Livarski vestnik 60/2013 št. 2

J. Rosc, D. Habe, G. Schindelbacher, P. Schumacher
Avstrijski livarski raziskovalni inštitut, Parkstr.21, 8700 Leoben, Avstrija
Katedra za livarska raziskovanja, Montanistična univerza Leoben, Franz-Josef-Str. 18, 8700 Leoben, Avstrija
NOV RAZVOJ V RAČUNALNIŠKI RENTGENSKI TOMOGRAFIJI ZA ALUMINIJEVE ZLITINE

 

Danijel Mitrović , Aleš Strmole, Jožef Medved and Primož Mrvar
Livar d.d., Ljubljanska c. 43,  1295 Ivančna Gorica
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, Aškerčeva 12
UČINEK VIBRACIJ IN LOKALNE OHLAJEVALNE HITROSTI NA EVTEKTOIDNO PREMENO V SIVI LITINI S KROGLASTIM GRAFITOM

 

prof. dr. Faruk Unkić, Gordana Gojsević-Marić, dipl. ing, Damjan Žveglić, dipl. inž, Branko Dikić, dipl.inž.
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za metalurgijo, Hrvaška
Elkem AS, Podružnica v Zagrebu, Hrvaška
KOVIS Livarna d.o.o. Štore, Slovenija
ZNAČILNOSTI TRANSFORMACIJ V DUALNI OSNOVNI MIKROSTRUKTURI BAINITNO POBOLJŠANE DUKTILNE LITINE


J. Rosc, D. Habe, G. Schindelbacher, P. Schumacher

Avstrijski livarski raziskovalni inštitut, Parkstr.21, 8700 Leoben, Avstrija
Katedra za livarska raziskovanja, Montanistična univerza Leoben, Franz-Josef-Str. 18, 8700 Leoben, Avstrija


NOV RAZVOJ V RAČUNALNIŠKI RENTGENSKI TOMOGRAFIJI ZA ALUMINIJEVE ZLITINE

IZVLEČEK
Obnašanje aluminijastega ulitka je odvisno od občutljivega ravnotežja med neizogibnimi napakami pri litju, kot so pore, in optimiranimi lastnostmi materiala osnove. Z računalniško rentgensko tomografijo je postala dostopna tehnika za podrobno raziskovanje napak, od tistih, ki so kritične velikosti za ulitek, do vpliva manjših napak pri litju. Vendar ta trodimenzijska tehnika še ni standardizirana, kot so dvodimenzijske metalografske metode za ugotavljanje velikosti in porazdelitve por. Na drugi strani se lahko obnašanje osnove, ki prenaša obremenitve, doseže z enakomerno drobnozrnato mikrostrukturo. Prispevek daje pregled trenutnega stanja za kvantifikacijo por in njihovega vpliva na mehanske lastnosti.


na vrhDanijel Mitrović , Aleš Strmole, Jožef Medved and Primož Mrvar

Livar d.d., Ljubljanska c. 43,  1295 Ivančna Gorica
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, Aškerčeva 12

 

UČINEK VIBRACIJ IN LOKALNE OHLAJEVALNE HITROSTI NA EVTEKTOIDNO PREMENO V SIVI LITINI S KROGLASTIM GRAFITOM


IZVLEČEK

Prispevek obravnava vpliv vibracij in ohlajevalne hitrosti na evtektoidno transformacijo železove litine EN-GJS-500-7 s kroglastim grafitom, s trdotami od 240 HB v debelostenskih delih do 170 HB v tankostenskih delih. Ulitki so bili izdelani v livarni Livarja d.d. s standardno metodo litja v forme iz surovega peska, izdelane na vodoravni formarski liniji. 
 
Evtektoidno transformacijo smo preiskovali z različnimi tehnikami, z metalografsko analizo s svetlobnim mikroskopom, z diferenčno vrstično kalorimetrijo (DSC) in z meritvami trdote na preskušancih različnih dimenzij, merjene pa so bile tudi natezne trdnosti pri sobni temperaturi. 
 
Z analizo slike smo ugotavljali število grafitnih kroglic, morfologijo grafitnih delcev in deleže mikrostrukturnih konstituent. Za kemične analize je bila uporabljena plamenska spektroskopija.
 
S simulacijo litja in programsko opremo za termično analizo smo računali in napovedovali potek strjevanja, ohlajevalne krivulje in mehanske lastnosti.
 
Ključne besede: evtektoidna premena, železova litina s kroglastim grafitom, ohlajevalna hitrost, vibriranje
 


na vrhprof. dr. Faruk Unkić, Gordana Gojsević-Marić, dipl. ing, Damjan Žveglić, dipl. inž, Branko Dikić, dipl.inž.

Univerza v Zagrebu, Fakulteta za metalurgijo, Hrvaška
Elkem AS, Podružnica v Zagrebu, Hrvaška
KOVIS Livarna d.o.o. Štore, Slovenija

ZNAČILNOSTI TRANSFORMACIJ V DUALNI OSNOVNI MIKROSTRUKTURI BAINITNO POBOLJŠANE DUKTILNE LITINE

 

POVZETEK

Predstavljena je raziskava železove litine s kroglastim grafitom, malo legirane s Ni, Cu, Mo, namenjene za bainitno poboljšanje in izdelavo ulitkov kakovosti GJS 800-10 po HRN-EN 1564: 2011. Železova litina s kroglastim grafitom je bila izdelana po ti. dupleksnem talilnem postopku in talina obdelana po postopku Sandwich. Preskušanci so bili vzeti iz ulitka z debelino 50 mm, ki je bil ulit v peščeno formo iz svežega peska. Na osnovi kemijske sestave je bil s programom Thermo-Clac (TCW 4) konstruiran ravnotežni fazni diagram, izračunani pa sta bili zgornja in spodnja kritična temperatura, ki določata medkritično območje avstenitizacije ali območje delne avstenitizacije. Simultana termična analiza malolegirane železove litine s kroglastim grafitom je bila narejena z diferenčno vrstično kalorimetrijo (DSC). Ugotovljeni sta bili značilni temperaturi evtektoidnega območja. Vzorci železove litine s kroglastim grafitom, ki so bili žarjeni v medkritičnem območju in gašeni v vodi, so bili metalografsko preiskani s programsko opremo Analysis ®´Materials Research Lab. Ugotavljali so se deleži posameznih faz v odvisnosti od temperature delno avstenitizirane litine.
 
Ključne besede: bainitna litina s kroglastim grafitom, značilnosti transformacij, dualna mikrostruktura osnove, medkritična temperatura avstenitizacije
 

na vrh