Livarski vestnik 61/2014 št. 3

Janko Ferčec1, Rebeka Rudolf1,2
1 Fakulteta za strojništvo, Univerza Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija
2Zlatarna Celje d.d., Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija
NIKELJ-TITANOVA ZLITINA ZA ORTODONTSKO ŽICO ZA LOKE: IZDELAVA, FUNKCIONALNE LASTNOSTI IN BIOKOMPATIBILNOST

S. Müller, H. Pries, K. Dilger
Inštitut za spajanje in varjenje, Braunschweigska tehnološka univerza, Braunschweig, Nemčija
IZBOLJŠANJE PROCESA NAČRTOVANJA HLADILNIH SISTEMOV PRI KOKILAH ZA TLAČNO LITJE

György FEGYVERNEKI, Monika TOKÁR
Univerza Miškolc, Inštitut za metalurško in livarsko tehniko
PREISKAVA TRDNOSTNIH LASTNOSTI ULITKOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, IZDELANIH IZ LIVNIH AL-SI ZLITIN


Janko Ferčec1, Rebeka Rudolf1,2
1 Fakulteta za strojništvo, Univerza Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija
2Zlatarna Celje d.d., Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija

OPTIMIZACIJA RAZVRŠČANJA SEKUNDARNIH SUROVIN NA OSNOVI ALUMINIJA

Izvleček
Nikelj-titanove zlitine so postale zelo uporabljan material v medicinskih aplikacijah, še posebej za fiksne ortodontske aparate pri zdravljenju neporavnanih zob. Razlog je v tem, da imajo ti materiali funkcionalne lastnosti in da so biokompatibilni. Ta prispevek se osredotoča na pojasnitev procesa izdelave zlitin z oblikovnim spominom, na ugotavljanje njihovih funkcionalnih lastnosti ter na ugotovitev stopnje biokompatibilnosti. Pri ugotavljanju funkcionalnih lastnosti smo merili temperaturo faze, pri kateri ima zlitina z oblikovnim spominom popolno avstenitno mikrostrukturo. Nato smo ugotavljali mehanske lastnosti z enoosnim nateznim preskusom. V delu biokompatibilnosti smo prikazali postopek, s katerim je mogoče oceniti biološko ustreznost ortodontskih žic.

Vsi ti rezultati nam posredno pomagajo pojasniti postopek in potek ortodontskega zdravljenja, še posebej za primer uporabe različnih komercialno dostopnih Ni-Ti ortodontskih žic.

Ključne besede: zlitine z oblikovnim spominom, izdelava, funkcionalne lastnosti, biokompatibilnost

na vrhS. Müller, H. Pries, K. Dilger
Inštitut za spajanje in varjenje, Braunschweigska tehnološka univerza, Braunschweig, Nemčija

IZBOLJŠANJE PROCESA NAČRTOVANJA HLADILNIH SISTEMOV PRI KOKILAH ZA TLAČNO LITJE

Izvleček

Občuten prispevek h kakovosti in življenjski dobi

Pri visokotlačnem kokilnem litju nastopajo velike ciklične temperaturne in mehanske obremenitve. Cikli segrevanja in ohlajanja povzročajo toplotne raztezke in skrčke materiala, ustvarjajo napetostna polja, kar vodi do občutne plastične deformacije. Kopičenje plastičnih deformacij pogosto pripelje do nepričakovanih poškodb površine kokil za tlačno litje. Izbira, kakovost in obdelava (npr. toplotna obdelava) orodnih jekel za vroče preoblikovanje so parametri, o katerih se razpravlja v znanstveni literaturi. Vendar je krmiljenje temperature kokil za tlačno litje dodaten pomemben parameter, da se doseže primerna življenjska doba. Prispevek osvetljuje, kako se lahko značilne lastnosti klasičnih notranjih hladilnih sistemov (npr. koeficient prestopa toplote na steno in zmanjšanje tlaka) izračunajo s CFD-simulacijo (CFD – computational fluid dynamics – računalniška dinamika fluidov, op. prevajalca)(ANSYS CFX) in preverijo eksperimentalno. Izračunane specifične vrednosti zmanjšanja tlaka in koeficienta za prenos toplote na steno so bile obdelane in uporabljene za tehnične specifikacije. S tem znanjem je proces načrtovanja hladilnega sistema natančnejši kot pri ocenjevanju, ki sloni na dobljenih praktičnih izkušnjah. Vendar smo zaradi omejitev pri delovanju klasičnih hladilnih sistemov razpravljali o alternativni metodi, kako določiti usklajene hladilne kanale: razdelitev tlačne kokile na segmente. Da bi prikazali možnosti, prednosti in omejitve te metode, smo uporabili vložek iz obstoječe tlačne kokile. Prispevek se konča s kratkim povzetkom in pregledom pristopov za nadaljnje izboljšave.

Ključne besede: tlačno litje, proces načrtovanja, krmiljenje temperature, CFD-analiza, usklajeni hladilni kanali
 

na vrhGyörgy FEGYVERNEKI, Monika TOKÁR
Univerza Miškolc, Inštitut za metalurško in livarsko tehniko

PREISKAVA TRDNOSTNIH LASTNOSTI ULITKOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, IZDELANIH IZ LIVNIH AL-SI ZLITIN

Izvleček

Na dinamično razvijajočem se področju izdelave ulitkov za avtomobilsko industrijo se srečujemo z vse strožjimi zahtevami glede obratovalnih razmer. Danes se v livarsko proizvodnji vse več uporabljajo zlitine iz sekundarnih surovin, vendar vpliv nečistot na te zlitine ni dobro znan. Pomembno je vedeti, da je količina nečistot v zlitinah Al-Si povezana s kakovostjo osnovnega materiala. Za modificiranje silicijeve faz v teh zlitinah se uporabljata predvsem dva elementa, nekatere livarne uporabljajo za to stroncij, druge antimon. Po recikliranju odpadkov se oba elementa nahaja v talini skupaj in lahko pride do nastanka intermetalnih spojin. Cilj naše raziskave je bil ugotoviti skupni vpliv antimona in stroncija v aluminij-silicijevih zlitinah in grafično prikazati nastanek intermetalnih spojin v talini ter njihov vpliv na kakovost končnih izdelkov. Članek prikazuje vpliv antimona in stroncija na mehanske lastnosti ulitkov pri različnih debelinah sten.

Ključne besede: aluminijeve zlitine, modifikacija silicija, debeline sten, mehanske lastnosti
 
 

na vrh