Livarski vestnik 56 / 2009 št. 4

Babette Tonn, Lutz Dekker, TU Clausthal, Nemčija
Novi pogledi na vpliv elementov v sledeh (oligoelementov) na nukleacijo in rast zrn v talinah železove litine

Mitja Petrič, Primož Mrvar, Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Določanje nagnjenosti h krčenju in sposobnosti napajanja Al zlitin


KRUTIŠ, V., KOVÁČ, M., MECAS ESI s.r.o., www.mecasesi.cz
Livarske rešitve skupine ESI – numerične simulacije kot orodje za komuniciranjeBabette Tonn, Lutz Dekker

Novi pogledi na vpliv elementov v sledeh (oligoelementov) na nukleacijo in rast zrn v talinah železove litine

Povzetek

 

Stabilnost procesov v livarnah in povečane zahteve po dobrih mehanskih lastnostih zahtevajo osnovno razumevanje strjevalnih procesov pri železovih litinah. To je potrebno na eni strani za čim večje zmanjšanje proizvodnih stroškov in na drugi strani za zmanjševanje onesnaženja okolja pri izdelavi ulitkov iz železove litine ter njihovi uporabi v strojništvu.
Predstavljeni primer je povezan s trendom zmanjševanja velikosti motorjev z notranjim zgorevanjem zaradi zmanjšanja emisij CO2 ob sočasnih zahtevah po povečanju zmogljivosti in mirnosti teka (‘kultura gibanja’ - Laufkultur). Povečanje tlaka v valjih in temperatur zgorevanja zahtevata uporabo naprednih materialov na osnovi železa. Razumevanje vpliva elementov v sledeh na nukleacijo in nastanek mikrostrukture je pomembna osnova za ciljan razvoj materialov na osnovi železove litine.
Doseganje večjih specifičnih moči se ne zahteva le od motorjev z notranjim zgorevanjem, ampak se tudi v elektrarnah zahtevajo vse večje moči in boljša učinkovitost od plinskih in parnih turbinskih strojev. Želi se dosegati temperature nad 550 oC. Pričakuje se renesansa materialov na osnovi železovih litin, ki bi nadomestili zahtevno in drago jekleno litino na teh področjih.
Mehanizmi vpliva elementov v sledeh, kot so Sb, Ce ali La, v železovih litinah na nukleacijo in obliko grafitnih izločkov so zelo slabo poznani. Številne objave opisujejo npr. pozitiven učinek majhnih koncentracij Sb na zmanjšanje količine masivnega grafita (chunky graphite) v debelostenskih delih iz železove litine s kroglastim grafitom, kot so preje omenjeni sestavni deli v elektrarnah. Vendar prevelika koncentracija tega elementa vodi do popačenja grafita, kar močno poslabša mehanske lastnosti sestavnih delov. Medsebojno učinkovanje elementov v sledeh je slabo raziskano in sloni le na empiričnih opazovanjih.
Uporabili bomo nove metode za pojasnjevanje učinka elementov v sledeh na nukleacijo in rast zrn v materialih na osnovi železovih litin.

na vrhMitja Petrič, Primož Mrvar, Jožef Medved

Določanje nagnjenosti h krčenju in sposobnosti napajanja Al zlitin 


Povzetek

 

Razvita je bila metoda za določevanje nagnjenosti aluminijevih zlitin h krčenju. S pomočjo te metode si lahko pomagamo pri načrtovanju ulitkov in napajalnega sistema, rezultate pa lahko uporabimo tudi pri optimizaciji in usklajevanju rezultatov, pridobljenih s simulacijskimi programi za simuliranje livarskih procesov. Uliti ulitki so bili analizirani z rentgensko analizo in bili prerezani za točen vpogled in določitev krčilne poroznosti. Rezultate smo primerjali s simuliranimi rezultati, prav tako pa je bila izvedena termična analiza v ulitku, s katero smo si pri simulaciji  pomagali določiti prenos toplote iz ulitka na formo. S tako pridobljenimi eksperimentalnimi rezultati si lahko pomagamo pri nastavljanju robnih pogojev pri simulaciji livarskih procesov in se tako z rezultati približamo realnosti.
Ključne besede: način strjevanja, napajanje, vrat napajalnika, krčilna poroznost


na vrhKRUTIŠ, V., KOVÁČ, M.

Livarske rešitve skupine ESI – numerične simulacije kot orodje za komuniciranje

Povzetek

 

Skupina ESI (ESI Group) kot pionir pri razvoju računalniške opreme za preskušanje virtualnih prototipov  razvija edinstveno globalno rešitev, ki se imenuje »virtualni preskusni prostor » (Virtual Try-Out-Space – VTOS). Ta medij omogoča zvezne izboljšave izdelka med tehničnim konstruiranjem, izdelavo prototipa in proizvodnjo izdelka. Omogoča računalniško simulacijo realnega obnašanja številnih fizikalnih in mehanskih pojavov. Ta kompleksna rešitev nadomešča drage fizikalne prototipe s fizikalno realnim računalniškim modelom. Skupina ESI uporablja najnovejše znanje na področju znanosti o materialih s ciljem, da nadomesti počasne preskuse in odkrivanje pomanjkljivosti realnih prototipov. Na področju tehnoloških procesov podjetje nudi simulacije ulivanja, oblikovanja, varjenja in toplotne obdelave.
Ključne besede: simulacija ulivanja, livarske napake

na vrh