Livarski vestnik 55 / 2008 št. 1

Kurt Matzler, Martin Rier, Hans H. Hinterhuber, Birgit Renzl, Christian Stadler
BISTVENI ZAKLJUČKI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA: POROČILO  UČINKOVITOSTI  IN PRIHODNOST NAJPOMEMBNEJŠIH MANAGERSKIH ORODIJ

Michael Schenk, Eberhard Blűmel, Sonja Hintze
VIRTUALNO-REALNOSTNA PODLAGA ZA RAZVOJ LIVARSKE OPREME IN UČENJE NA NJEJ


Mitja Škrbec, Andrej Weiss, Livar d.d., Slovenija
UPORABA SIMULTANEGA INŽENIRINGA PRI RAZVOJU LIVARSKIH PROTOTIPOV IN VZORCEVKurt Matzler, Martin Rier, Hans H. Hinterhuber, Birgit Renzl, Christian Stadler

BISTVENI ZAKLJUČKI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA: POROČILO  UČINKOVITOSTI  IN PRIHODNOST NAJPOMEMBNEJŠIH MANAGERSKIH ORODIJ

Povzetek

 

Glede na število managerskih konceptov in metod, ki so se pojavile, bile objavljene  in izboljševane, se zdi možno vsakodnevno ustvarjanje pobud za premagovanje težav. Na žalost pa so nekatere izmed njih samo muhe enodnevnice z majhnim učinkom na poslovni uspeh. Na osnovi ocene 114 nemških, švicarskih in avstrijskih svetovalcev ta članek poskuša pomagati managerjem določiti, kateri koncepti bodo v veliki meri pomembni v naslednjih letih. 

Avtorji dokazujejo, da je vrednota delničarstva že preteklost, vrača se strateško načrtovanje, zmanjševanje delavcev v organizaciji, “vitek management” in celotno obvladovanje kakovosti -  CEOKA  (TQM), kar so bile teme zadnjega stoletja. Management znanja mora postati bolj prijazen do uporabnika, če hoče preživeti. Procesni management in upravljanje odnosov s partnerji pridobivata na pomenu. 

na vrhMichael Schenk, Eberhard Blűmel, Sonja Hintze

VIRTUALNO-REALNOSTNA PODLAGA ZA RAZVOJ LIVARSKE OPREME IN UČENJE NA NJEJ


Povzetek

 

Virtualno-realnostni modeli se lahko uporabljajo za izobraževanje in doseganje delovnih kvalifikacij osebja na livarniški opremi. Livarska industrija ima namreč velike potenciale predvsem v razvoju dobro usmerjenega izobraževanja zaposlenih. Te metode izobraževanja so osredotočene na ustvarjanje virtualnih modelov livarskih strojev za prikaz njihove zgradbe, funkcionalnosti in delovanja, kot tudi na medmrežno (internetno) uporabo pri proizvajalcih.

Virtualno-realnostna podlaga za ustvarjanje izobraževalnih scenarijev je bila izdelana na Frauenhoferjevem inštitutu za tovarniško obratovanje in avtomatizacijo (Frauenhofer Institute for Factory Operation and Automation) in je osnova za nadaljnji razvoj teh izobraževalnih metod.

To tehniko smo uporabili na izbranih modelih za ilustracijo funkcioniranja tipičnega livarskega stroja, kot je lončna indukcijska peč in stroj za izdelovanje jeder po postopku 'cold box' ter za pripravo le-teh za virtualno izobraževanje. Uporabniki lahko uporabljajo scenarij izobraževanja z interaktivnim 3D-modelom, da dobe informacijo o funkcioniranju prototipnega livarskega stroja in  se preskusijo v upravljanju z njim. S prenosom pomembnih funkcij in ustvarjanja scenarijev v medmrežni obliki imajo uporabniki po želji dostop do izobraževalnih metod po medmrežju.


na vrhMitja Škrbec, Andrej Weiss, Livar d.d., Slovenija

UPORABA SIMULTANEGA INŽENIRINGA PRI RAZVOJU LIVARSKIH PROTOTIPOV IN VZORCEV

Povzetek

 

Ne glede na to da so železove litine vsesplošno uporabne in da so s stroškovnega vidika konstrukcijsko uporaben material, se konstruktorji v najrazličnejših panogah že v razvojnih fazah trudijo doseči optimalno obliko in trdnostne lastnosti ulitka. Konstruktorji lahko danes pospešeno in zanesljivo optimizirajo obliko in uporabnost ulitka.  Segment  3D modeliranja ter metode končnih elementov omogočajo zanesljive preračune in analize napetostnih porazdelitev, obrabe, utrujenosti v simulacijah realnih pogojev. Pri izboljšanju funkcionalne oblike izdelka  ter povečevanju zanesljivosti serijske proizvodnje določenega ulitka so ravno analitične možnosti CAD/CAM tehnologij ter poznani računalniški paketi litja in strjevanja  simulacije litja in strjevanja, omogočili livarskim inženirjem da v procesu simultanega inženiringa aktivno sodelujejo pri načrtovanju in konstrukciji ulitka.

V nadaljevanju sta predstavljena dva primera razvoja oziroma optimizacije konstrukcije ulitkov, ki sta potekala z izvajanjem simultanega inženiringa. Eden izmed projektov se nanaša na razvoj ulitka, drugi pa na optimizacijo ulitka. Prvi projekt je primer, kako lahko znanje livarskih inženirjev in tehnologov vpliva na proces razvoja nosilca motorja  in se manifestira v njegovi končni obliki. Naslednji izmed projektov izpostavlja vpliv livarskih procesnih inženirjev in znanja na optimizacijo bloka kompresorja. Vse aktivnosti ki so povezane z načrtovanjem in konstrukcijo 3D modela ulitka so izpeljane v skladu s pristojnostmi vseh v proces simultanega inženiringa vključenih partnerjev - projektnega inženirja konstrukterja, procesnega inženirja tehnologa (v livarni, medelarni, mehanski obdelavi), sektorja kakovosti (pri kupcu in v livarni) ter sektorja nabave. Teamsko delo vseh v proces vključenih partnerjev se rezultira v optimalni obliki ulitka ter zanesljivi, ekonomski serijski proizvodnji.


na vrh