Livarski vestnik 54 / 2007 št. 4

Ingo Siller, H. Schweiger, D. Caliskanoglu:
Trendi razvoja vakuumsko-obločno pretaljenih orodnih jekel za uporabo pri tlačnem litju

Davor Špoljarič, B. Holleis, Bernard Grobelnik:
Recikliranje kovin z uporabo kisika

Petrič Mitja, Mrvar Primož, Medved Jožef:
Modificiranje zlitin AlSi10Mg ter  »in situ « kontrola nukleacijskega potenciala v odvisnosti od ohlajevalne hitrostiIngo Siller, H. Schweiger, D. Caliskanoglu

Trendi razvoja vakuumsko-obločno pretaljenih orodnih jekel za uporabo pri tlačnem litju

 

Izvleček

 

Iz ekonomskih razlogov se obremenitve form pri tlačnem litju nenehno povečujejo. Čas za zamenjavo je določen s trenutkom, ko postane nevarnost okvare s katastrofalnimi posledicami prevelika ali ko postanejo preveliki stroški obdelave ulitkov. Najpomembnejši vzroki okvar form za tlačno litje so razpoke zaradi termičnega utrujanja materiala, napetostne razpoke ter poškodbe zaradi erozije in kemičnih vplivov. Da bi bila trajnost form kljub kompleksnim obremenitvam boljša, je nujna uporaba jekel visoke čistosti, s homogeno mikrostrukturo in, posledično, z izvrstnimi mehanskimi lastnostmi. Te lastnosti je mogoče doseči z vakuumskim obločnim pretaljevanjem, ki opazno poveča žilavost jekel in trajnost form. V tem prispevku bomo primerjali termomehanske in termofizikalne lastnosti orodnega jekla za delo v vročem po DIN 1.2343, elektro-pretaljenega pod žlindro (ESR - electro-slag remelted), in nove vrste vakuumsko obločno pretaljenega jekla (VAR - vacuum-arc remelted). Učinki različnih postopkov izdelave jekla so povzeti v primerih iz industrije.
Ključne besede: orodno jeklo za delo v vročem, vakuumsko obločno pretaljevanje, žilavost, čistost, homogenost

na vrhDavor Špoljarič, B. Holleis, Bernard Grobelnik

Recikliranje kovin z uporabo kisika


Izvleček

 

Zgorevalni sistemi, uporabljeni pri proizvodnji kovin v talilnih pečeh, pogosto zahtevajo velike količine čistega kisika ali zraka, obogatenega s kisikom. To se uporablja, na primer, za povečanje kapacitete ali talilne stopnje posameznih peči in za obogatitev s kisikom določenih območij v pečeh, da je omogočeno popolno zgorevanje izven reduktivne cone. Ta članek analizira možnosti in prednosti uporabe kisika v različnih tipih peči (rotacijske, talilne, valjčne, in elektroobločne) za sekundarno produkcijo kovin.
Ključne besede: proces litja, uporaba kisika

na vrhPetrič Mitja, Mrvar Primož, Medved Jožef

Modification of AlSi10Mg alloys and the in situ control
of nucleation potential as a function of cooling ratePovzetek

Preiskovali smo strjevanje in izoblikovanje mikrostrukture pri aluminijevi zlitini AlSi10Mg. Preiskave so potekale z  »in situ « termično analizo ter simultano termično analizo (STA) v povezavi z metalografsko analizo. Omenjeno zlitino smo udrobnjevali in modificirali, pri tem pa smo pri različnih hitrostih spremljali ohlajevalne krivulje in na njih značilne točke. Zaznane podhladitve in rekalescence pri primarnem in evtekteskem strjevanju so bile povezane z velikostjo primarno izločenih kristalov trdne raztopine aAl in evtektsko izločenega Si v evtektiku (aAl + bSi). .


na vrh