Livarski vestnik 58 / 2011 št. 4

Ambos, E. in Besser, W.
NOVE TEHNIŠKE REŠITVE – ODGOVOR TLAČNEGA LIVARJA NA IZZIVE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE S POVEČANO INTEGRACIJO SESTAVNIH DELOV IN POVEČANIMI ZAHTEVAMI PO KAKOVOSTI DELOV

prof. inž. ELBEL, T.
UGOTAVLJANJE IN PREPREČEVANJE LIVARSKIH NAPAK


Dragoslav Stamenković, Miodrag Čolić, Aleksandra Čairović, Ivan Anžel, Lidija Zorko, Rebeka Rudolf
ŠTUDIJ VPLIVA PONOVNEGA LITJA NA BIOKOMPATIBILNOST ZOBNE ZLATE ZLITINEAmbos, E. in Besser, W.

NOVE TEHNIŠKE REŠITVE – ODGOVOR TLAČNEGA LIVARJA NA IZZIVE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE S POVEČANO INTEGRACIJO SESTAVNIH DELOV IN POVEČANIMI ZAHTEVAMI PO KAKOVOSTI DELOV

Izvleček

 

Postopek tlačnega litja je že dolgo poznan v avtomobilski industriji. Po tem postopku izdelani deli iz aluminija in magnezija se zelo široko uporabljajo zaradi ugodnih lastnosti. Zadnji čas vse bolj zaznamuje razvoj v smeri integralnih konstrukcij. S tem je povezana večja kompleksnost in zapletenost delov ob povečanju učinkovitosti. S tem povezane vse večje tehnološke težave izdelave se morajo reševati z nadaljnjim razvojem tlačnega litja ob uporabi novih tehnoloških rešitev. Na ta način izdelane dele lahko z vso pravico označimo kot vrhunsko tlačno litje.

na vrhprof. inž. ELBEL, T.

UGOTAVLJANJE IN PREPREČEVANJE LIVARSKIH NAPAK


Povzetek

 

Natančna diagnoza (ugotavljanje) livarskih napak in uporaba zdravilnih sredstev sta potrebni za zmanjšanje izmeta in proizvodnih stroškov v livarnah. Ugotavljanje in analiza livarskih napak predstavljajo kompleksno vprašanje. Prepoznavanje napake je ključ za njeno odstranitev. Ta prispevek ima za cilj sistematičen pristop k identifikaciji napak, ugotavljanju vzrokov in priporočil za njihovo odpravljanje. Sistematičen pristop k diagnozi napak in njihovem preprečevanju ima naslednje stopnje:
  1. Anamneza (pregled pojavljanja, zgodovina)
  2. Identifikacija (zunanji znaki ali vizualna opažanja)
  3. Različni načini diagnoz
  4. Posebne analiza materialov (kemična, mikrostrukturna, mikroskopska preiskava)
  5. Končna diagnoza
  6. Ugotavljanje vzrokov nastanka napak, ukrepi za njihovo zdravljenje – odpravljanje
  7. Preprečevanje nastanka napak in realizacija tega
  8. Vrednotenje postopka

Ključne besede: identifikacija napake, preprečevanje, ugotavljanje vzrokov


na vrhDragoslav Stamenković, Miodrag Čolić, Aleksandra Čairović, Ivan Anžel, Lidija Zorko, Rebeka Rudolf


ŠTUDIJ VPLIVA PONOVNEGA LITJA NA BIOKOMPATIBILNOST ZOBNE ZLATE ZLITINE


Izvleček

 

Cilj te raziskave je analiza vpliva ponovnega litja na mikrostrukturo in biokompatibilnost zobne zlate zlitine z velikim deležem plemenite kovine. Pripravljeni vzorci zlitine Dentor S, ki so bili enkrat, štirikrat in osemkrat staljeni ter uliti, so se uporabili za ugotavljanje primarnega draženja in občutljivosti kože na poskusnih živalih. Ekstrakt zlitine, ki je bil pripravljen s kondicioniranjem vzorcev zlitine Dentor S v mediju celične kulture, se je uporabil za študij citotoksičnosti za celice L929. Elementno sestavo in površinske spremembe na površini zlitine smo ugotavljali z energijskodisperzijsko rentgensko analizo (EDX) oz. optično mikroskopijo. Rezultati so pokazali, da je ponovno ulivanje zmanjšalo biokompatibilnost zlitine Dentor S, kar se je pokazalo v zmanjšani metabolični in razmnoževalni aktivnosti celic L929, ter da je bil ta učinek v korelaciji s številom pretaljevanj in ulivanj. Vendar noben od vzorcev zlitine Dentor S ni povzročil draženja in občutljivosti kože na poskusnih živalih. EDX-analiza je pokazala, da se je pri ponovnih ulivanjih povečal delež Au in Cu v zlitini ter zmanjšal delež Pt,  Pd in Zn. Te spremembe so se pokazale tudi pri opazovanju s svetlobnim mikroskopom. Za zaključek: rezultati so pokazali, da ponovno litje zlate zlitine z velikim deležem plemenitih kovin spreminja njeno mikrostrukturo in zmanjšuje biokompatibilnost, kar pomeni, da se je takšni praksi treba v zobotehniki izogibati.

Ključne besede: zobna zlitina z velikim deležem plemenitih kovin, biokompatibilnost, mikrostruktura  

na vrh