Livarski vestnik 62/2015 št. 3

Reinhard Döpp, prof. (v pokoju), dr. inž. in sodelavci, Metalurški inštitut, Tehniška univerza Clausthal, Nemčija
PRISPEVEK H POSTOPKU IZDELAVE JEDER IN FORM Z VODNIM STEKLOM

Izudin Dugić, Univerza Linnaeus, Tehnološka fakulteta, Oddelek za strojništvo, Växjö, Švedska
BELA ŽELEZOVA LITINA ZA SESALNE TURBINE

*Peter Majerič, *,***Rebeka Rudolf, *Ivan Anžel, **Jelena Bogović, **Srečko Stopić, **Bernd Friedrich, *Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenia, **IME Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling, RWTH Aachen, Nemčija, *** Zlatarna Celje d.d., Celje, Slovenia
NANODELCI PRIPRAVLJENI IZ NITI ORTODONTSKE ŽICE

Corinna H. Müller*, Axel Rudolph**, Andreas Bührig-Polaczek***, Sebastian F. Fischer***, * Georg Fischer Automotive AG, 8201 Schaffhausen, Švica, ** Georg Fischer GmbH, 40822 Mettmann, Nemčija, *** Foundry-Institute, RWTH Aachen University, 52072 Aachen, Nemčija
VPLIV SESTAVE CEPIVA V BLOKU IN VELIKOSTI ZRN NA STROŠKOVNO UČINKOVITO CEPLJENJE DUKTILNE LITINE V FORMIR.Döpp, Inštitut za metalurgijo, Tehniška Univerza Claustahl, Nemčija

PRISPEVEK K POSTOPKU Z VODNIM STEKLOM ZA JEDRA IN FORME

Izvleček 
Proces z vodnim steklom s CO2 je poznan v Nemčiji od okrog leta 1950. Čeprav ima veliko prednosti, v glavnem zato, ker ni nevarnosti zaradi kritičnih komponent med ulivanjem in strjevanjem, pa je bila uporaba v praksi relativno majhna. Prvi promotorji CO2 procesa so bil na primer W.Schumacher, I.Bindernagel, G.Gettwert, F.Richarz in U.Kleinheyer v Nemčiji in H.G.Levelink na Nizozemskem, F.Hofmann v Švici, H.Sagmeister v Avstriji, I.L.Svensson na Švedskem, F.W.Nield v Veliki Britaniji, D.V Atterton v ZDA, P.Doroshenko v Rusiji, in ne nazadnje L.Petrzela in J.Gajdusek, P.Jelinek, C.Vančura, M.Julina in V.Slaveniček v Češki Republiki. V zadnjem času sta E.Flemmimg in H.Polzin v Freibergu vspodbudila promotorje in aktivne partnerje za uporabo postopka v Clausthalu. To je hvaležno pripoznano. Zahvala gre tudi članom CIATF-WFO komisije 1.6 za anorganska veziva za teoretično in praktično pomoč. Nekateri primeri, kar se tiče osnovnega znanja, napredki v procesih in lastnostih različnih mešanic pesek-vezivo, rezultirajo iz reklamacij pri uporabi mehansko pnevmatskega načina – prediskutirali bomo rezultate P.Pohla. Napori za zumanjševanje praktičnih pomanjkljivosti in omejitev postopka CO2 ( tekočnost in zaostale trdnosti) so šli korak po korak. Velika zahvala gre mojim sodelavcem v Clausthalu: R.Deikeju, H.Schneiderju, A.Alekassirju, B.Xiaoju in G.Bruemmerju. Problemi in uspešne rešitve so bile v strokovni literaturi objavljene velikokrat. Te so prispevek k sedanji oživitvi in rasti uporabe anorganskih vezivnih sistemov za ekološko- okoljsko in ekonomično proizvodnjo jeder in form za izdelavo ulitkov.

na vrhIzudin Dugić, Univerza Linnaeus, Tehnološka fakulteta, Oddelek za strojništvo, Växjö, Švedska

BELA ŽELEZOVA LITINA ZA SESALNE TURBINE

Izvleček 

Bela železova litina z velikim deležem kroma se običajno uporablja, kadar se zahteva izvrstna obrabna trdnost, npr. za osrednje dele črpalk. Njena izvrstna obrabna trdnost je predvsem posledica mikrostrukture, dosežene pri strjevanju. Specifikacije in zahteve za sestavne dele iz bele železove litine so med najstrožjimi v livarstvu. Ena od težav pri izdelavi takih delov so lahko razpoke. Zaradi tega je na Švedskem samo nekaj livarn železove litine, ki so sposobne ulivati strojne dele zahtevanih visokih kakovosti iz bele železove litine. Prispevek opisuje raziskave sesalnih turbin za črpalke v livarni. Delo je osredotočeno na zmanjšanje razpok v delih, industrijsko ulitih v različne peščene maske. Poskusi so pokazali, da izdelava peščenih mask pomembno vpliva na nastanek razpok.
 

na vrhPeter Majerič*, Rebeka Rudolf*,***, Ivan Anžel*, Jelena Bogović**, Srečko Stopić**, Bernd Friedrich**, *Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenia, **IME Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling, RWTH Aachen, Nemčija, *** Zlatarna Celje d.d., Celje, Slovenia

NANODELCI PRIPRAVLJENI IZ NITI ORTODONTSKE ŽICE

Izvleček

Nanodelci so bili sintetizirani iz NiTi ortodontske žice z aerosol tehniko, imenovano ultrazvočna razpršilna piroliza, ter okarakterizirani s TEM mikroskopijo, z EDS analizo in z meritvami zeta potenciala. Na podlagi pridobljenih rezultatov in dostopne literature se je oblikovala domneva, da imajo ti nanodelci oblikovni spomin. Preiskava je pokazala, da je titan oksidiral, medtem ko je nikelj ostal ujet v središču delcev. Čeprav nastali Ti oksidi ovirajo spominski efekt pri tovrstnih materialih, pa se ta lastnost verjetno ne izniči popolnoma. Narejeni nanodelci so bili nato uporabljeni v procesu elektropredenja za izdelavo tekstila.
 

na vrhCorinna H. Müller*, Axel Rudolph**, Andreas Bührig-Polaczek***, Sebastian F. Fischer***, * Georg Fischer Automotive AG, 8201 Schaffhausen, Švica, ** Georg Fischer GmbH, 40822 Mettmann, Nemčija, *** Foundry-Institute, RWTH Aachen University, 52072 Aachen, Nemčija

VPLIV SESTAVE CEPIVA V BLOKU IN VELIKOSTI ZRN NA STROŠKOVNO UČINKOVITO CEPLJENJE DUKTILNE LITINE V FORMI

Izvleček

Postopek cepljenja je posebno pomemben pri izdelavi varnostnih strojnih delov iz duktilne litine. Če cepljenje ni popolno ali ga sploh ni, se je treba na druge načine izogniti nastanku metastabilne mikrostrukture. Za zagotovitev strjevanja s stabilnimi fazami (npr. grafitom in ne cementitom) se v podružnicah GF uporabljajo dodatni bloki cepiva. Nameščena je bila poskusna naprava za izdelavo blokov cepiva iz rahlo povezanih cepiv in veziv. Cilj je bil zmanjšati stroške in odvisnost od dobaviteljev.

Osnovna tema prispevka je izdelava in ocena blokov cepiva iz štirih različno zrnatih cepiv z dvema različnima zrnavostma. Ocena učinkovitosti cepljenja je slonela na mehanskih lastnostih in analizi mikrostrukture preskušancev. Ta raziskava kaže, da so bile mehanske in metalografske lastnosti preizkušancev, cepljenih z doma izdelanimi bloki cepiva, primerljive s standardnimi bloki cepiva. Zato se lahko nadomesti na tržišču kupljeni izdelek.
 
 

na vrh