Livarski vestnik 60/2013 št. 3

Horacek, M. – Kosour, V. – Zemcik, L. – Macku,M. – Stachovec,I.ml. Tehnološka univerza Brno, Inštitut za izdelavne tehnologije
Michalcik, P. – Vastak, P. – Horensky, J. – Jedovnicky, J. – Mazurek, T.
Fimes,a.s. livarna, Uherske Hradiste, Češka republika
TEHNOLOŠKE RAZISKAVE IN RAZVOJ VELIKIH, TANKOSTENSKIH, VISOKOKAKOVOSTNIH ALUMINIJEVIH ULITKOV ZA LETALSKO INDUSTRIJO

 

A. Megušar, M. Debeljak, P. Mrvar, A. Mahmutović,
LTH Ulitki d.o.o., Vincarje 2, Škofja Loka
Univerza v Ljubljani, NTF, OMM,Katedra za livarstvo (SI) ,  Aškerčeva 12, Ljubljana
TC livarstvo d.o.o. Teslova 30, 1000 Ljubljana www://tc-liv.eu
UPORABA »JET COOLING« SISTEMA ZA LOKALNO USMERJENO STRJEVANJE ULITKOV IZ AL-ZLITINE

 

Srđan Marković, Mauro Cibaldi, Marko Stakić, Srećko Manasijević,Radomir Radisa
Tehnološko-metalurška fakulteta Univerza Beograd, Karnegijeva 4, 11000, Beograd, Srbija, www.tmf.bg.ac.rs
DERAL Spa-Via Moretto 80, 25025 Manerbio (BS), Italija, www.deral.it 
Eling,A.D.Georgija Jaksica 14,L.Sor,15300 Loznica,Srbija,www.eling.rs
LOLA-Institute, Kneza Viseslava 70a, 11000 Beograd, Srbija, www.li.rs 
 
UČINEK ELEKTRO-MAGNETNEGA POLJA MAJHNIH FREKVENC NA IZDELAVO IN LASTNOSTI ALUMINIJEVE ZLITINE 6060, ULITE V KOKILO Z NEPOSREDNIM HLAJENJEM


Horacek, M. – Kosour, V. – Zemcik, L. – Macku,M. – Stachovec,I.ml. Tehnološka univerza Brno, Inštitut za izdelavne tehnologije

Michalcik, P. – Vastak, P. – Horensky, J. – Jedovnicky, J. – Mazurek, T.
Fimes,a.s. livarna, Uherske Hradiste, Češka republika
Univerza v Ljubljani, NTF, OMM,Katedra za livarstvo (SI) ,  Aškerčeva 12, Ljubljana
TC livarstvo d.o.o. Teslova 30, 1000 Ljubljana www://tc-liv.eu


TEHNOLOŠKE RAZISKAVE IN RAZVOJ VELIKIH, TANKOSTENSKIH, VISOKOKAKOVOSTNIH ALUMINIJEVIH ULITKOV ZA LETALSKO INDUSTRIJO

IZVLEČEK
Tehnologija precizijskega litja je ena od livarskih tehnologij, ki omogoča doseganje zelo ozkih dimenzijskih toleranc (tako imenovana tehnologija 'končnih dimenzij') kot tudi izdelavo zelo zapletenih oblik ulitkov [1,2]. Celotni koncept skupnega triletnega raziskovalnega projekta med livarno za precizijsko litje podjetja Fimes iz Uherskega Hradišta in Tehnološke univerze Brno je bil usmerjen v razvoj te tehnologije [3]. Glavni cilj te raziskave je bil prenos doseženih rezultatov v dnevno livarsko prakso podjetja Fimes in tako povečati možnost, da se podjetje lahko obrne na kupce s področja letalske industrije, vesoljske tehnike, obrambne industrije  in podobnih industrij z vrhunskimi tehnologijami [4].
 
Celotni projekt je bil razdeljen na 7 delov in zato ima tudi ta prispevek sedem poglavij (1.1 – 1.7), ki prikazujejo glavne faze precizijskega litja:
1) Matična kokila za izdelavo voščenih modelov
2) Voščeni model
3) Keramična maska
4) Priprava aluminijeve taline
5) Livna tehnika
6) Zapolnjevanje livne votline keramične maske s talino
7) Končne operacije in nadzor celotnega izdelavnega procesa.
 
V prvem letu projekta (2011) smo analizirali dejanske razmere za vsako fazo v livarni podjetja Fimes (konstruiranje kokil, izdelava voščenih modelov, zgradba modela skupaj z ulivnim sistemom, nadzor obstoječega postopka izdelave mask, priprava aluminijeve taline, tehnike litja itn) in za vsako fazo tudi predvideli bodoče raziskave. 
 


na vrhA. Megušar, M. Debeljak, P. Mrvar, A. Mahmutović,

LTH Ulitki d.o.o., Vincarje 2, Škofja Loka
Univerza v Ljubljani, NTF, OMM,Katedra za livarstvo (SI) ,  Aškerčeva 12, Ljubljana
TC livarstvo d.o.o. Teslova 30, 1000 Ljubljana www://tc-liv.eu


UPORABA »JET COOLING« SISTEMA ZA LOKALNO USMERJENO STRJEVANJE ULITKOV IZ AL-ZLITINE


IZVLEČEK

Ulitki iz aluminijevih zlitin morajo pogosto zagotavljati funkcionalnost nosilnega ali tesnilnega elementa. Zaradi tega je potrebno ulitkom iz visokotlačnega litja zagotoviti kakovostno strukturo materiala. Pri oblikovanju izdelkov ni možno vedno zagotoviti obliko, ki bi bila tudi najboljša za proces visoko tlačnega litja. Posledica tega je nastajanje poroznosti v ulitkih. Le-te z klasičnimi metodami ni mogoče vedno odpraviti, zaradi tega lahko uporabimo lokalno usmerjenega strjevanja, ki v posamičnih delih ulitka izboljša kakovost materiala.
 


na vrhSrđan Marković, Mauro Cibaldi, Marko Stakić, Srećko Manasijević,Radomir Radisa

Tehnološko-metalurška fakulteta Univerza Beograd, Karnegijeva 4, 11000, Beograd, Srbija, www.tmf.bg.ac.rs
DERAL Spa-Via Moretto 80, 25025 Manerbio (BS), Italija, www.deral.it 
Eling,A.D.Georgija Jaksica 14,L.Sor,15300 Loznica,Srbija,www.eling.rs
LOLA-Institute, Kneza Viseslava 70a, 11000 Beograd, Srbija, www.li.rs 

UČINEK ELEKTRO-MAGNETNEGA POLJA MAJHNIH FREKVENC NA IZDELAVO IN LASTNOSTI ALUMINIJEVE ZLITINE 6060, ULITE V KOKILO Z NEPOSREDNIM HLAJENJEM

 

POVZETEK

Prispevek opisuje raziskavo učinka elektro-magnetnih polj majhnih frekvenc med navpičnim polkontinuirnim litjem drogov iz aluminijeve zlitine 6060. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati klasičnega polkontinuirnega litja. Primerjava je pokazala, da ima ulivanje v elektro-magnetnem polju majhnih frekvenc številne prednosti, kot gladko površino drogov, drobnejša zrna po prerezu, drobnejšo mikrostrukturo in enakomerno porazdelitev intermetalnih faz v zlitini ob enakih ali celo rahlo boljših mehanskih lastnostih. Zato uporaba takega postopka litja predstavlja možnost za ekonomske prihranke.
 
Ključne besede: elektromagnetno nizkofrekvenčno litje, kokilno litje z neposrednim hlajenjem, aluminijeva zlitina, mikrostruktura, mehanske lastnosti
 

na vrh