnih numeričnih programov. V članku bo predstavljen razvoj tehnologije litja za kompleksen ulitek. Z uporabo numerične simulacije so bili testirani številni ulivni sistemi,  cilj testiranj pa je bilo optimiziranja polnitve livne votline in ulivanja ulitka s sprejemljivimi livarskimi napakami. Simulacija zajema tudi analizo napetosti in deformacij v orodju ter ulitku z upoštevanjem hladilno grelnega sistema v orodju. Z uporabo numeričnih simulacij je celotna tehnologija lahko optimizirana do take mere, da začetek proizvodnje poteka brez večjih težav. Celotna analiza nam lahko napove zaplete, ki lahko nastanejo v celotnem obdobju izdelave ulitka.

Ključne besede: tlačno litje, razvoj tehnologije litja, FEM analiza, ProCASTž


4.
T. Balaško, M. Petrič, J. Medved, P. Mrvar
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
VPLIV TOPLOTNE PREVODNOSTI RAZLIČNIH MATERIALOV ORODIJ NA STRJEVANJE ZLITINE ALSI9CU3

Izvleček

Življenjska doba orodij za tlačno litje je vse bolj pomembna. Orodna jekla za delo v vročem imajo najboljše razmerje med ceno in življenjsko dobo uporabe, zato jih uporabljamo za izdelavo orodij za tlačno litje. Vse večji pomen se daje toplotni prevodnosti in njenemu vplivu na strjevanje ulitkov. Povečana toplotna prevodnost skrajša cikel litja in hkrati podaljša življenjsko dobo orodij. Odločili smo se za simulacijo visoko tlačnega litja aluminijeve zlitine AlSi9Cu3. Simulacije smo izvajali s programskim orodjem ProCAST, geometrijo ulitkov in ulivni sistem pa smo oblikovali v programskem orodju SOLIDWORKS. Predvsem nas je zanimal vpliv različne toplotne prevodnosti trajnih form na strjevanje in ohlajanje ulitka. Namen raziskave je bil narediti izračune livarskih procesov enakih ulitkov, kjer smo spreminjali materiale, iz katerih so bile trajne forme izdelane, le-te so imele različne toplotne prevodnosti, gostote in ostale materialne lastnosti. Uporabili smo naslednje materiale za orodja: orodna jekla za delo v vročem – H-13, Dievar, HTCS-130, DAC-MAGIC in W350, maraging jeklo – MARVAL18 in pa zlitine s povečanimi toplotnimi prevodnostmi – CuAg12, Allper52 in Ni75Al. Slednje tri zlitine smo izbrali predvsem z namenom teoretičnega preučevanja vpliva povišane toplotne prevodnosti na strjevanje,  cene takšnih orodij bi namreč najverjetneje bile previsoke v primerjavi z orodji, ki se največ uporabljajo v industriji. Rezultati so pokazali, da toplotna prevodnost vpliva na strjevanje, kar je razvidno tudi iz temperaturnih gradientov orodij in pa hitrosti ohlajevanja posameznega ulitka.

Ključne besede: Tlačno litje, orodna jekla za delo v vročem, toplotna prevodnost, aluminijeva livarska zlitina.