Livarski vestnik 57 / 2010 št. 3

Jan Szajnar, Mirosław Cholewa, Marcin Stawarz, Tomasz Wróbel, Wojciech Sebzda
MODIFICIRANJE SIVE LITINE Z MAGNETNIM POLJEM

Maja Vončina, Jožef Medved, Primož Mrvar, Vitoslav Bratuš, Miro Zdovc, Ivan Kosmač
VPLIV DODATKA KROŽNE LITINE NA KAKOVOST TALINE


Miran Dolinšek, Slavko Dolinšek, Anton Papež
LASERSKO SINTRANA ORODJA ZA TLAČNO LITJE NEŽELEZNIH KOVINJan Szajnar, Mirosław Cholewa, Marcin Stawarz, Tomasz Wróbel, Wojciech Sebzda

Modificiranje sive litine z magnetnim poljem

Povzetek

 

Eden izmed načinov za dosego enakomernosti livne mikrostrukture je uporaba prisilne konvekcije staljene kovine med kristalizacijo v formi ali v kokili pri kontinuirnem litju. Članek predstavlja rezultate, ki opisujejo vpliv določenih parametrov vrtilnega elektromagnetnega polja, ki povzroča gibanje tekoče kovine v formi, na morfologijo grafita v sivi litini. Pri litju pod vplivom elektromagnetnega polja smo dobili različne oblike grafitnih kosmičev pri različnih hitrostih strjevanja tekoče kovine v območju med temperaturo litja in temperaturo solidus, TZAL÷TL.

na vrhMaja Vončina, Jožef Medved, Primož Mrvar, Vitoslav Bratuš, Miro Zdovc, Ivan Kosmač

Vpliv dodatka krožne litine na kakovost taline


Povzetek

 

V livarni lahkih zlitin Hidria Rotomatika se uporablja za dosego litine ustrezne kakovosti material, ki je sestavljen iz primarnih blokov ter krožnega materiala. Krožni material nastane v procesu tlačnega litja in mehanske obdelave ter kot deli livnega sistema. V krožni material se daje tudi izmetne kose (škart).
Izvedena je bila analiza vpliva dodatka reciklažnega materiala na mehanske lastnosti in kakovost izdelkov (ulitkov).
Meritve so bile zastavljene tako, da se zasleduje kakovost materiala od vhodnih surovin preko celotnega procesa do končnega izdelka. Pri tem je bilo narejenih več serij z različnimi deleži krožnega materiala. Kot primerjava je bila šarža v redni proizvodnji. Za pretaljevani material in litino so bile narejene kemijske analize ter hkrati enostavna termična analiza. Ulitke iz posameznih serij smo mehansko obdelali in preverili tesnost kot standardni del procesa izdelave. Hkrati smo vzeli vzorce za natezno trdnost, simultano termično analizo ter mikrostrukturno analizo.
Ključne besede: krožna litina, reciklaža, kakovost končnih ulitkov.


na vrhMiran Dolinšek, Slavko Dolinšek, Anton Papež


Lasersko sintrana orodja za tlačno litje neželeznih kovin


Povzetek

 

Pri izdelavi orodij za tlačno litje aluminija in njegovih zlitin ter drugih barvnih kovin se vse bolj zahtevajo tudi hitre in poceni rešitve. Samo te omogočajo vračanje stroškov vlaganj v orodja. Za veliko aplikacij je že dovolj, da so orodja primerna za litje manjših serij (do 1000 ulitkov), za tehnične prototipe pa včasih zadošča že 100 ulitkov. Neposredno lasersko sintranje kovinskih prahov (DMLS – Direct Metal Laser Sintering) je  danes eden od najnaprednejših postopkov za hitro izdelavo prototipov (RP – Rapid Prototyping) in za hitro izdelavo orodij (RT - Rapid Tooling). Geometrične oblike, ki jih je ali težko ali celo nemogoče izdelati s konvencionalnimi metodami (npr. komplicirane notranje kanale) je sedaj že možno sintrati za funkcionalna preskušanja (npr. za avtomobilsko ali elektronsko industrijo ter industrijo gospodinjskih aparatov).  V prispevku je prikazana možnost uporabe postopka DMLS za izdelavo vložkov orodij tlačno litje aluminija in rezultati preskušanja takšnih orodij v industrijskem okolju.
Ključne besede: hitra izdelava orodij, direktno lasersko sintranje, kovinski prahovi.

na vrh