Livarski vestnik 56 / 2009 št. 1

Tomas Elbel, Jiri Hampl
VPLIV KEMIČNE SESTAVE NA LUKNJIČAVOST SIVE LITINE Z VERMIKULARNIM GRAFITOM

Mitja Petrič, Primož Mrvar, Jožef Medved, Maja Vončina, Boštjan Meglič
MEHANSKE LASTNOSTI AL-ZLITIN V ODVISNOSTI OD PARAMETROV TLAČNEGA LITJA


Sebastjan Kastelic, Primož Mrvar, Jožef Medved, Marek Slovaček
SIMULACIJA VARJENJA IN TOPLOTNE OBDELAVE JEKLA S355Tomas Elbel, Jiri Hampl

VPLIV KEMIČNE SESTAVE NA LUKNJIČAVOST SIVE LITINE Z VERMIKULARNIM GRAFITOM

Povzetek

 

Avtorji prispevka so se srečali s pojavom luknjičavosti v poskusnih železovih ulitkih med študijem procesov reoksidacije kovin, ulitih v surove peščene forme. Objavljenih je bilo že več prispevkov s to tematiko [1,2,3]. V tehniški literaturi so o vprašanju luknjičavosti v železovih ulitkih že veliko razpravljali, tako pri sivih litinah z lamelastim grafitom (EN GJL), kot s kroglastim grafitom (EN GJS). Zato se je zdelo, da je mehanizem luknjičavosti v sivih litinah dovolj znan in se ta livarska napaka lahko prepreči tudi pri jeklenih ulitkih. Kljub temu se luknjičavost pojavlja v livarnah pri ulivanju sive litine z lamelastim grafitom, kot tudi s kroglastim grafitom ter tudi jeklenih ulitkov. V preteklosti je bila to stvar izrednih epidemičnih pojavov. Ta študija se dotika skoraj še neraziskanega področja pojavljanja luknjičavosti v ulitkih iz sive litine z vermikularnim grafitom (EN GJV).

na vrhMitja Petrič, Primož Mrvar, Jožef Medved, Maja Vončina, Boštjan Meglič
Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

MEHANSKE LASTNOSTI AL-ZLITIN V ODVISNOSTI OD PARAMETROV TLAČNEGA LITJA


Povzetek

 

V tem članku so opisane mehanske lastnosti nateznih preizkušancev različnih Al-zlitin, ulitih po postopku tlačnega litja. Preiskovane zlitine so bile Al-230D (AlSi12(Fe)), Al-231D (AlSi12Cu(Fe)), Al-226D (AlSi9Cu3(Fe)) ter Al-UF-94 (AlZn10Si8Mg) in so vse namenjene za tlačno litje. Natezni preizkušanci, izdelani po Evropskem standardu, so bili tlačno uliti in nato preizkušeni na dveh nateznih strojih. Pri litju preizkušancev smo spreminjali livne parametre, nastavljene na livnem stroju, ter spremljali temperature orodja. Ugotavljali smo nihanja mehanskih lastnosti v odvisnosti od različnih livnih parametrov.


na vrhSebastjan Kastelic 1, Primož Mrvar 1, Jožef Medved 1, Marek Slovaček 2
1)  Naravoslovnotehniška fakuleta, Univerza v Ljubljani, Slovenija 
2)  Mecas Esi, Češka republika

SIMULACIJA VARJENJA IN TOPLOTNE OBDELAVE JEKLA S355

Povzetek

 

Na proces varjenja vpliva veliko število parametrov. Nekatere med njimi lahko z izkušnjami zelo dobro predvidimo. Pri varjenju velikih, unikatnih konstrukcij pa se lahko izkaže, da je zaradi zapletene geometrije predvidevanje napačno. Za predvidevanje deformacij po varjenju si lahko pomagamo tudi z simulacijskim programom. Edini program, ki omogoča upoštevanje vseh parametrov pri varjenju, je programski paket Sysweld. Z omenjenim programom lahko simuliramo varjenje in toplotno obdelavo. Še posebej se program uporablja za simuliranje varjenja jekla, saj se pri izračunu upošteva tudi CCT diagram. Na podlagi tega lahko predvidimo mikrostrukturo po varjenju. Poleg tega lahko z upoštevanjem spemembe mikrostrukture natančno izračunamo napetosti in deformacije po varjenju. V nadaljevanju so prikazani rezultati prve faze simulacijskega izračuna pri varjenju testnega pokrova. Izračun bo narejen z lokalno globalno meodo. Prva faza je izračun napetosti in deformacij v lokalnih modelih. V drugi fazi pa bodo ti rezultati uporabljeni za izračun napetosti in deformacij na celotnem – globalnem modelu.
Klučne besede: simulacija varjenja, lokalno globalna metoda, Sysweld


na vrh