Livarski vestnik 60/2013 št. 1

Nadežda M. Talijan
Univerza v Beogradu, Inštitut za kemijo tehnologijo in metalurgijo, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija
OBDELAVA, LASTNOSTI IN UPORABA NAPREDNIH MATERIALOV ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE

DUL, Jenö (ontdul@uni-miskolc.hu); LESKO, Zsolt(lesko.zsolt@gmail.com); JUHASZ, Borbala(juhaszboriska@gmail.com)
Univerza v Miškolcu, Oddelek za livarstvo, Miškolc, Madžarska
ANALIZA TOPLOTNEGA STANJA ORODJA ZA TLAČNO LITJE


Jožef Medved, Maja Vončnina, Grega Klančnik, Primož Mrvar
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
TERMODINAMIČNO MODELIRANJE KOT POMOČ PRI OPTIMIRANJU ALUMINIJEVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJNadežda M. Talijan
Univerza v Beogradu, Inštitut za kemijo tehnologijo in metalurgijo, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija

OBDELAVA, LASTNOSTI IN UPORABA NAPREDNIH MATERIALOV ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE

IZVLEČEK
Predstavljen prispevek predstavlja kratek pregled eksperimentalnih rezultatov preiskovanja različnih izdelavnih tehnologij za električne kontaktne materiale vrste srebro-kovinski oksid z vidika razmerja izdelavna metoda – lastnosti. Dve najpogostejši izdelavni poti, ki sta notranja oksidacija/metalurška izdelava bloka ali metalurgija prahov, sta predstavljeni na primeru materialov Ag-CdO in Ag-ZnO. Za ilustracijo alternativnih izdelavnih poti, ki omogočajo boljšo disperzijo kovinskega oksida v srebrovi osnovi in ki so okolju bolj prijazne, smo izbrali kontaktni material Ag- SnO2. Predstavljena je izdelava materialov za električne kontakte z mehanskim mešanjem začetnih prahov v visokoenergijskem krogličnem mlinu. Dobljeni eksperimentalni rezultati pri uporabi različnih metod uvajanja nanodelcev SnO2   v srebrovo osnovo, kot je klasično mešanje v metalurgiji prahov in metoda s šablono, so prikazani in analizirani z vidika vpliva na mikrostrukturo in fizikalne lastnosti (gostota, trdota, električna prevodnost) izdelanih materialov za električne kontakte iz Ag-SnO2 .

Ključne besede: kontakti iz srebra in kovinskega oksida, nanodelci SnO2 , izdelava, lastnosti


na vrhDUL, Jenö (ontdul@uni-miskolc.hu); LESKO, Zsolt(lesko.zsolt@gmail.com); JUHASZ, Borbala(juhaszboriska@gmail.com)
Univerza v Miškolcu, Oddelek za livarstvo, Miškolc, Madžarska

ANALIZA TOPLOTNEGA STANJA ORODJA ZA TLAČNO LITJE


IZVLEČEK

Toplotno ravnotežje livnega cikla se lahko zagotovi pri kratkih ciklih z žarjenjem orodja za tlačno litje, ker lahko dobro konstruiran in dobro delujoč hladilni sistem izboljša produktivnost. Nepravilno hlajenje pa lahko vodi do toplotnega neravnotežja v orodju, kar poslabša kakovost ulitkov, skrajša življenjsko dobo orodja za tlačno litje in s tem poslabša produktivnost. Poleg teoretične preiskave konstrukcije in delovanja hladilnega sistema je zelo pomembno ovrednotenje učinkovitega odstranjevanja toplote. Ta prispevek opisuje analizo delovanja hladilnega sistema pri ulivanju tankostenskih ulitkov iz zlitine AlSi9Cu3 pri različnih parametrih hlajenja. Z merjenjem temperatur na vstopu in izstopu ter pretokov hladilnih sredstev so bile ugotovljene količine toplote v hladilnih krogih in predlagana optimizacija hladilnega sistema. Ugotovitve analize se lahko uporabijo za konstruiranje in optimalno delovanje hladilnih sistemov pri tlačnem litju.na vrhJožef Medved, Maja Vončnina, Grega Klančnik, Primož Mrvar
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo


TERMODINAMIČNO MODELIRANJE KOT POMOČ PRI OPTIMIRANJU ALUMINIJEVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ

 

POVZETEK

Termodinamske karakterizacije livarskih Al zlitin z izračunanimi in eksperimentalno pridobljenimi podatki povečuje razumevanje zlitin na osnovi aluminija, ki se uporabljajo za ulitke z majhno maso v industrijskih aplikacijah. Nova generacija termodinaskih podatkov baz je osnova za razvoj novih ulitkov, možnosti uporabe, modeliranja itd. Vsekakor je ekperimentiranje še vedno potrebno za potrjevanje in optimiziranje obstoječih termodinamičnih podatkovnih baz. Pomembna je uporaba različnih kombinacij elementov v določenih temperaturnih področjih za pridobivanje informacij tvorbe različnih faz (trdne raztopine, intermetalne spojine). Določali smo sestavo, tip in delež posameznih faz ter poteke ravnotežnih in neravnotežnih procesov in karakterističnih temperatur za lahke zlitine. Termična analiza daje nove informacije o termodinamičnih lastnostih, faznih premenah in izločanju faz, ki jih lahko uporabimo za podatkovne baze in simulacije ulitkov. Namen tega dela je pridobiti natančne termodinamične lastnosti preiskovanih zlitin kot osnovo za nadaljnje preiskave in industrijske aplikacije.

na vrh