Bernhard J. Stauder1, Hubert Kerber2, Peter Schumacher3, 1Nemak Linz GmbH; A-4030 Linz, 2Austrian Foundry Research Institute - ÖGI; A-8700 Leoben, 3Montanuniversität Leoben, Predsednik oddelka za raziskave litja; A-8700 Leoben
OCENA JEDER IZ PESKA V LIVARSKI INDUSTRIJI S 3-TOČKOVNIM UPOGIBNIM TESTOM

Franck Gigez Fondarex SA, St Legier, Švica
INOVACIJE NA PODROČJU VAKUUMSKEGA LITJA

Jožef Medved1, Primož Mrvar1, Janko Čevka2, Maja Vončina1, Dominik Jagodic1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, 2Exoterm-IT d.d., Struževo 66, 4000 Kranj
DOLOČANJE TOPLOTNIH LASTNOSTI EKSOTERMNO - IZOLACIJSKIH MATERIALOV

Klančnik1, M. Drobne1, I. Kogovšek1, J. Mastnak1, P. Fajfar2, P. Mrvar2, J. Medved2, 1Valji, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore, Slovenija, 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana, Slovenija
VISOKO IN NIZKO LEGIRANA INDEFINITNA ŽELEZOVA LITINA: VPLIV NA MEHANSKE LASTNOSTI IN MIKROSTRUKTURO


Bernhard J. Stauder1, Hubert Kerber2, Peter Schumacher3, 1Nemak Linz GmbH; A-4030 Linz, 2Austrian Foundry Research Institute - ÖGI; A-8700 Leoben, 3Montanuniversität Leoben, Predsednik oddelka za raziskave litja; A-8700 Leoben

OCENA JEDER IZ PESKA V LIVARSKI INDUSTRIJI S 3-TOČKOVNIM UPOGIBNIM TESTOM

Izvleček

Izboljšano razumevanje lastnosti jeder iz peska v livarski industriji je ključna zahteva za razvoj visoko natančnih postopkov ulivanja. Ta članek opisuje potencial ocene mehanskih in funkcionalnih lastnosti jeder iz peska z uporabo natančno pridobljenih krivulj podatkov iz 3-točkovnega upogibnega testa ob upoštevanju standardnih geometrij za upogibne preizkuse.

Preučili smo štiri sisteme organskih vezivnih sredstev. Poleg upogibne trdnosti in modula elastičnosti, ki izhajata neposredno iz krivulj obremenitve, je bila za odpravo učinkov usedanja vzorca krivulja obremenitve predobdelana za potrebe pravilne analize odklona in togosti. Porabljeno mehansko delo je razdeljeno na značilne elastične in plastične deleže dela do zloma, ki so ob upoštevanju zadevnih pogojev specifični za različna peščena jedra. Na podlagi krivulje in parametrov dela so bili razviti indikatorji brez dimenzij za namene kvantifikacije krhkosti jeder.

Na splošno je treba z vidika mehanske ocene peščenih jeder z umetnimi vezivi pretehtati viskoplastične učinke; pri sistemih vezivnih sredstev, ki niso popolnoma strjena, se zniža trdnost, zato so bili odklon in delo zloma opaženi pri nižjih hitrostih obremenitve.

Primerjalna analiza rezultatov je pokazala, da je koncept krivulje obremenitve primerno orodje za natančnejšo analizo lastnosti peščenih jeder.


Franck Gigez Fondarex SA, St Legier, Švica

INOVACIJE NA PODROČJU VAKUUMSKEGA LITJA

Izvleček

V zadnjih 20 letih smo priča velikemu napredku na področju proizvodnje tankostenskih konstrukcijskih delov za avtomobilsko industrijo. Danes je tehnologija vakuumskega litja posodobljena in prilagojena sodobnim zahtevam.

Različni konstrukcijski deli, kot so mostovi amortizerjev, okvirji vrat, dvižna vrata, armaturne plošče, prečni nosilci in stebrički, neposredno vplivajo na maso avtomobila, s tem pa tudi na porabo goriva in izpuste CO2. Lahki sestavni deli novih oblik morajo imeti takšne lastnosti, da jih je mogoče toplotno obdelovati, variti in oblikovati. Vodilne svetovne livarne, ki proizvajajo zahtevne konstrukcijske dele za avtomobilsko industrijo, danes uporabljajo dovršeno tehnologijo vakuumskega litja.

Vsaka livarna ima svoj pristop in lastno filozofijo. Fondarex je zavezan k iskanju najboljših celovitih rešitev za vsako livarno. Strankam nudimo optimalne rešitve za doseganje najboljših vakuumskih lastnosti v povezavi z ustreznim vakuumskim sistemom in zahtevanim vodenjem postopka. Za pravilno integracijo vakuumskega sistema sta tehnična podpora in usposabljanje bistvenega pomena.

Podjetje Fondarex nudi različne velikosti hladilnih blokov (Chill-Block) z aerodinamičnimi profili ter celovit spekter vakuumskih ventilov Supervac. Ti ventili se zapirajo s kinetično energijo kovine in imajo odlično zmogljivost praznjenja, ki jamči najnižjo raven vakuuma v najkrajšem času.

Z novo serijo Highvac imajo livarne na izbiro široko ponudbo vakuumskih sistemov. Postopek vsebuje integrirane, inovativne možnosti nadzora, kot npr. merjenje vakuuma v livni votlini, regulacijo vakuuma, nadzor onesnaževanja in profila, preizkus tesnosti, merjenje prostornine odsesanega zraka in nadzor vlage odsesanega zraka. Proizvodni podatki vakuumske tehnologije se lahko prenašajo s komunikacijskimi vodili Ethernet, Profinet in Profibus, krivulje vakuuma pa prek analognega signala ter s komunikacijskimi vodili Profinet in Profibus.

Z zaostrovanjem zahtev v livarstvu se povečujejo tudi možnosti za nadzor proizvodnje. Podjetje Fondarex se prilagaja potrebam strank in zahtevam v proizvodnji, zato je razvilo tipalo, ki natančno zaznava zračno vlago, ki se odvaja iz livne votline. Fondarex bo v kratkem predstavil patentirano novost za seriji Highvac Premium 2C in Highvac Ultimate 4C – že preizkušeno tehnologijo za izdelavo visokokakovostnih ulitkov. Hitra, zanesljiva in natančna oprema meri in obdeluje analitične podatke posameznih vakuumskh kanalov in vbrizgov.

Tlačno litje konstrukcijskih delov se nenehno izpopolnjuje. V čast nam je, da smo z nenehnimi inovacijami na področju vakuumske tehnologije za nove aplikacije in projekte vodilni v industriji.


Jožef Medved1, Primož Mrvar1, Janko Čevka2, Maja Vončina1, Dominik Jagodic1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, 2Exoterm-IT d.d., Struževo 66, 4000 Kranj

DOLOČANJE TOPLOTNIH LASTNOSTI EKSOTERMNO - IZOLACIJSKIH MATERIALOV

Izvleček

Eksotermno – izolacijski materiali se uporabljajo kot pomožni material v jeklolivarnah, livarnah železovih litin, livarnah neželeznih zlitin in drugod. Materiali z eksotermnim in/ali izolacijskim delovanjem se med seboj razlikujejo po sestavi, eksotermnem učinku, izolacijskih sposobnostih, vžigni temperaturi, načinu izdelave in drugih lastnostih. Za učinkovito uporabo takšnih materialov moramo poznati toplotne lastnosti in eksperimentalne tehnike za doseganje ustreznih lastnosti v procesu izdelave.

Za kontrolo eksotermno - izolacijskih materialov ni predpisanih preiskovalnih metod, ki bi omogočale določanje toplotnih lastnosti, zato tudi ni standardiziranega sistema za njihovo določanje. Načrtovana in izdelana je bila naprava za industrijsko kontrolo preiskovanih materialov. Z diferenčno termično analizo (DTA) podrobno raziskujemo toplotne lastnosti surovin in izdelanih eksotermno - izolacijskih materialov z namenom optimiranja in umeritve industrijske naprave v podjetju Exoterm-IT d.o.o.


Klančnik1, M. Drobne1, I. Kogovšek1, J. Mastnak1, P. Fajfar2, P. Mrvar2, J. Medved2, 1Valji, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore, Slovenija, 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana, Slovenija

VISOKO IN NIZKO LEGIRANA INDEFINITNA ŽELEZOVA LITINA: VPLIV NA MEHANSKE LASTNOSTI IN MIKROSTRUKTURO

Izvleček

Kljub nenehnemu razvoju novejših, obstojnejših materialov za izdelavo delovnih plasti valjev za vroče valjanje ostaja indefinitna železova litina (ICDP) med bolj priljubljenimi in cenovno ustreznimi zlitinami. Najpogostejša uporaba ICDP litin je v primeru običajnih kontinuirnih valjarskih prog za valjanje v vročem (HSM) ter v primeru bluming in steckel ogrodij. K izboljšanju obstojnih lastnosti ICDP litin pripomore dodatek posebnih karbidotvornih elementov, kot so vanadij, niobij, titan in volfram. V tej raziskavi je predstavljen vpliv dodatka omenjenih elementov na razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti (obrabna obstojnost, dinamična trdnost in odpornost na termično utrujanje). Rezultati kažejo, da se ob višjem dodatku karbidotvornih elementov (nad 1 mas. %) izboljšajo tako obrabna obstojnost, dinamična trdnost ob nižjih ciklih, kot tudi odpornost na termično utrujanje v smislu zmanjšanja števila in gostote termičnih razpok. Hkrati rezultati natezne trdnosti ne kažejo bistvenih razlik. Po drugi strani lahko visok dodatek karbidotvornih elementov vpliva na manjši delež izločenega grafita kot tudi na nastanek izjemno dolgih razpok, ki lahko vodijo do težav med valjanjem. Valji so po meri izdelani ulitki prilagojeni valjarskim pogojem posameznih naročnikov. Pri izdelavi takih izdelkov moramo upoštevati način in količino dodatka karbidotvornih elementov. Rezultati predstavljene raziskave lahko pomagajo pri doseganju zastavljenih parametrov.