Livarski vestnik 54 / 2007 št. 2

Maja Vončina, Jožef Medved, Primož Mrvar
Karakterizacija zlitine AlCu3

A. Flisch
Industrijska računalniška tomografija za pridobivanje 3D podatkov in analizo napak

Jožef Medved, Primož Mrvar
Termična analiza zlitin Al-MgMaja Vončina, Jožef Medved, Primož Mrvar

Karakterizacija zlitine AlCu3

 

Povzetek

 
Pri aluminijevih zlitinah so pogosto zahtevane določene trdote in trdnosti izločevalo-utrjevalnih aluminijevih obdelovalnih in livnih zlitin, zato se poslužujemo omejenih priporočenih specifičnih operacij. Ena najpomembnejših lastnosti sistemov izločevalno-utrjevalnih zlitin je odvisnost ravnotežja topnosti trdne raztopine od temperature, pri čemer topnost z naraščajočo temperaturo narašča. En primer izločevalno-utrjevalnih zlitin predstavlja zlitina AlCu3. Zlitino smo preiskovali s trojno enostavno termično analizo (TETA), simultano termično analizo (STA), z računalniško simulacijo s programom Thermo-Calc ter elektronsko mikroanalizo (SEM). Določali smo energije primarnih in evtektskih faz ter energije izločanja izločkov Al2Cu ter drugih izločkov, ki so se lepo prikazali na krivuljah simultane termične analize.
Ključne besede: zlitine Al-Cu, termodinamika, izločevalno utrjevanje, energija izločanja, izločki, ...

na vrhA. Flisch

Industrijska računalniška tomografija
za pridobivanje 3D podatkov in analizo napak


Povzetek

 
Industrijska računalniška tomografija je uporabna metoda za potrebe meritev in identifikacijo napak v ulitkih. Zahteve za CT pri uporabi analiz ulitkov iz lahkih kovin so se v zadnjih letih močno povečevale. Izdelovalci avtomobilov in velike livarne so kupovali ali so v fazi nakupa svojih sistemov. Manjša podjetja pa se zanašajo naslužnost, ker je nabava in vzdrževanje CT skenerjev sorazmerno drago. Na srečo bo nova generacija CT sistemov omogočala v bližnji prihodnosti kompletiranje merilnih operacij na velikih komadih z enako zanesljivostjo v krajšem času, kar bo zmanjšalo stroške vrednotenja rezultatov. To bo nova široka možnost za širšo uporabnost te metode.


na vrhJožef Medved, Primož Mrvar

Termična analiza zlitin Al-MgPovzetek

Zlitine Al-Mg vsebujejo do 10,5 mas.% Mg in jih lahko razdelimo na tiste, kjer je magnezij glavni zlitinski element, in tiste, kjer je magnezij spremljajoči zlitinski element. Ostali glavni zlitinski elementi, ki se v takih zlitinah nahajajo, so: mangan, železo, baker, silicij ... Namen članka je predstaviti nekaj rezultatov termodinamične in termične analize gnetnih aluminijevih zlitin, predvsem tistih, ki vsebujejo magnezij. Članek vsebuje rezultate termodinamične in termične analize zlitin: elektrolizni aluminij, AlMn1, AlMn0,5Mg0,5, AlCu4Mg, AlMg3 in AlMg9.


na vrh