Livarski vestnik 63/2016 št. 4

Izudin Dugić, Linnaeus Univerza, Tehnološka fakulteta, Oddelek za strojništvo, Växjö, Švedska

VPLIV OHLAJEVALNE HITROSTI NA LIVARSKE NAPAKE V BELI LITINI Z MNOGO KROMA ZA SESALNE TURBINE 

Črtomir Mikyška1, Gordana Gojsević Marić,1Livar d.d., Ivančna Gorica, Slovenija 2Elkem AS , Podružnica u Sisku, Sisak, Hrvatska

VPLIV RAZLIČNIH POKRIVNIH MATERIALOV ZA NODULACIJO PO »SANDWICH« METODI 

Klančnik1, J. Habjan1, M. Drobne1, P. Mrvar2, J. Medved2, [1]Valji, d.o.o., Štore, Slovenija; 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija

KARAKTERIZACIJA MODIFICIRANE INDEFINITNE LITINE ZA IZDELAVO DELOVNE PLASTI VALJEV  

Yunus Turen1, M. Mursel Yildirim, Hayrettin Ahlatci1, Huseyin Zengin1, Mehmet Unal1, Yavuz Sun1and Mustafa Acarer21Karabuk Univerza, Tehniška fakulteta, Metalurgija in tehnika materialov, Karabuk, Turčija, 2Selçuk Univerza, Tehnika tehnologije, Konya, Turčija

VPLIV DELEŽA SILICIJA NA MIKROSTRUKTURO IN MEHANSKE LASTNOSTI MEDNIH LIVNIH ZLITIN BREZ SVINCA 


Izudin Dugić, Linnaeus Univerza, Tehnološka fakulteta, Oddelek za strojništvo, Växjö, Švedska 

 VPLIV OHLAJEVALNE HITROSTI NA LIVARSKE NAPAKE V BELI LITINI Z MNOGO KROMA ZA SESALNE TURBINE 

Izvleček 

Kadar je delež kroma v beli železovi litini 23 – 28 %, predstavlja ta eno najstarejših trgovskih belih visoko legiranih železovih litin. Visoko legirane bele železove litine so izvrstno abrazijsko odporne in se učinkovito uporabljajo za črpalke za gošče, forme za opeke, mline za mletje premoga, valje valjalnih strojev, opremo za peskanje in sestavne dele naprav v kamnolomih za pridobivanje in mletje trdih kamnin. 

Specifikacije in zahteve glede uporabe sestavnih delov iz bele železove litine so med najbolj strogimi na področju litja železovih litin. Ena od največjih težav pri izdelavi teh sestavnih delov so razpoke v vročem ali pokanje v vročem oziroma krhkost v vročem. Ne glede na poimenovanje ta pojav predstavlja nastanek nepovratnih napak (razpok) v še ne popolnoma strjenem ulitku.

Ta prispevek prikazuje raziskavo vpliva ohlajevalne hitrosti na pokanje. Obravnavali smo en ulit sestavni del, sesalno turbino črpalke, pri izdelavi v industrijskem merilu, s tem da smo uporabili različne ohlajevalne hitrosti po litju. Pokazali smo, da ima hitrost strjevanja močan vpliv na pokanje v vročem.


Črtomir Mikyška1, Gordana Gojsević Marić,1Livar d.d., Ivančna Gorica, Slovenija 2Elkem AS , Podružnica u Sisku, Sisak, Hrvatska

 VPLIV RAZLIČNIH POKRIVNIH MATERIALOV ZA NODULACIJO PO »SANDWICH« METODI

Izvleček

Glede na trenutno ekonomsko situacijo je vse večja potreba po finančno bolj učinkoviti proizvodnji duktilne litine. Članek prikazuje vpliv različnih kritnih materialov pri postopku krogličenja na delež končnega magnezija. Primerjava je bila narejena med jekleno kritno plastjo in kritno plastjo na osnovi ferosilija. Med preizkušanjem se je preučevala mikrostruktura, kemijska sestava in izdelala termična analiza.


Klančnik1, J. Habjan1, M. Drobne1, P. Mrvar2, J. Medved2, [1]Valji, d.o.o., Štore, Slovenija; 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija

KARAKTERIZACIJA MODIFICIRANE INDEFINITNE LITINE ZA IZDELAVO DELOVNE PLASTI VALJEV

Izvleček

Pri proizvodnji valjev je vedno prisotna potreba po razvoju obrabno odpornejših zlitin ter optimizaciji že obstoječih. Med procesom izdelave litih valjev le-ti niso podvrženi procesom termo-mehanske obdelave, zato je ugodna lita struktura ključnega pomena za doseganje želenih končnih lastnosti delovnih plasti valjev. Dodajanje heterogenih nukleacijskih kali v talino oz. modificiranje je pogosta praksa za doseganje boljših mehanskih lastnosti zlitin. Drobnozrnate visoko taljive ferozlitine ustrezajo pogoju za uspešno modifikacijo taline ter posledično udrobnitev matrice.

V raziskovalnem delu je predstavljen učinek modificiranja taline s ferovanadijem in ferovolframom na mikrostrukturo indefinitno strjene litine, ki je razširjena pri izdelavi delovnih plasti valjev za končna ogrodja. Modifikator je bil dodan v obliki prahu v curek med izpustom iz peči. Modificirana talina je bila nato centrifugalno ulita v predgreto cilindrično jekleno kokilo. S plašča valja so bili odvzeti vzorci za metalografsko preiskavo in karakterizacijo faz. Opravljena je bila preiskava z optičnim mikroskopom z oceno deleža posameznih faz ter z vrstičnim elektronskim mikroskopom opremljenim z EDS analizatorjem.

Izmerjena je bila trdota delovne plasti, ki je pokazala do 5% višje trdote od primerljivih kvalitet brez modifikacije. S predstavljeno modifikacijo je bila dosežena raven trdot primerljiva z višje legiranimi indefinitnimi litinami, hkrati pa se delež cementita ni povečal. EDS analiza je pokazala prisotnost precipitatov na osnovi vanadija ter volframa, ki v primerljivih kvalitetah brez modifikacije niso bili dokazani.    


Yunus Turen1, M. Mursel Yildirim, Hayrettin Ahlatci1, Huseyin Zengin1, Mehmet Unal1, Yavuz Sun1and Mustafa Acarer21Karabuk Univerza, Tehniška fakulteta, Metalurgija in tehnika materialov, Karabuk, Turčija, 2Selçuk Univerza, Tehnika tehnologije, Konya, Turčija

VPLIV DELEŽA SILICIJA NA MIKROSTRUKTURO IN MEHANSKE LASTNOSTI MEDNIH LIVNIH ZLITIN BREZ SVINCA

Izvleček

Preiskovali smo vpliv dodatkov silicija (Si) na mehanske lastnosti mednih zlitin brez svinca. Delež silicija v mednih zlitinah je bil 2–4 mas. %. Rezultati kažejo, da so dodatki silicija občutno povečali, tako največjo natezno trdnost kot raztezek. Preiskava mikrostrukture je pokazala, da se je pri dodajanju silicija medni zlitini brez svinca udrobnilo zrno in faza α + β.