Livarski vestnik 61/2014 št. 1

A. Bührig‐Polaczek*; E. Schaberger‐Zimmermann*; S. Fischer*; V. Groten*; B. Böttger**; J. Eiken**
* Livarski inštitut, RWTH Aachen
** ACCESS e.V.
METALURGIJA, PARAMETRI STRJEVANJA IN MIKROSTRUKTURA ULITIH AL-ZLITIN
 

 

P. Malinowski, J.S. Suchy
AGH Znanstveno-tehnološka univerza, Krakov, Poljska
SISTEM PROCES SIMULACIJE IN UPRAVLJANJE S PODATKI – SIMULATIONDB

 

Boris Čuk, ETA d.o.o. Cerkno
OCENA STROŠKOV IZDELAVE ULITKOV IZ SIVE LITINE S POMOČJO STANDARDNE PROGRAMSKE OPREME


A. Bührig‐Polaczek*; E. Schaberger‐Zimmermann*; S. Fischer*; V. Groten*; B. Böttger**; J. Eiken**
* Livarski inštitut, RWTH Aachen
** ACCESS e.V.


METALURGIJA, PARAMETRI STRJEVANJA IN MIKROSTRUKTURA ULITIH AL-ZLITIN

IZVLEČEK
Avtomobilski izdelovalci zahtevajo vse manjše sestavne dele, ki so narejeni iz materialov z izboljšanimi tehnološkimi lastnostmi. Da bi se ta zahteva izpolnila, je potrebno izdelavo obstoječih materialov optimizirati. V tem delu je opisana raziskava posameznih vplivov in interakcij med obdelavo taline ter procesnimi parametri na mehanske in metalografske lastnosti v ulitem stanju in stanjih T6. Za to je bila uporabljena Taguchijeva metoda optimizacije tehnoloških lastnosti zelo uporabljane zlitine A356 za tlačno litje. Učinkov interakcije parametrov, ki so bili obravnavani v tej študiji, skoraj ni najti v literaturi, vendar rezultati naše raziskave kažejo, da je ta vidik bistven za optimiranje tehničnih lastnosti zlitine A356 za tlačno litje. Npr. delež titana 0,20 mas. %, ki se navadno uporablja za udrobnjevanje zrn, se lahko zmanjša za do 75 %, če je temperatura kokile sorazmerno nizka (v našem primeru 190 oC). To vodi do boljših tehnoloških lastnosti v ulitem stanju in zmanjšanja stroškov. Opisan je učinek modifikacije na obliko, velikost in homogenost silicijeve faze. Pri tem so predstavljeni rezultati simulacije, kako se razvija mikrostruktura v tehničnih aluminijevih zlitinah.
 
 

na vrhP. Malinowski, J. S. Suchy
P. Malinowski, J.S. Suchy
AGH Znanstveno-tehnološka univerza, Krakov, Poljska

SISTEM PROCES SIMULACIJE IN UPRAVLJANJE S PODATKI – SIMULATIONDB

IZVLEČEK

Namen članka: glavni namen tega prispevka je prikazati sistem upravljanja s podatki simulacij za shranjevanje rezultatov simulacij, tehnologij, podatkovnih zbirk CAD, animacij, parametrov zapolnjevanja forme in strjevanja taline itn.

Načrtovanje/metodologija/pristop: sistem SimulationDB je prvi korak pri upravljanju s tehnološkimi podatki. Naslednji korak je bolj zapleten sistem podatkovnih baz, ki omogoča upravljanje z vsemi tehnološkimi podatki ne samo v eni livarni, ampak v celotnem sestavljenem podjetju.

Ugotovitve: baza interaktivnega tehnološkega znanja imenovala SimulationDB omogoča shranjevanje informacij vsake stopnje proizvodnega procesa kot so: naročila, priprava posebnih tehnologij, proizvodnja, nadzor kakovosti itn. SimulationDB je bil narejen, ker je zelo težko shranjevati različne vrste tehnoloških podatkov. V vsaki stopnji proizvodnega procesa se ustvari veliko število parametrov, informacij, tehnoloških zapisov, analiz in tehnoloških primerjav. Baza znanja za tehnologe – SimulationDB zapolnjuje praznino v infrastrukturi informatike v vsaki livarni in omogoča hiter ter preprost dostop do informacij vsakega tehnološkega procesa.

Praktična uporaba: sistem SimulationDB je bil uspešno vpeljan v eni od največjih livarn na Poljskem.
Izvirnost/vrednost: izvirna vrednost članka je inovativni podatkovni sistem za upravljanje s podatki simulacij z edinstveno metodo oblikovanja tehnologije z zelo dobro kakovostjo pri majhnih stroških.

Ključne besede: upravljanje s podatki simulacij, upravljanje projekta, upravljanje produktivnosti in uspešnosti, podatkovne zbirke simulacijskih podatkov, napredna analiza podatkov.
 
 
 

na vrhBoris Čuk, ETA d.o.o. Cerkno

OCENA STROŠKOV IZDELAVE ULITKOV IZ SIVE LITINE S POMOČJO STANDARDNE PROGRAMSKE OPREME

POVZETEK

Ocena stroškov izdelave ulitkov iz sive litine zajema določene posebnosti, kot je izkoristek ulitka pri dani formarski liniji, delež slabih ulitkov in želene lastnosti litine, ki jih običajno dosegamo z ustrezno kemično sestavo.
Izkoristek ulitka se odraža v stroških energije in dela, delež slabih ulitkov prav tako vpliva na stroške energije in dela, medtem ko priprava litine ne pomeni samo ustrezne kemične sestave, ampak tudi sestavo takega vložka, ki predstavlja najnižje stroške.
Izračun ustrezne sestave vložka lahko izdelamo s standardno programsko opremo EXCEL, z uporabo orodja reševalec (solver), s katerim poiščemo deleže posameznih materialov v livarskem vložku pri minimalni funkciji namena, kar predstavlja najmanjše stroške vložka pri zahtevani kemični sestavi litine. V preglednici oblikujemo še izračune stroškov pomožnega materiala, energije, dela in skupnih stroškov. Vsota vseh naštetih stroškov predstavlja lastno ceno ulitka, ki jo je možno oblikovati v zelo kratkem času in ustrezni natančnosti.
Ključne besede: stroški, ulitki, siva litina, EXCEL, reševalec (solver.
 
 

na vrh