Livarski vestnik 52 / 2005 št. 4

P. Mrvar, J. Medved, M. Trbižan, A. Papež, J. Ramovš:
Nekovinski vključki in intermetalne spojine v zlitini AM60

K.U. Kainer, N. Hort:
Dosedanji razvoj ulitkov iz magne-zijevih zlitin pri tlačnem litju

J. Pristavec, M. Terčič:
Računalniška simulacija toplotnih obremenitev orodja pri tlačnem litju aluminijaP. Mrvar, J. Medved, M. Trbižan, A. Papež, J. Ramovš:

Nekovinski vključki in intermetalne spojine
v zlitini AM60

Povzetek

 

Ena glavnih težav, ki so v zvezi z reciklažo in tudi s taljenjem, je prisotnost nekovinskih vključkov, ki predstavljajo napake. Z namenom karakterizacije mikrostrukture, identifikacije vključkov in intermetalnih spojin, opredelitve velikosti in učinka na mehanske lastnosti so bile na tlačnih ulitkih iz zlitine AM60 opravljene naslednje analize: kemijska analiza, simultana termična analiza (STA), termodinamski izračun, določitev mehanskih lastnosti ter elektronska mikroskopija. V mikrostrukturi smo z energijsko disperzijskim spektometrom identificirali vključke oksidne, sulfidne in kloridne narave. Oksidni vključki so posamezni oksidi, lahko pa so vezani v kompleksne spojine Mg, Al, Si, Ca in Mo oksidov. Sulfidni vključki so posledica prehajanja žvepla iz zaščitnega plina v talino. Tvorijo se na osnovi Mg, Ca in Si. Kloridi pa so posledica ostankov talil in nastajajo na osnovi Mg, Na, K, Ca in Fe. Ti defekti delujejo na matrico z zareznim učinkom in na ta način oslabijo mehanske lastnosti.
Ključne besede: zlitina MgAl6Mn, strjevanje, nekovinski vključki in intermetalne spojine
 

na vrhJ. Pristavec, M. Terčič:

Računalniška simulacija toplotnih obremenitev
orodja pri tlačnem litju aluminija

Izvleček

 

Simulacija livarskih procesov omogoča ne le vizualizacijo poteka polnjenja livne votline in poteka strjevanja litine ter ovrednotenje teh procesov z različnimi kriteriji, pač pa tudi analizo toplotnega dogajanja v orodju skozi več zaporednih ciklov. Z modeliranjem celotnega orodja ter temperirnih in hladilnih kanalov je mogoče zasledovati toplotne obremenitve orodja tako med procesom litja in strjevanja kot tudi v fazah premazovanja (sprejanja) in pihanja orodja. Rezultati simulacije pokažejo na območja, ki se med procesom pretirano grejejo oz. hladijo, oz. so izpostavljena velikim temperaturnim šokom. Tako je možno določiti razpored temperirnih oz. hladilnih kanalov na način, ki zagotavlja ustrezno toplotno uravnoteženost orodja in s tem stabilnost procesa litja ter dolgo življenjsko dobo orodja.
Obravnavni primer opisuje potek uporabe simulacije litja pri razvoju orodja za tlačno litje aluminija. Izdelovalec orodja se je odločil za uporabo simulacije litja iz dveh razlogov: kratek dobavni rok orodja ter njegova kompleksnost - gabariti ulitka so pribl. 870x340x190 mm. Ob pomanjkanju praktičnih izkušenj s podobnimi pozicijami, je to orodje predstavljalo nov, velik izziv za orodjarja. Rezultati simulacije so bili v veliko pomoč, saj so razrešili ugibanja glede pravilnosti izvedbe ulivnega sistema, kot tudi ugibanja glede vzrokov za pojav določenih težav med procesom litja. V pomoč pa so bili tudi livarju pri iskanju ustrezne tehnologije litja. Programski paket za simulacijo livarskih procesov omogoča namreč tudi optimizacijo polnenja livne votline.
Ključne besede: konstrukcija orodja, simulacija tlačnega litja aluminija, toplotne obremenitve orodja


na vrh