Livarski vestnik 55 / 2008 št. 3

Jožef Medved, Stanislav Kores, Primož Mrvar, Maja Vončina:
ŽELEZO V ALUMINIJEVIH ZLITINAH

Franc Zupanič, Gorazd Lojen, Mihael Brunčko, Niko Rozman, Ivan Anžel:
KONTINUIRNO LITJE NIKLJEVIH IN KOBALTOVIH ZLITIN


Bührig-Polaczek, T. Röth, N. Novack:
HIBRIDNE LAHKE SESTAVINE KOMPAUNDNIH (ZLOŽENIH) ULITKOV IZ JEKLENE PLOČEVINE IN ALUMINIJAJ. Medved, S. Kores, P. Mrvar, M. Vončina
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta


ŽELEZO V ALUMINIJEVIH ZLITINAH

Povzetek

 

Železo predstavlja v aluminijevih zlitinah glavno nečistočo, pri nekaterih aluminijevih zlitinah pa je glavni zlitinski element, ki izboljša trdoto zlitine, vendar s tem poveča krhkost. V tem delu smo preiskovali, kako se železo raztaplja v elektroliznem aluminiju in zlitini AlSi12Cu(Fe). Raztapljanje železa smo preiskovali z vstavljanjem Fe-žičke v elektrolizni aluminij in zlitino AlSi12Cu(Fe), pri temperaturi 750 °C in različnih časih raztapljanja: 0, 15 in 30 minut. Nato smo vzorce preiskali z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM), kjer smo ugotavljali koncentracijo Fe v zlitini in katere železove faze se izločajo. S simultano termično analizo (STA) smo določali karakteristične temperature in toplote taljenja, strjevanja in izločanja. Opravili smo tudi izračun ravnotežnih faz s pomočjo računalniške simulacije Thermo-Calc, kjer smo določili, katera železova faza se izloča pri strjevanju zlitine AlSi12Cu(Fe).
Ključne besede: Al zlitine, železove faze, termična analiza ...


na vrhF. Zupanič, G. Lojen, M. Brunčko, N. Rozman, I. Anžel
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo


KONTINUIRNO LITJE NIKLJEVIH IN KOBALTOVIH ZLITIN


Povzetek

 

Le manjši delež vakuumsko taljenih nikljevih in kobaltovih zlitin se uliva po postopkih kontinuirnega litja. Za to obstajajo številni razlogi, med njimi so najpomembnejši sorazmerno majhna svetovna proizvodnja teh zlitin, visoko tališče in nepoznavanje obnašanja zlitin pri kontinuirnem litju. Klasično ulite zlitine v obliki ingotov in palic vedno teže dosegajo potrebne lastnosti, saj so zahteve uporabnikov vedno večje. Zato ni čudno, da se številni proizvajalci nikljevih in kobaltovih zlitin odločajo za testiranje primernosti njihovih zlitin za kontinuirno litje, kot tudi uvajanje kontinuirnega litja v njihovo proizvodnjo. V tem delu bomo predstavili razvoj kontinuirnega litja nikljevih in kobaltovih zlitin na pilotni napravi, dotaknili pa se bomo tudi težav pri prenosu rezultatov eksperimentalnega litja v industrijsko prakso.
Ključne besede: kontinuirno litje, konvencionalno litje, nikljeve zlitine, kobaltove zlitine, vakuumsko taljenje, vakuumsko litje


na vrhA. Buhring-Polaczek 1, T. Roth 2, N. Novack 2
1) RWTH, Aachen University
2) Imperia GmbH

HIBRIDNE LAHKE SESTAVINE KOMPAUNDNIH (ZLOŽENIH) ULITKOV IZ JEKLENE PLOČEVINE IN ALUMINIJA

Uvod

 

Nove vrste avtomobilskih karoserij v avtomobilski industriji morajo imeti posebno lahke konstrukcije. Zmanjšanje mase lahko dosežemo z izboljšanimi jeklenimi in aluminijskimi materiali; toda lastnosti naprednih materialov in sestavnih delov lahko dosežemo tudi s hibridnimi zasnovami. V okviru javno financiranega projekta (AIF, Nemčija) so Imperia GmbH, Tower Automotive Holding GmbH, Livarski inštitut pri RWTH, Univerza Aachen in Aachenska univerza uporabnih znanosti razvili in preverili novo hibridno zasnovo z uporabo visokotlačnega litja pri izdelavi zloženih ulitkov iz jeklene pločevine in aluminija (ST-LM-Hybrid), slika 1. Po tej novi tehnologiji bo jeklena pločevina ulita skupaj z aluminijevimi zlitinami v tesno povezano sestavino. Prikazali bomo, da lahko hibridi ST-LM – ob ustrezni konstrukciji in izbiri materiala – bolj zmanjšajo maso kot tankostenske, zaprte pločevinske konstrukcije iz sodobnih visokotrdnostnih in vrhunski tlačno uliti aluminijski sestavni deli. Dodatno se lahko izkoristijo vse prednosti združitvenega potenciala, ki ga omogoča livarski proces. V študiji izvedljivosti smo analizirali različna odprta vprašanja: obliko spoja in/ali metalurškega spoja jeklene pločevine in aluminijske zlitine; vpliv površinske obdelave in prekritja jeklene pločevine; prilagajanje sestavin in konstrukcijo orodja; zaostale napetosti in deformacije; korozijo; mehanizem porušitve zloženega dela pri različnih obremenitvah.


na vrh