Livarski vestnik 55 / 2008 št. 4

G. Klösch, B. J. McKay, P. Schumacher:
RAZISKAVA UDROBNILNEGA OBNAŠANJA DELCEV ZRB2 V MAGNEZIJ-ALUMINIJEVIH ZLITINAH

J. Bast, A. Kadauw, A. Malaškin:
OPTIMIZACIJA FORMARSKIH PARAMETROV ZA ZGOŠČEVANJE SUROVEGA PESKA Z RAČUNALNIŠKO SIMULACIJO IN NOVI MERILNIKI ZGOŠČEVANJA


M. Petrič, P. Mrvar, J. Medved:
VPLIV TOPLOTNE OBDELAVE NA DELEŽ MIKROSTRUKTURNIH SESTAVIN V ZLITINI AL–MG–SI–FEG. Klösch, B. J. McKay, P. Schumacher
Katedra za livarstvo, Oddelka za metalurgijo, Montanistične univerze Leoben
Avstrijski livarski inštitut

RAZISKAVA UDROBNILNEGA OBNAŠANJA DELCEV ZRB2 V MAGNEZIJ-ALUMINIJEVIH ZLITINAH

Povzetek

 

V članku je opisan učinek delcev ZrB2 na udrobnjenje mikrostrukture zlitin Mg-Al. Osvetlili smo učinek teh delcev, ki se tvorijo na mestih z različnim deležem topljenca, na velikost zrn mikrostrukture. Delci ZrB2 nastajajo na omenjenih mestih po reakcijah med standardnima zlitinama Al-Ti-B in Al-Zr. Vzorčevali smo po preskusnem postopku TP1, dobljeno velikost zrn primarnega Mg pa smo ugotavljali s presečno metodo. Rastrski elektronski mikroskop z napravo za EDS smo uporabili za pojasnjevanje učinka Zr. Rezultati so pokazali, da ZrB2 uspešno udrobnjuje kristalna zrna v zlitini Mg-Al do zrnavosti 100 µm. Mikrostruktura zlitin Mg-Al se lahko uspešno udrobnjuje s heterogenimi delci ZrB2, kar ugodno izboljša mehanske lastnosti zlitine.

na vrhJ. Bast1, A. Kadauw 1 in A. Malaškin 2
1) Tehniška univerza Bergakademie Freiberg,
Nemčija
2) Georg Fischer AG Leipzig, Nemčija


OPTIMIZACIJA FORMARSKIH PARAMETROV ZA ZGOŠČEVANJE SUROVEGA PESKA Z RAČUNALNIŠKO SIMULACIJO IN NOVI MERILNIKI ZGOŠČEVANJA


Povzetek

 

Kakovost ulitkov pri litju v surove peščene forme je v veliki meri odvisno od zgoščevanja formarskega peska. Parametri formanja s surovim peskom neposredno vplivajo na kakovost litja, porabo energije in čas delovnega cikla. Ne dovolj dobro zgoščevanje lahko vodi do hrapave površine ulitka in porušitev. Čezmerno zgoščevanje zahteva več energije, lahko povzroči livarske napake zaradi premajhne prepustnosti peska za pline ter tudi večjo obrabo modelov in naprav. Nepotrebni časi čakanja, posebno pri postopku zgoščevanja, podaljšajo čas delovnega cikla in povzročijo tudi večjo porabo energije. Določitev optimalnih parametrov zgoščevanja pogosto poteka z metodo poskusa in napake, ki pa je draga in dolgotrajna. Da bi izboljšali te razmere, se proces zgoščevanja modelira s 3D-matematičnim modelom ter izračuna z metodo končnih elementov. Za simulacijo procesa stiskanja razvijamo programsko opremo za prostorski model različnih parametrov zgoščevanja. Za potrjevanje izračunanih in eksperimentalnih podatkov smo uporabili metodo računalniške tomografije. Preiskali smo učinek različnih formarskih parametrov z uporabo novega senzorja. Med zgoščevanjem forme smo zapisovali gostoto peska v različnih delih forme v odvisnosti od časa. Ti rezultati omogočajo livarskemu osebju stalno nadzorovati, prilagajati in optimirati formarski proces.
Ključne besede: formanje s surovim peskom, zgoščevanje, zaznavalo, senzor, numerično modeliranje, računalniška tomografija


na vrhM. Petrič, P. Mrvar, J. Medved
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

VPLIV TOPLOTNE OBDELAVE NA DELEŽ MIKROSTRUKTURNIH SESTAVIN V ZLITINI AL–MG–SI–FE

Povzetek

 

Nove vrste avtomobilskih karoserij v avtomobilski industriji morajo imeti posebno lahke konstrukcije. Zmanjšanje mase lahko dosežemo z izboljšanimi jeklenimi in aluminijskimi materiali; toda lastnosti naprednih materialov in sestavnih delov lahko dosežemo tudi s hibridnimi zasnovami. V okviru javno financiranega projekta (AIF, Nemčija) so Imperia GmbH, Tower Automotive Holding GmbH, Livarski inštitut pri RWTH, Univerza Aachen in Aachenska univerza uporabnih znanosti razvili in preverili novo hibridno zasnovo z uporabo visokotlačnega litja pri izdelavi zloženih ulitkov iz jeklene pločevine in aluminija (ST-LM-Hybrid), slika 1. Po tej novi tehnologiji bo jeklena pločevina ulita skupaj z aluminijevimi zlitinami v tesno povezano sestavino. Prikazali bomo, da lahko hibridi ST-LM – ob ustrezni konstrukciji in izbiri materiala – bolj zmanjšajo maso kot tankostenske, zaprte pločevinske konstrukcije iz sodobnih visokotrdnostnih in vrhunski tlačno uliti aluminijski sestavni deli. Dodatno se lahko izkoristijo vse prednosti združitvenega potenciala, ki ga omogoča livarski proces. V študiji izvedljivosti smo analizirali različna odprta vprašanja: obliko spoja in/ali metalurškega spoja jeklene pločevine in aluminijske zlitine; vpliv površinske obdelave in prekritja jeklene pločevine; prilagajanje sestavin in konstrukcijo orodja; zaostale napetosti in deformacije; korozijo; mehanizem porušitve zloženega dela pri različnih obremenitvah.


na vrh