Livarski vestnik 59/2012 št. 3

Jonas Oldin
Calderys Nordic AB, Göteborg, Švedska
QD: QUICK DRYING(HITRO SUŠENJE)-NOVA GENERACIJA LIVNIH OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV
PREDNOST HITRO SUŠEČIH SE LIVNIH OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV ZA LIVARSKE LONCE

Jožef Medved1, Silvia Gaiani2,3, Maja Vončina1, Primož Mrvar1, Robert Tisu2
VISOKOTEMPERATURNA OKSIDACIJA Ti-MATERIALOVLASTNOSTI DUKTILNE LITINE


Kosour V., Vasčak T., Horaček M.
SIMULACIJA VBRIZGOVANJA VOSKA

A. Brili, J. Kemperle, B. Taljat,
SESTAV LIVARSKE KOMORE IN BATA VISOKE UČINKOVITOSTIJonas Oldin
Calderys Nordic AB, Göteborg, Švedska


QD: QUICK DRYING(HITRO SUŠENJE)-NOVA GENERACIJA LIVNIH OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV
PREDNOST HITRO SUŠEČIH SE LIVNIH OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV ZA LIVARSKE LONCE


Uvod

 

Pri številnih operacijah litja in transporta so lonci za litje in obdelavo taline običajno obloženi z ulitimi ognjevzdržnimi materiali, z malo cementa (LCC), z zelo malo cementa (ULCC) ali z ognjevzdržnim materialom za mokro nabijanje. Ti lahko povzročajo razne težave, kot je skrajšana življenjska doba ali pokanje zaradi temperaturnih ciklov. Ognjevzdržne obloge livarskih loncev so stalno izpostavljene temperaturnim ciklom. Ta velika obremenitev s toplotno-mehanskimi napetostmi povzroča razpoke. Stalni temperaturni cikli ognjevzdržne obloge so eden od bistvenih parametrov, ki vplivajo na zdržljivost obloge. Konstrukcija proizvodnih linij povzroča neugodna temperaturna nihanja pri transportnih in livnih loncih. Te težave nastopajo zaradi možnosti pregrevanja, izpuščanja prehladne taline in tempa proizvodnje. Ustrezno ravnanje z lonci je manj pomembno od zahtev proizvodnje.

Poleg tega se vedno zahtevajo prihranki pri energiji in dolgi cikli sušenja današnjih oblog predstavljajo primerno področje za izboljšave.

Razpoložljivost loncev je tudi zelo pomembna pri današnjih livarniških operacijah. Čas obdelave naročila za zamenjavo stare obloge pri klasičnih ulitih materialih, z malo ali zelo malo cementa, je dolg, izdelava, trdenje in sušenje ulite ognjevzdržne obloge pred uporabo lonca pomeni, da lonec ni v proizvodnji. Izboljšave s krajšanjem časa zamenjave obloge pomeni bolj prilagodljiv park loncev in manj ur dela v delavnici za ognjevzdržno oblaganje loncev.

Poleg tega je natančno krmiljeni dolgotrajni sušilni program vedno potreben pri klasičnih ognjevzdržnih materialih, z malo ali zelo malo cementa ali pri plastičnih materialih za mokro nabijanje. Treba je upoštevati varnostne vidike v vseh fazah obratovanja. Sušenje teh oblog je energijsko in stroškovno potratno.

na vrh

 Jožef Medved1, Silvia Gaiani2,3, Maja Vončina1, Primož Mrvar1, Robert Tisu2

VISOKOTEMPERATURNA OKSIDACIJA Ti-MATERIALOV


Izvleček

Analizirali smo visokotemperaturno obnašanje različnih titanovih zlitin pri 800oC in 900oC v zračni atmosferi. Poskuse oksidacije smo napravili pri izotermnih razmerah. Kot primerjalni material smo vzeli Ti-Gr.2, ki ima najmanjšo odpornost proti visokotemperaturni oksidaciji. Zlitine Ti-Gr.37A in Ti-Gr.37B so bolj odporne pred oksidacijo, medtem ko je zlitina z večjim deležem Al malo bolj nagnjena k oksidaciji. Zlitina s trgovskim imenom Ti-exhaust, ki je bila razvita za izpušne sisteme, je pokazala največjo odpornost proti visokotemperaturni oksidaciji.

Ključne besede: Ti-zlitine, visokotemperaturna oksidacija, termogravimetrija

na vrhKosour V., Vasčak T., Horaček M.


SIMULACIJA VBRIZGOVANJA VOSKA

 

Tehnološka univerza Brno, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za izdelavne tehnologije, Technicka 2896/2 Brno, Češka republika, http://www.fme.vutbr.cz/ , tel: +420 541141357, email: ykosou00@stud.fme.vutbr.cz

Ključne besede: precizijsko litje, ProCast, simulacija, vbrizgavanje voska, voščeni model

Izvleček

Prispevek obravnava pripravo in optimizacijo simulacije vbrizgavanja voska z uporabo programske opreme ProCast. Opisuje optimizacijo in vrednotenje simulacije toka voska pri izdelavi voščenih modelov. Konstruirana je bila preprosta vbrizgovalna šoba za vrednotenje 'prototipne' simulacije. Z digitalnim video rekorderjem se je zasledovalo njeno polnjenje na stroju za vbrizgavanje, pridobljene rezultate teh poskusov pa se je potem primerjalo z računalniškim napovedovanjem. Optimirana 'prototipna' simulacija se je potem uporabila za bolj zapletene oblike dejanskih voščenih modelov.

na vrh

 A. Brili, J. Kemperle, B. Taljat,


SESTAV LIVARSKE KOMORE IN BATA VISOKE UČINKOVITOSTI


Povzetek

 

V delu smo podrobneje preučili livno komoro tlačnega stroja za izboljšanje njenega delovanja in podaljšanje življenske dobe.  Na podlagi preprostih preskusov in računalniških simulacij smo izvedli izboljšave livne komore v smislu projektiranja, selekcije materialov in površinskih obdelav.  Predlagana sta dva nova sistema livnih komor za posebne delovne pogoje. Najpomembnejše prednosti se nanašajo na izboljšave, povezane z enakomernejšo porazdelitvijo temperature v komori, zmanjšano pregrevanje materiala na mestih stika s talino, kar ima za posledico zmanjšanje aksialnega upogibanja komore in zmanjšanja ovalnosti notranje odprtine.  Nadalje je bila razvita nova generacija batov za tlačno litje.  Preučili smo sestav komora-bat za doseganje optimalnega delovanja in daljše življenjske dobe.

na vrh