Livarski vestnik 63/2016 št. 1


H. Kerber 1), M. Riegler 1,2), G. Schindelbacher1), P. Schumacher1,2); 1) Avstrijski livarski inštitut, Park Str. 21, 8700 Leoben, Avstrija, 2) Katedra za livarstvo, Montanistična univerza Leoben, Franz Josef Str.18, 8700 Leoben, Avstrija

NOVE MOŽNOSTI Z IZBOLJŠANO OPREMO ZA PRESKUŠANJE SUROVEGA PESKA

Daniel MOLNAR1, Balazs SANDOR2, Jenő DUL3,1 izr. prof. dr., 2 podipl. študent, 3honorarni profesor, Univerza Miskolc, Inštitut za metalurgijo in livarstvo
SIMULACIJA TEKOČNOSTI TEKOČIH KOVIN Z RAZLIČNIM REOLOŠKIM OBNAŠANJEM 

J. MEDVED1, S. KORES2,P. MRVAR1, A. KRIŽMAN3, M. VONČINA1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Talum, Tovarna aluminija d.d.,  2Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

VPLIV DODATKA ZR NA LASTNOSTI AL ZLITIN

 Iztok Naglič1, Semjon Ilić2, Boštjan Markoli1, Matej Dolenec3, Blaž Leskovar1, Žan Filipič1, Matej Perhoč1, Jakob Kraner1, Matej Bizjak1, Božo Skela1, Luka Kelhar3, Špela Kozole1, David Gerčar1, Teja Ramšak1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 2Livarstvo Krim d.o.o., 3Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

MODIFIKACIJA ZLITINE ALSI7MG LITE V PEŠČENO FORMO

 


H. Kerber 1), M. Riegler 1,2), G. Schindelbacher1), P. Schumacher1,2); 1) Avstrijski livarski inštitut, Park Str. 21, 8700 Leoben, Avstrija, 2) Katedra za livarstvo, Montanistična univerza Leoben, Franz Josef Str.18, 8700 Leoben, Avstrija

 

NOVE MOŽNOSTI Z IZBOLJŠANO OPREMO ZA PRESKUŠANJE SUROVEGA PESKA

 

Izvleček

 

Kakovost form iz svežega peska je poglavitna za kakovost ulitka in zmanjšanje površinskih napak. V večini industrijskih okolij se še vedno uporabljajo ročno vodeni stroji, katerih zasnova je iz prejšnjega stoletja. Medtem ko omogočajo te zastarele naprave ohranjati kakovost v livarni, se z njimi ne dobi novih dodatnih informacij o kakovosti surovega peska. Ta prispevek bo dal informacije o razvoju nove opreme za preskušanje zgoščevanja in stiskanja surovih peskov, preskušanje trdnosti mokrih peskov, ki daje primerjavo z vrednostmi, ki se dobijo z ročno vodenimi  stroji. V okviru predstavitve bomo vpeljali  pojme iz zrnavostnih sistemov za obnašanje surovih peskov.

 

Daniel MOLNAR1, Balazs SANDOR2, Jenő DUL3,1 izr. prof. dr., 2 podipl. študent, 3honorarni profesor, Univerza Miskolc, Inštitut za metalurgijo in livarstvo

SIMULACIJA TEKOČNOSTI TEKOČIH KOVIN Z RAZLIČNIM REOLOŠKIM OBNAŠANJEM

Izvleček

Tlačno litje je proces, s katerim se dobi skoraj končna oblika izdelka in pri katerem talina pod tlakom turbulentno zapolnjuje livno votlino pred začetkom strjevanja. Obstajajo še druge tehnologije tlačnega litja kot ulivanje v testastem stanju, ki je bilo razvito, da se poveča kakovost ulitkov. Na simulacijo tekočnosti in sposobnosti zapolnjevanja forme vplivajo različni parametri kot temperatura taline in kokile, viskoznost v coni gobastega strjevanja, delež trdnih delcev in lastnosti toka. Razvili smo model krmilne prostornine za simulacijo litja v testastem stanju z uporabo trgovske računalniške opreme NovaFlow&Solid. Napravili smo več poskusnih simulacij, da bi preiskali tekočnost standardne zlitine AlSi7Mg in njeno testasto obliko.

 

J. MEDVED1, S. KORES2,P. MRVAR1, A. KRIŽMAN3, M. VONČINA1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Talum, Tovarna aluminija d.d.,  2Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

 

VPLIV DODATKA ZR NA LASTNOSTI AL ZLITIN

 

Izvleček

V moderni industrijski praksi se zgodi, da standardne aluminijeve livarske zlitine, tudi visoko kakovostne, ne izpolnjujejo strogih zahtev za aplikacije na različnih tehnoloških področjih. Eden od najbolj zanimivih sistemov aluminijevih zlitin je Al-Zn-Mg-Cu, ki je osnovni sistem za razvoj najboljših zlitin za kovanje tipa AA 7075 z visokimi mehanskimi lastnostmi. Zlitine z dodatkom cirkonija imajo velik potencial za razvoj aplikacij pri povišanih temperaturah. V procesu optimizacije mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin se dodaja cirkonij v koncentracijah 0,1 - 0,25 mas. % in povzroči nastanek majhnih izločkov Al3Zr. V prispevku bomo govorili o preiskavah zlitin iz sistemov Al-X-Zr, z uporabo termodinamskih izračunov ravnotežij (Thermo-Calc), različnih termičnih analiz in opredelitvijo nastale mikrostrukture in ustreznih lastnosti z optično in vrstično elektronsko mikroskopijo.

 

Iztok Naglič1, Semjon Ilić2, Boštjan Markoli1, Matej Dolenec3, Blaž Leskovar1, Žan Filipič1, Matej Perhoč1, Jakob Kraner1, Matej Bizjak1, Božo Skela1, Luka Kelhar3, Špela Kozole1, David Gerčar1, Teja Ramšak1, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 2Livarstvo Krim d.o.o., 3Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

MODIFIKACIJA ZLITINE ALSI7MG LITE V PEŠČENO FORMO

Izvleček

Ocenjevali smo vpliv komercialnih modifikatorjev na osnovi stroncija in natrija (SIMODAL 77) na ulitke zlitine AlSi7Mg, ulite v peščene kokile. Pripravili smo ulitke z različnimi debelinami stene ulitka z namenom ugotavljanja vpliva ohlajevalne hitrosti. Vpliv modifikacije na evtektski silicij smo ugotavljali z metodo svetlobne mikroskopije. Evtektski silicij v ulitkih zlitine AlSi7Mg z debelinami sten 10 in 20 mm je modificiran v primeru dodatka 0,3 mas. % sredstva SIMODAL 77 oziroma dodatka med 0,02 in 0,03 mas. % stroncija. Pri ulitku z debelino stene 40 mm evtektski silicij ni bil popolnoma modificiran. V primeru modifikacije s stroncijem je evtektski silicij ostal modificiran tudi po pretaljevanju zlitine. Pri modifikaciji z natrijem v obliki sredstva SIMODAL 77 pa ostane po pretaljevanju evetektski silicij nemodificiran.