Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Inštitut za tehnologijo materialov (ITM)
Smetanova ulica 17
SI-2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Prof. dr. Ivan Anžel

Tel.: +386 2 220 7861
Fax: +386 2 220 7996

e-mail: ivan.anzel@um.si
spletna stran: www.fs.um.si

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
https://www.ntf.uni-lj.si/omm/